12. března 2013

My vám napíšeme rozpočet a vy zaplatíte cizí dluhy, vzkazuje Brusel státům

Štrasburk - Centrální dohled nad hospodařením členských států eurozóny má být silnější. Evropský parlament ve Štrasburku přijal balíček dvou zpráv, které mimo jiné posvěcují vydávání dluhopisů nebo vzájemné splácení dluhů.

"Je to dokument, který by si měl přečíst každý, kdo si ještě myslí, že by na přijetí eura v této době a v této podobě mohla Česká republika vydělat," říká mluvčí ODS pro hospodářské a měnové otázky Ivo Strejček.

Poslanci ODS v Evropském parlamentu se snahami členských států eurozóny upevnit jejich vlastní rozpočtovou disciplínu souhlasí, některá z navrhovaných opatření ale podpořit nemohou. "Evropská komise získává výjimečné právo posuzovat a rozhodovat o proporcích jednotlivých kapitol národních rozpočtů ještě před tím, než taková rozhodnutí projdou politickou debatou poslanců národních parlamentů. To je nepřijatelné," říká Ivo Strejček. "Bohužel, jak už to v EU bývá, říká se sice, že tato opatření platí pouze pro eurozónu, ale myslí se tím potichu celá EU, tedy i země mimo eurozónu. S tím nemůžeme v žádném případě souhlasit, a vůbec to neznamená, že by si česká politika neměla rozpočtově počínat uvážlivě a hospodárně. Ale sama, s vlastní zodpovědností a nezávisle, s politickou odpovědností před svými voliči," upozorňuje Ivo Strejček.
 
Dalším potenciálním rizikem pro Českou republiku může být i fond na umoření dluhů, do které by se měly přelévat všechny veřejné dluhy přesahující stanovenou hranici šedesáti procent HDP. Ani zde podle Ivo Strejčka neexistuje spolehlivá záruka, že se do splácení cizích dluhů nebude muset zapojit i Česká republika.
 
Evropský parlament také požaduje další přenos pravomocí ze států na Evropskou komisi, a to zejména v oblasti daní a sociální politiky.