8. března 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Miloš Zeman je novým prezidentem. Slib hlavy státu složil dopoledne ve Vladislavském sále Pražského hradu. Po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi se stal Miloš Zeman třetím prezidentem České republiky a je také první hlavou státu, kterou si lidé zvolili v přímé volbě. To i sám zdůraznil na úvod svého inauguračního projevu. 

 Miloš ZEMAN, prezident České republiky (záznam): 


Předstupuji před vás jako první prezident České republiky, který byl zvolen přímou volbou občanů. Uvědomuji si obrovskou odpovědnost, která z toho pro mne vyplývá, a jsem připraven této odpovědnosti dostát. Nejprve bych rád poděkoval všem občanům, kteří mi dali svůj hlas. Dovolte mi rovněž, abych vyjádřil uznání všem občanům, kteří volili mého protikandidáta, za to, že se účastnili voleb a uplatnili tak své aktivní občanství. Každý z nás v životě někdy vyhrál a někdy prohrál. Vím, jak je obtížné unést tíhu porážky, ale vím také, jak je těžké odolat pokušení, které přináší vítězství. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Řekl mimo jiné ve svém inauguračním projevu nový prezident Miloš Zeman. Já už po telefonu vítám místopředsedu ČSSD a sněmovny Lubomíra Zaorálka. Dobrý den. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD:


Dobrý den přeji. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


A také místopředsedu občanských demokratů a rovněž sněmovny Jiřího Pospíšila. I vám dobré poledne. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS: 


Krásný den přeji. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Pospíšile, jak vy hodnotíte inaugurační projev prezidenta Zemana? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:

 
Podle mého názoru to byl standardní projev Miloše Zemana. Byly tam pasáže, které jsou pro něj typické, třeba jako útok na média. Ale byly tam i pasáže, které se mně osobně líbily, například jeho výzva ke klidné debatě na politické scéně, kdy on sám sebe označil, že by chtěl být moderátorem politických procesů, nikoliv soudcem. Kdyby tuto roli zvládl a přispěl k tomu, že politické strany spolu více budou debatovat, a že budou schopny se dohodnout na některých dlouhodobých klíčových projektech, třeba jako je důchodová reforma nebo občanský zákoník, tak bych to velmi vítal a vnímal bych to jako velký přínos prezidenta pro Českou republiku. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Zaorálku, líbila se vám třeba ta stejná pasáž nebo vás něčím Miloš Zeman překvapil? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD:


Ne, tady bych s kolegou Pospíšilem souhlasil. Ale ještě bych vyzvedl jednu věc. Mně tam dobře znělo to, když Miloš Zeman mluvil o tom, že země stojí na lidech, kteří poctivě pracují, a vyzvedl takovou tu práci s nápady a tvořivou. To mi připadá, že jsme tady dlouho neslyšeli v prezidentských projevech. Prostě vyzvednou práci lidí, kteří, řekněme, nekradou a pracují a naopak třeba i s určitým nápadem a podobně. To si myslím, že bylo...Charakteristické pro mě bylo to, že Miloš Zeman vlastně věren minulosti řekl, zase zahájil tím, že označil nepřítele, což je taková ta jeho teze, že začít politiku je třeba tím, že si člověk označí, kdo je jeho nepřítel a tam bych souhlasil s těmi ekonomickými mafiemi jako velkým problémem. To další už mi tak přesné nepřipadalo. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


K tomu se ještě dostaneme. Vy jste ale také stínový ministr zahraničí. Nemrzí vás trošku, že kromě vlastně hájení národních zájmů se nový prezident nevěnoval zahraniční politice? 

 

 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD:


Já to teď beru, že to byl patnáctiminutový, poměrně krátký úvodní projev a pokud vím, Miloš Zeman mluvil o tom, že bude komunikovat i s parlamentem, takže já věřím tomu, že důkladnější vystoupení jeho na sebe nenechá dlouho čekat a teď v tomhle krátkém projevu bych nehledal, co tam chybělo, protože samozřejmě to tam muselo toho chybět hodně. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:

 
Miloš Zeman ve svém projevu také zdůraznil, že chce podporovat ostrovy tzv. pozitivní deviace, nadprůměrného výkonu a naopak bojovat s ostrovy deviace negativní. 

 Miloš ZEMAN, prezident České republiky (záznam): 


Jedním z nejnebezpečnějších takových ostrovů jsou kmotrovské mafie, které parazitují na těle české společnosti, vysávají z tohoto těla krev a nevrací této společnosti žádnou přidanou hodnotu, ať už formou nových investic, nebo řádného placení daní. Jsem hluboce a dlouhodobě přesvědčen, že nejúčinnějším nástrojem v boji proti těmto ekonomickým mafiím je zákon o prokázání původu příjmů a majetku, včetně možnosti zabavení nelegálně získaného, tedy nakradeného majetku. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Řekl prezident Zeman. Pane Pospíšile, budete podporovat vznik takového zákona? Najde se na něm shoda, jakou byste si třeba přál u té důchodové reformy? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS: 


Pane redaktore, vy dobře víte, že ODS dlouhodobě podporuje majetková přiznání u politiků. Nyní vláda projednává posílení majetkových přiznání u osob, které jsou podezřelé z trestné činnosti, to znamená, budou mít orgány činné v trestním řízení lépe možnost zabavovat majetek osob, které spáchaly nějakou trestnou činnost. Ale na druhou stranu my zase varujeme před čirým populismem postavit zde majetková přiznání jako lék na všechny problémy této společnosti a neradi bychom, aby se přijal zákon, který bude šikanovat slušné lidi. Takže myšlenka k debatě. Ale já předem říkám nesmí zde být plošné řešení majetkových přiznání, které bude šikanovat slušné lidi. To zkrátka je něco, co pravicová strana těžko může podporovat. Pan Zeman to vidí hodně zjednodušeně. Ono to hezky takto zní, ale když bychom se na to podívali do důsledku, co to znamená majetek, kde není jasný původ, to automaticky nemusí být nakradený majetek. To je složitější věc. Takže pojďme se o tom seriózně bavit, pojďme se bavit o konkrétních návrzích, protože ono platí vždycky u právních předpisů, že čert je zakopán v detailu. Takže až ten názor pana prezidenta bude jasný, v konkrétních konturách, pak já vám rád řeknu, zda ho podpoříme, nebo ne. V každém případě ODS podporuje ... 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Ale on to vlastně nechal na vás, na politicích, protože samozřejmě nemá ani zákonodárnou iniciativu.

 

 

 

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS: 


Tak my také říkáme, že ODS podporuje majetková přiznání u osob, které jsou ve veřejných funkcích, u politiků a teď máme na stole návrh, který bychom chtěli dokončit ještě do konce volebního období, jak už jsem naznačil, že osoby, které jsou podezřelé z trestné činnosti, budou muset svůj majetek prokazovat a orgány činné v trestním řízení budou mít mnohem silnější pozici zjišťovat majetkové poměry podezřelých osob, než je tomu dosud. To já velmi vítám. A vy víte dobře, že já jsem celé své druhé období na ministerstvu spravedlnosti zasvětil boji proti organizovanému zločinu a posílení pozice státního zastupitelství. Takže já nekličkuji, vítám to. Ale bavme se o věcech, které budou opravdu přínosem, protože na druhou stranu je třeba říci, že budou-li plošná majetková přiznání, pak ti, co budou chtít svůj majetek skrýt, tak se to, bohužel, jim také může podařit. To znamená, není to všelék. Můžete napsat majetek na bílého koně a všechny tyto věci budeme muset vyřešit, pokud budeme hledat účinný recept. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Zaorálku, podle vás, najde se podpora pro tento zákon napříč politickým spektrem? Vy ho podporujete jako ČSSD, ale neprosadíte ho třeba až po volbách, pokud vyhrajete? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD:

 

My jsme samozřejmě tady zrovna tento zákon opakovaně prosazovali a pokoušeli se ho přijmout, takže to není věc, o kterou bychom chtěli vést jakýkoliv spor. To je v tom samotném zákoně, že to je jedna z významných věcí, to je jasné. Já dokonce chápu i to, když Miloš Zeman říká, že to je vlastně jedna z nejvážnějších věcí, že v této zemi jsou lidé, kteří vlastně nic nepřinášejí, dokonce ani z hlediska daní a podobně a přitom tady na tom neskutečným způsobem profitují, třeba na veřejných penězích a podobně. To si myslím, že je opravdu něco, co vyvolává oprávněně obrovské pohoršení. Problém je v tom, jako jaký má smysl v této zemi připravit zákon, změnit zákon, když potom přijde amnestie, která vám prostě ty lumpy z toho vězení, dokonce s těmi nejtěžšími kriminálními hospodářskými trestnými činy, tak vám potom ty lidi pustí. Takže tady je vidět, že samozřejmě zákony jsou možná důležité, ale tady musí fungovat i instituce, tady musí fungovat justice a ten problém v tomto je skutečně, s tím bych souhlasil, on to nezmění jeden zákon, jakkoliv tento zákon zrovna my prosazujeme. To je také otázka anonymních akcií, zacházení s veřejnými penězi, fungování justice, fungování institucí. Takže já bych si přál, kdyby to bylo jednoduché a stačil jeden zákon, ale dneska se u nás ukazuje, že pak stačí jedno rozhodnutí prezidenta podepsané vládou, které prostě je naprosto frustrující a vzniká pocit, že tady naprosto spravedlnost neexistuje v téhle zemi. Takže proto si myslím, že bohužel v téhle podobě je to zjednodušené. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Na to vám fakticky odpověděl nový prezident dnes v projevu na Hradčanském náměstí, kde řekl, že se vzdává práva udělovat amnestie a milosti. To jen na doplnění. Pane Zaorálku, sociální demokracii čeká příští víkend volební sjezd. Miloš Zeman už avizoval, že se ho zúčastní. Jak se to podepíše na průběhu toho sjezdu? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD:


To si myslím, že bude přivítaný v Ostravě na sjezdu určitě sociálními demokraty, protože pro nás to bude čest, že prezident nás navštíví a pravděpodobně očekáváme zřejmě podobný projev, jako měl tady, který asi bude, v něčem také programově možná doplní ten, který nyní zazněl na Hradě. Takže jsme zvědaví, co prezident řekne, a myslím si, že pro náš sjezd to je obohacení. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Pospíšile, vy jako představitel hlavní koaliční strany a bývalý ministr, jak vidíte budoucí spolupráci nového prezidenta s kabinetem, Petrem Nečasem? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS: 


V tuto chvíli to lze jen obtížně odhadnout. Uvidíme, na kolik pan prezident bude chtít být konstruktivní, jak ostatně dneska naznačoval, když říkal, že si je vědom svých pravomocí a bude přistupovat s pokorou k výkonu svých pravomocí, anebo na kolik bude své pravomoce třeba řekněme nadužívat a bude aktivně zasahovat do výkonu exekutivní moci v této zemi. Víte dobře, že už s panem prezidentem Klausem ty vztahy nebyly bohužel příliš dobré. Vláda ani nedostala na konci mandátu prezidenta Klause od pana prezidenta dobré hodnocení, což mě trošku mrzelo, přiznám se. Takže já nečekám nějaké výrazné zhoršení, nečekám, že to bude výrazně horší, než to bylo dosud. A naopak pro diváky a pozorovatele a občany to může být čitelnější, pokud to bude kritika, protože zde je levicový prezident a pravicová vláda. Pokud tedy bude levicový prezident kritizovat kroky vlády, bude to pro občana čitelnější, než když to někdy činil prezident Klaus a pro voliče nebylo zřejmé, proč pravicový prezident kritizuje pravicovou vládu. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Já jsem rád, že pan Zaorálek potvrdil má slova, že opravdu klíčové pro boj proti zločinu jsou funkční instituce a jsem rád, že máme tady dneska státní zastupitelství v čele s Pavlem Zemanem a Lenkou Bradáčovou. Zákony jsou také důležité, ale ty to samy nespasí. To je dobré si uvědomit. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Naším hostem byl také místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Pánové, díky a na slyšenou. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD:


Také děkuji. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS: 


Krásný den. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR