14. března 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byla poslankyně Lenka Kohoutová.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Do Chýně zdravím předsedu Národní rady osob se zdravotním postiženým Václava Krásu. Dobrý večer. 

 


Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Dobrý večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A ve studiu je členka sněmovního sociálního výboru Lenka Kohoutová z ODS. Dobrý večer. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Dobrý večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak, paní poslankyně, zapíše se vláda Petra Nečase do dějin jako ta, která zbortila svými reformami fungující systém výplaty sociálních dávek? 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Karta sociálních systémů nepadá nebo s kartou sociálních systémů určitě nepadá a nestojí výplata sociálních dávek. To v žádném případě. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Mluvíme o reformách, nikoliv o sKartě. Jestli reformy zbořily ten systém podpory, jak tvrdí národní rada. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Domnívám se, že ne. Já si spíš myslím, že projekt sKaret je velmi nešťastný a je zapotřebí diskutovat všechny možnosti. Já v současné době se kloním k tomu, že v tomto systému je zapotřebí buď udělat velký pořádek, anebo s tímto systémem prostě skončit. I když si myslím, že tady místo mě by měli sedět zástupci TOP 09 a ne obyčejná poslankyně, protože... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No, jste členka sociálního výboru, jste členka koaliční vlády samozřejmě nebo vládní koalice. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


To samozřejmě. Já to říkám jenom proto, protože obhajuji něco, co obhajovat nechci a od začátku v podstatě jsem velkým kritikem některých věcí, které se týkají například sociální reformy, která se jaksi zvrtla v něco, co jsme nechtěli a kdyby karty... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Bortí ta reforma ten fungující systém výplaty podpory? Tak zněla moje otázka, jestli podle vás je to až tak silné. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Zákonná reforma nikoliv. Bortí to například nefunkční systémy, které na úřadech práce jsou, a to je trošku něco jiného, protože to není zákonná norma. To je jiné rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí. A karty sociálních systémů jsou velmi nešťastné a je zapotřebí se podívat pravdě do očí, jak to vlastně je. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


K tomu se dostaneme. Jen jsem se tedy teď chtěla zeptat, pane předsedo, nejsou tedy ta vaše tvrzení přehnaná? Vy neoceňujete, že se vláda snaží, jak tvrdí, reformami uspořit veřejné prostředky? Teď se ještě nebavíme úplně přesně o sKartách, ale o tom, že podle vás ty reformy boří celý ten systém? 

 Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Tak samozřejmě, protože my jsme měli nastavený systém, který pomáhal integraci osobám se zdravotním postižením do společnosti, kdežto současný systém, který je velmi restriktivní, tak prakticky boří některé ty dávkové systémy, které pomáhaly lidem se zdravotním postižením v integraci. Když uvedu příklad, je to například podpora mobility. Ta je proto roku 2010 o 50 procent nižší. 400 korun měsíčně na benzín už opravdu není částka, aby pomohla lidem, kteří potřebují si zařizovat své věci a nemohou jinak se dopravovat nežli vlastním autem. Takhle bychom mohli dávat jednu dávku vedle druhé. Příspěvek na péči byl snížen v prvním stupni z 2000 na 800 korun a 7 let nebyl valorizován. To znamená, že jeho reálná hodnota poklesla minimálně o 25 až 30 procent. Skončil sociální příplatek, který pomáhá rodinám pečujícím o osoby se zdravotním postižením, a kryl takovou tu jejich nejhorší situaci, kdy měly nízké příjmy a on jim vlastně vykrýval tu situaci do dvojnásobku životního minima. Čili ty rodiny dneska bez těchto podpor se dostávají pouze na životní minimum a to opravdu pak neumožňuje, aby ti lidé se věnovali svému rozvoji, vzdělávání a podobně, protože oni vlastně bojují o holé živobytí. Taková ta situace opravdu dneska je. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Paní poslankyně, ty návrhy samozřejmě procházejí vládou jako celkem nejen TOP 09, proto se na to ptám i vás a tady zaznělo, že tady ty vládní reformy boří přímo ty dávkové systémy. Vznikají vládní reformy tedy s ohledem na to, aby se ušetřilo a už ne s ohledem na to, jak to dopadne na lidi, kterých se to bytostně týká? 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Pan Krása zmiňuje některé dávkové systémy, které jsou ale v platnosti, některé od 1. 1. 2011 tuším a některé od 1. 1. 2012. Důležité je říci si, například u mobility, ta tady platí od 1. 1. 2012, v loňském roce jsme zvýšili okruh lidí, kterých se tento příspěvek týká, ale uznávám, že ten příspěvek je nižší, protože jsme prostě na víc neměli finančních prostředků. Také je ale nutno říct, že od 1. 1. 2013 se například zvýšila minimální mzda osob se zdravotním postižením a je stejně rovná absolutně stejné částce, jako je například u zdravých lidí, o co například dlouho usilovala Národní rada osob se zdravotním postižením. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane předsedo, vy nesouhlasíte? Nesouhlasně jste kýval hlavou. 

 Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Ale samozřejmě ... Ne, samozřejmě, že toto, co zmiňuje paní poslankyně, je pravda, ale to se týká tak asi jednoho procenta lidí. My tady se bavíme o systémech, které se dotýkají statisíců lidí, například souběh příspěvků na péči a rodičovského příspěvku byl úplně zrušen, nám se podařilo loni ho obnovit alespoň pro úzkou skupinu dětí do 4 let věku a takto těch věcí systémových bych mohl uvádět ještě více. Jde o to opravdu, že to, co se týká statisíců lidí a to, co mělo pro ně ten prointegrační charakter u dávek, tak tyto systémy jsou prostě rušeny a jsou nahrazovány dávkami, které udržují všechny rodiny, které mají nějakého člověka se zdravotním postižením, ať dítě, nebo dospělého, řekněme v té příjmové hladině mírně nad životním minimem. Ale oni se opravdu už dostávají do složité situace. A k tomu je potřeba ještě přihlédnout, že se zdražuje spoluúčast u léků a zdravotnických prostředků a na to už ti lidé prakticky nemají, protože ony ty reformy zasahují jak sociální, tak i zdravotní systém a u těch zdravotních systémů dneska dokonce dochází k dramatickému navýšení spoluúčasti a to samozřejmě pak už opravdu je pro ty lidi velmi složité. Jestliže má být desetiprocentní spoluúčast na vozík a ten vozík stojí 50, 60 000, tak ti lidé prostě 5, 6000 nemají, opravdu je nemají a dostávají se do velmi neřešitelné situace. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano. Vláda tedy Petra Nečase se stává kabinetem rozpočtové, ale už ne sociální odpovědnosti, zdá se, i podle rady. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Já bych i pana Krásu ráda opravila v tom, že souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči byl pozměňovací návrh, který jsem podávala já, a pan Krása to moc ví, se svými koaličními kolegy především. 

 


Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Ale na náš nátlak. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Na nátlak rady tady zní. 

 

 

Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


No to v žádném případě. V tomto pohledu je také zapotřebí říci, že... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pan Krása se směje. Tady tedy někdo z vás neříká pravdu. Bylo to na nátlak rady nebo nebylo? 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


No v žádném případě. My jsme o tom jednali už dlouho a nemohli jsme se dohodnout na finančních prostředcích, které v tomto ohledu budou zapojeny. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane předsedo, můžete tedy na toto jen velmi krátce zareagovat? Bylo to tedy na váš nátlak nebo nikoliv? 

 Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Byla to dohoda... 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Dohoda. 

 

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dohoda. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


No jistě. 

 


Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


...národní rady s panem ministrem Drábkem ještě, když byl, dokonce jsme se bavili o těch jednotlivých částkách. My jsme požadovali podstatně vyšší částky. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře. 

 Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Je pravda, že ten pozměňovací návrh podala paní poslankyně Kohoutová, ale ta dohoda byla mezi námi a panem ministrem. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Paní poslankyně. 

 

 

Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Byla stejně tak u rodin, které jsou v režimu hmotné nouze. Já v žádném případě nechci zlehčovat situaci, která tady nejenom s lidmi se zdravotním postižením je, to v žádném případě. Nicméně ta situace je vážná v tom ohledu, že my máme problémy, které se týkají například, anebo jdou ruku v ruce se zvýšením DPH a se zvýšením jaksi doplatku. To uznávám. Ale je zapotřebí také říci, že zvýšili jsme počet lidí, kteří pracují, zvýšili jsme nebo povědomí jsme zvýšili o tom, že samozřejmě pokud je někdo v režimu hmotné nouze, tak samozřejmě nedoplácí, protože to je v řádném systému. A také je zapotřebí, a to bych opravdu řekla, protože to je velký zásah především pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, že od 1. 1. je zvýšena minimální mzda pro lidi se zdravotním postižením. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak pojďme k asi nejvýraznějšímu projektu ministerstva práce a sociálních věcí, k projektu kritizovaných sKaret. Národní rada tento projekt kritizuje dlouhodobě, volá po jeho úplném zrušení, ale podle bývalého ministra práce Jaromíra Drábka k tomu není důvod. 

 


Jaromír DRÁBEK, poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/ (záznam): 


Úspora byla plánovaná ve výši čtvrt miliardy korun ročně a myslím si, že ty statistiky už jednoznačně vyjadřují, že té úspory je velmi dobře možné dosáhnout. Dnes je vydáno více než čtvrt milionu sKaret a ten počet odmítnutých sKaret je skutečně velmi zanedbatelný proti tomu celkovému počtu. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak, pane předsedo, ministerstvo přichází s návrhem, podle kterého by sKarty sloužily jen jako průkazky, ale účet, který by dosud povinně vznikal u České spořitelny, by už vzniknout nemusel. Ani toto by vás nepřesvědčilo, abyste nevolali po úplném zrušení projektu? 

 Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Víte, já myslím, že ten projekt sKarty je taková nekonečná telenovela s podivnými hráči. Nikdo nevysvětlil nikomu, k čemu identifikační kartu jako sKartu. K čemu máme občanské průkazy všichni? Na těch občanských průkazech je podstatně více údajů, dokonce je tam i fotka, takže ta identifikace osob je zcela zřejmá. Pokud bude sKarta, tak to znamená další náklady pro úřady práce, protože budou muset mít čtečky a nikdo neví, kolik to bude stát a vůbec není v té důvodové zprávě ani uvedeno. Takže my se domníváme, že konečně by politická reprezentace měla pochopit, že projekt sKarty byl určen k vyvedení peněz z veřejných prostředků do soukromých rukou. Pan ministr Drábek, bývalý pan ministr Drábek lže. Já si nemůžu to jinak nazvat, protože policie sama konstatovala kontrolní orgány, že ten systém výplaty dávek, který byl zaveden, by byl ročně o 180 milionů dražší nežli ten původní systém a to přeci je z veřejných zdrojů. Tak ať pan Drábek prostě nelže. Já si myslím, že politik prostě takto lhát nemůže. Já to jinak už nazvat nemůžu, protože to jsem si četl před dvěma dny, když byla ... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jaromír Drábek tedy ve studiu není, nemůže tedy reagovat na tato slova. 

 


Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Já vím, ale vy jste ho tam uváděli, že. 

 

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, ano, já jen abych to uvedla, ano, abych to uvedla úplně na pravou míru. Zkrátka Jaromír Drábek v tuto chvíli tady není živě. Zeptám se paní poslankyně tedy na to, jestli bude podporovat ten návrh, o kterém jsme mluvili, aby tedy se sKarta stala jen průkazkou, ale bez toho povinného vytvoření účtu u České spořitelny, jestli by se to celé nemělo zrušit. Vy jste na začátku říkala buď se s tím něco udělá, nebo ať se to zruší. 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Já budu držet to, co říkal pan premiér, protože s tím názorem souhlasím a to je, že karta je v podstatě postaru mrtvý projekt, a že v současné chvíli bychom měli jednat o několika alternativách. Jedna z nich je návrh paní ministryně, který je zatím ve vnějším připomínkovém řízení a ještě nebyl vládou projednán, anebo se pak můžeme bavit o tom, za jakých podmínek se ukončí projekt sKaret. Rozhodně v současné chvíli... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže v tuto chvíli je ten proces v běhu a neví se to? Vy nemáte v hlavě žádné řešení, které byste upřednostňovala? 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Kdyby to bylo na Lence Kohoutové... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


... tak já bych se šla dohodnout s Českou spořitelnou, ten projekt ukončím. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Protože Česká spořitelna samozřejmě nechce, aby to bylo nepovinné. Takže vy byste se šla dohodnout, aby to skončilo? 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Já bych se šla dohodnout o ukončení, ale nemůžu tady v jednom souhlasit s panem Krásou, a to je, že stát za to vydal nějaké peníze. To by mi to pan Krása musel ukázat, protože v žádném rozpočtu peníze na sKarty nebyly, protože ty si platí sama Česká spořitelna. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane předsedo, prosím teda stručnou reakci tady na toto. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Já jsem ale měla možnost... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ne, musíme teď nechat zareagovat pana předsedu, protože... 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Ale já jsem na něj reagovat nemohla. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já myslím, že jsme reagovali vždycky na to, co padlo. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Dobře, dobře. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Nechme zareagovat teď pana předsedu a vrátíme se k tomu, na co jste tedy nemohla zareagovat. 

 Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Já jsem hovořil o tom, že distribuce dávek bude jednoznačně dražší podle toho nového softwaru, ale ta sKarta prostě nemá žádný zdůvodnění, protože ona není potřeba vůbec. A snad ještě jenom krátkou takovou zmínku. Když člověk bude dva měsíce nezaměstnaný, bude mu někdo vydávat sKartu, která bude stát nějaký peníze, protože Česká spořitelna ji nebude vydávat zadarmo, to je přeci nesmysl, a pak už ji nepotřebuje třeba celý život. K čemu takovou kartu? Vždyť je to totální nesmysl. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Paní poslankyně. 

 Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Výpočet dávek a ten systém výpočtu dávek je jedna věc a systém sKaret je věc druhá. My jsme souhlasili s sKartami pouze v případě, že budou dobrovolné a kdyby se ministerstvo drželo toho, co je v zákoně a zákony nepřekrucovalo, tak jsme tady nikdy takové problémy neměli. To za prvé. Za druhé, karty měly především, a to je to, co mně na tom nejvíc vadí, karty měly kontrolovat to, že někdo dávky zneužívá. Ten systém to prostě neumí. Ano, já souhlasím s panem Krásou, že není možné v současné chvíli karty načíst, a že vlastně nevíme, co by se na ty karty dávalo, proč mají být. Toto je vlastně elektronická občanka s čipem, který umožňuje jaksi s kartami vydávat peníze a podobně. V současné chvíli ministerstvo dluží mnoho vysvětlení. Já mnoho otázek mám, které se právě týkají toho nového zákona nebo té novely zákona, kterou připravilo ministerstvo. My jsme o tom jednali na výboru pro sociální politiku paní ministryně se s námi moc bavit nechtěla a velmi nechtěla odpovídat na otázky. Odpovídal za ni náměstek ministra práce, náměstek generálního ředitele Úřadu práce a stejně nedokázali zodpovědět, na co přesně ten průkaz je zapotřebí, když každý se rodným číslem prokazuje. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


My snad přivítáme paní ministryni Ludmilu Müllerovou na ČT24 v úterý v Interview ČT24. Paní poslankyně, pane předsedo, já vám děkuji. Na shledanou. 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Děkuji. Na shledanou. 

 


Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:


Na shledanou. 

Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR