8. března 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Hosté ve studiu. Místopředsedkyně TOP 09, poslankyně Helena Langšádlová. Dobrý večer. 

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


Krásný večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


První místopředseda ODS, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Dobrý večer. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezký večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Místopředseda sociální demokracie, senátor Jiří Dienstbier. Dobrý večer. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Hezký večer. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A senátor Strany Práv Občanů Zemanovců Vladimír Dryml. I vám dobrý večer. 

 


Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Dobrý večer 8. března k MDŽ. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

 

Ano. Uspokojil vás projev prezidenta Miloše Zemana? 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Pokud mohu říci svůj osobní názor, tak se domnívám, že byl velmi konsensuální. Byl překvapivě podle mého názoru i moudrý. Samozřejmě, že tam byly určité náznaky toho, jak si asi Miloše Zeman představuje svoji funkci prezidenta. Velmi mě potěšilo hlavně to, že se snaží o zklidnění politické scény. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Na to se zaměříme za chvíli. Jenom se ještě předtím zeptám. Odpovídal ten inaugurační projev svým obsahem, místu a příležitosti? Dozvěděli jste se z něj, jaká bude politika nového prezidenta republiky? 

 


Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


Podle mého názoru žel neodpovídal místu a příležitosti. Já jsem přesvědčená, že do prezidentského projevu nepatří například kritika novinářů. Mě velmi zaskočilo, že pan prezident zmiňoval pozitiva opoziční smlouvy, která měla destruující vliv na naši politickou scénu. A mnoho dalších bodů. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Rozebereme si to postupně. Prezident Miloš Zeman mluvil o třech základních cílech, s nimiž svůj výkon prezidentského mandátu spojuje. Toto je jeden z nich. 

 Miloš ZEMAN, prezident České republiky (záznam): 


Nabízím prezidentský úřad jako neutrální pole pro dialog všech parlamentních stran, ale i dalších významných společenských organizací, ať už jsou to odbory, zaměstnavatelské svazy a další instituce. Jako prezident, který není přímo ani nepřímo spojen s žádnou parlamentní stranou, nabízím, budou-li si to zúčastněné strany přát, roli prostředníka a roli moderátora, ale v žádném případě nikoli roli soudce, protože tato role prezidentu republiky evidentně nepřísluší. Vycházím ze zkušenosti, kdy se v minulosti dokázaly dohodnout dvě nejsilnější parlamentní strany a tuto dohodu také bezezbytku dodržely. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Za vaše politické strany, pane senátore Dienstbiere, vítáte a přijímáte tuto nabízenou roli prezidenta Miloše Zemana, aby jeho úřad byl neutrálním polem pro dialog všech politických stran i dalších společenských institucí? 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Já si myslím, že tímto bodem se Miloš Zeman dobře trefil do toho, co by mělo být rolí prezidenta republiky. Skutečně by měl hrát určitou moderující roli, snažit se zmírňovat konflikty. A pokud by toto dělal, tak by to mohlo mít pozitivní přínos jeho prezidentství. Ale bohužel i tady v této části jsou určité rušivé momenty. Zaprvé, ale to by nemuselo být na závadu, ale Miloš Zeman zmínil, že není spojen s žádnou parlamentní stranou. Trošku zapomněl tady na mé dva kolegy senátory, pana Drymla a Palase, kteří byť tedy přeběhli ze sociální demokracie, ale jsou dneska senátoři hlásící se ke straně, jejímž je Miloš Zeman čestným předsedou, což ale nemusí nutně být na překážku toho, aby tu moderační roli sehrál. Mnohem více mě tam rušil ten odkaz na opoziční smlouvu, protože pokud by ta moderace měla směřovat k tomu, že budeme napodobovat toto politické uspořádání z doby, kdy byl premiérem Miloš Zeman, tak bych to za úplně šťastnou cestu nepovažoval, protože si myslím, že politika má být vedená ideovými záměry a technologií moci. A to je, tam já vidím trošku problém. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane ministře Kubo, dovedete si představit, že například ve vládní krizi a že jimi vaše koalice už několikrát prošla, že se na Miloše Zemana obrátíte jako na prostředníka váznoucího dialogu? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že tak já jsem vnímal přihlášení se k této roli toho moderátora, tak to považuji za velmi racionální postup, který by prezidentovi měl náležet. Myslím, že je to dobrý vzkaz na začátek toho funkčního období, že Miloš Zeman chce tuto roli hrát. A umím si představit, kdyby nějaká taková krize proběhla nebo probíhala, takže bychom ji dokázali komunikovat i s tím, že dnes je tam vnímán, řekněme, větší rozpor, že je vláda pravicová či středopravicová, prezident levicový. Já myslím, že je to věc, na kterou si Česká republika bude muset zvyknout. Je to poměrně standardní záležitost. Já předpokládám, že Miloš Zeman je politikem s takovou zkušeností a inteligencí, který bude schopen zvládat ten úřad prezidenta tak, aby sloužil k tomu, co by dnes bylo velmi podstatné. A je to ono stmelování společnosti. A řekněme, aby politika dostávala věcný obsah. Pokud to zvládne reálně, bude to velmi dobré. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A to, co zmínil pan senátor Dienstbier, za pozitivní příklad hodný následování, příklad takové dohody dvou nejsilnějších stran, Miloš Zeman i dnes i v inauguračním projevu označil opoziční smlouvu, kterou tedy v roce 98 jako vítěz sněmovních voleb v čele sociální demokracie uzavřel s Václavem Klausem a jeho ODS, berete to od prezidenta Miloše Zemana jako příklad hodný následování, protože tak to evidentně bylo míněno. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já musím říct, že na to máme skutečně v české politické scéně a i mediální scéně rozdílné názory. Je pravdou, že kolem nás jsou státy, které dokážou naprosto jinak komunikovat, ať už je to třeba rakouská politická scéna, která dokáže i s takovýmto vztahem koaliční a opoziční nakládat jinak. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane ministře, že na to jsou různé názory, to víme. Jaký je na to váš názor? Je opoziční smlouva tím dobrým příkladem? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Můj názor je na to takový, že já nemyslím, že je to jediný atribut, kterému se dá přičíst vše špatné. Umím si představit, že mohou být v situaci státu určité chvíle, kdy taková dohoda opozice a koalice může být určitým pomocným nástrojem. Netvrdím, že je to v politice věc, která by se měla využívat stále. Myslím si, že může taková situace nastat. A pak velmi záleží na tom, jak ti politici ji využijí. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ale koaliční partner si to evidentně nemyslí. 

 


Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


Podle mého názoru, kdyby tehdejší strany uzavřely normální velkou koalici, je to věc naprosto legitimní. Ale demokracie je založena na alternaci stran, na výměně stran a na jasném vymezení koalice a opozice. A role opozice pro fungující demokracii je mimořádně významná a ta byla potlačena. A to je to, co ten systém destruovalo. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Drymle, vám se zdá dobré a vhodné, že Miloš Zeman právě opoziční smlouvu, smlouvu o rozdělení vlivu a moci mezi stranu vládní a nejsilnější stranu opoziční, že ji zmínil jako dobrý příklad hned v úvodu svého inauguračního projevu? 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Zaprvé si řekněme, že to není nic neobvyklého v evropských zemích. Zadruhé nesouhlasím tady s paní kolegyní, nebo pardon, s paní poslankyní, že to je potlačení opozice a potlačení demokratických metod. Snad nechce říci, že opoziční smlouva, když tady byla, takže nebyla demokracie v České republice. Myslím si, že to jsou příliš silná slova. Zatřetí se podívejme na to, jak je tady rozbitá politická scéna a žádná ze stran nedokáže získat 51 %. Vždyť i sociální demokracie říká, že bude muset vládnout za podporu určité tiché podpory někoho. A je otázka, jestli to je v pořádku, nebo není. Opoziční smlouva přinesla dvě pozitiva. První pozitivum bylo to, že konečně tady politici se dokázali určitým způsobem dohodnout ku prospěchu celé České republiky. Uvědomme si, jaká to byla doba, byla tady krize, nejen politická, ale i ekonomická. A podařilo se Českou republiku z tohoto problému dostat. Společnými silami. To je to, na co navazoval Miloš Zeman. A to si myslím, že je důležitý důvod. A druhý důvod je, že se ukázalo, že i někteří politici v České republice dokážou držet slovo, a to bohužel dnešní politická scéna nám ukazuje, že to mnozí z nich neumí. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ale ta opoziční smlouva evidentně rozděluje českou společnost, rozděluje politickou scénu, jak vidíme i tady ve studiu, a může ji tedy jako dobrý příklad dávat prezident, který chce být prezidentem sjednotitelem, pane senátore Dienstbiere? 

 

 

Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Jako příklad to samozřejmě dávat může, pokud to on považuje za správné. Můj názor je ovšem takový, že to správná cesta není. Já můžu respektovat jako oponenty TOP 09 nebo ODS, přes naprosto obrovské výhrady, které k jejich politice mám. Ale rozhodně bych jako zástupce sociální demokracie nechtěl po dalších volbách s těmito stranami dávat dohromady koalici. Prostě z jednoduchého důvodu. Ty programové rozdíly jsou tak velké, že si neumím představit, že bychom se mohli dohodnout, aniž bychom vlastně podvedli naše voliče. Protože my slibujeme, že chceme prosadit nějaké programové priority. V období velké koalice nebo opoziční smlouvy bychom vlastně museli na podstatnou část našich programových hodnot rezignovat. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


To, co říkáte, je to názor celé vaší strany? 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Já myslím, že to je naprosto převažující názor v sociální demokracii, že pokud vyhrajeme příští volby, že se budeme snažit sestavit vládu na středolevém základu tak, abychom byli schopni prosazovat náš program. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ano, reakce pana ministra Kuby. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:
Já s tím plně souhlasím. Já jsem také neuváděl opoziční smlouvu jako standard, který by měl být. Já jsem tím chtěl říct, že může nastat taková situace. O mně se ví, že já jsem více fanouškem střídání pravicových a levicových vlád. Bohužel si přiznejme, že ten náš politický systém to často neumožňuje a často tady vládnou slabé vlády, které nemají tu koalici naskládanou tak, aby dokázaly vládnout. Ideální by byl samozřejmě proces střídání nějakých velkých politických stran s ideovým základem tu více napravo, tu nalevo. Podle mého dnešní politice by prospěla shoda na těch národních tématech a ne neustálé hrocení střetů. A pak se perme o to, co je ideově podstatné, a to jsou ty střety v daňových soustavách a podobných věcech, na které má pravice a levice zcela legitimně odlišný názor. Čili opoziční smlouva není nějakým standardním modelem. To určitě ne. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pojďme dál. Druhý cíl, s nímž Miloš Zeman spojuje výkon svého prezidentského mandátu, je tento. 

 Miloš ZEMAN, prezident České republiky: 


Druhým cílem, který považuji pro plnění prezidentské funkce za důležitý, je podpora toho, čemu již přes 20 let říkám ostrovy pozitivní deviace. Jsou to ostrovy nadprůměrného výkonu, jsou to osobnosti, které svým celoživotním dílem přinášejí prospěch naší zemi. Jsou to mimo jiné podnikatelé baťovského typu, kteří reinvestují své zisky do oblasti svého podnikání, a novými investicemi tak vytvářejí nová pracovní místa, snižují nezaměstnanost a řádně platí daně do státní pokladny. Jsou to úspěšní starostové, kteří dokázali zvelebit své obce nebo svá města. Jsou to významné osobnosti z řad školství, zdravotnictví, vědy, kultury nebo sportu. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


S osobnostmi, které přinášejí prospěch své zemi, se chce Miloš Zeman při návštěvách krajů co nejčastěji setkávat a chce jim skládat účty své prezidentské činnosti. Pane senátore Drymle, jak vy víte, jak chce Miloš Zeman při těchto setkáních osobnostem skládat účty nebo jak by to mělo probíhat? 

 


Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Já se domnívám, že už to začalo. A začalo to během prezidentské kampaně, kde Miloš Zeman navštěvoval jednotlivé kraje a jednal s významnými osobnostmi a nebyli to jenom příznivci levice, ale byli to i pravice. A že se jich ptal na některé názory a hlavně na to, jak by se měla zlepšit ekonomika a jak by se měla zvýšit zaměstnanost v České republice. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili bude to jakási zpětná vazba formou dialogu s nimi. 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


A bude to, a je to zcela, zcela jednoznačně je to pozitivum pro každého politika, aby měl určitou zpětnou vazbu a nevymezoval se jako třeba někteří členové ČSSD jenom přímo na určité skupiny lidí. 

Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A pak je tu třetí cíl Miloše Zemana, boj s ostrovy negativní deviace, jak on říká, tedy s kmotrovskými mafiemi, neonacistickými bojůvkami a zase, jak on řekl, s podstatnou částí médií, která se zaměřuje na vymývání mozků. Kmotrovské mafie. Miloš Zeman za nejúčinnější nástroj proti nim považuje zákon o prokazování původu příjmu a majetku s možností zabavit majetek nelegálně získaný, nakradený, a protože nemá zákonodárnou iniciativu, chce se snažit přesvědčit poslance a senátory, aby takový zákon navrhli a přijali. Najde u vás, pane ministře Kubo, pomoc a pochopení? Budete ochotní takový zákon navrhnout nebo pro něj aspoň hlasovat? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já musím říct, že dnes všichni, kteří pracujeme ve veřejném životě, v politickém životě, takováto přiznání dáváme. Já musím říct, že mnohem více považuji za takový nástroj, který by byl efektivní, snížení vlivu státu na řadu věcí a přerozdělování. Když se dnes podíváme například, který... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ale prezident Zeman to evidentně nemyslí jenom na politiky a ústavní činitele, když říká toto. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pak ale musíme říct, že spoustu lidí, kteří žijí svoje životy, budeme otravovat a zatěžovat nějakými přiznáními, které budou zatěžovat jejich život. Já jsem přesvědčen, že dlouhodobě právě proti takovýmto věcem můžeme bojovat v momentě, kdy stát nebude přerozdělovat tolik financí. Typickým přece příkladem, který dnes zažíváme všichni, je on zoufalý stav kolem peněz na fotovoltaiky, kdy stát vymyslí takovýto systém a zřejmě v dobré víře schválen kolegy z ČSSD a z jiných stran, který vysloveně otevírá prostor. Myslím si, že ODS pro to v Poslanecké sněmovně nehlasovala. Ale otevírá prostor přerozdělování těch veřejných financí. A tam vždycky je velká ambice nějakých struktur se na to napojit, a ty peníze čerpat. Z mého pohledu dlouhodobě proti takovýmto strukturám bude fungovat mnohem méně přerozdělování peněz z veřejného prostředí a velmi dobře transparentně nastavené to prostředí. Nevím, jestli nutit všechny občany podávat to přiznání, na to možná máme asi trochu jiný pohled. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Zákon o prokázání původu příjmu a majetku Miloš Zeman evidentně považuje za svoji prioritu. Mluvil tak i v kampani před prezidentskými volbami. Je to účinný nástroj podle vás? 

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


To je právě ta otázka, protože plošná majetková přiznání podle mě by nic neřešila už například proto, že podklady pro daňová přiznání se uchovávají jenom 10 let. A v tuto chvíli si myslím, že je zcela namístě dělat kroky, jako je zrušení akciových společností na doručitele, zveřejňování všech smluv a samozřejmě, že krást se nesmí a každý má, u koho je podezření, tak musí doložit původ svého majetku. Ale plošná daňová přiznání nejsou vůbec žádným řešením. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili rozumím vaším vyjádřením tak, že různá jiná opatření ano, zákon o prokazování původu příjmů a majetku ne. 

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:

 

Ano, ano. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Nevidíme jako tu jedinou a zásadní cestu. Já těch cest vidím mnohem více efektivnějších. 

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


Co je naprosto zásadní, tak je to, aby tady dobře fungovaly instituce. To znamená, aby tady dobře fungovalo státní zastupitelství, aby tady dobře fungovala policie, v tomhle si myslím, že se v posledních měsících podařilo již mnohé. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili v tomto návrh prezidenta Zemana odmítáte. A sociální demokracie? 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Sociálně demokratičtí zákonodárci v pravidelných intervalech předkládají návrh zákona o majetkovém přiznání. Jinými slovy, tuto věc zcela podporujeme a považujeme ji za jeden ze zásadních kroků v boji proti... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


I pokud se nebude týkat jenom politiků, ústavních činitelů? 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Ne, ne. To obecné majetkové přiznání. Ale já to ještě dovysvětlím. Takže pokud nás v tomto Miloš Zeman podpoří, přidá se k této snaze, tak je to pro nás vítaná politická podpora samozřejmě v prosazení této věci. Ale nikdo ani Miloš Zeman, ani my nemluvil o plošných majetkových přiznáních. Jde o standardní nástroj v legislativě celé řady zemí, například v sousedním Rakousku, kde jsem neměl pocit, že by občané Rakouska se cítili příliš obtěžování něčím takovým, jak tady o tom mluvil pan ministr Kuba. Ale v situaci, kdy někdo zjevně užívá podstatně větší majetek, než odpovídá jeho zdaněným příjmům, tak finanční úřad má k dispozici nástroj, kdy může takového občana vyzvat k prokázání původu majetku. 

 


Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


Ano, to je v pořádku. To je v pořádku. 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


To zatím v našem právním řádu není a tento standardní evropský nástroj velmi chybí. A je to doopravdy velmi účinný nástroj v boji proti korupci, protože on postihuje ty nelegální příjmy, které z korupce vyplývají. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Stručná reakce pana ministra Kuby. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že stát dneska má velmi účinné nástroje, má přeci finančně analytický útvar, má finanční úřady a má policii. Toto všechno platí těch 10 milionů lidí ze svých daní a stát by měl tyto nástroje využívat. V tomto já říkám, pokud takové podezření je, věnujme se mu. Ti lidé platí daně, aby to ten stát plnil. A neotravujme ty slušné lidi nějakými paušálními podávání takovýchto přiznání. 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Myslíte ty slušné lidi, co užívají mnohonásobně vyšší majetek, než oficiálně nabyli? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale pokud je někdo takto používá, tak přeci dnes je finanční analytický útvar schopen tyto věci velmi dobře dopátrat až do konkrétních účtů. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


To zjevně není. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To je spíše o výkonu té funkce. 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Ne, není. Je to, je to úplně jiná situace, protože my se nebavíme o tom, že někomu je prokázáno, že má nelegální majetek. V takovém případě mu možno tento majetek zabavit už podle dnes platných právních předpisů. My se bavíme o situaci, kdy není prokázán trestný čin nebo podobně závažné jednání. My se bavíme, že prostě tady neodpovídá něčí majetek naprosto zjevně tomu, co si oficiálně vydělal. A tady se vlastně otáčí důkazní břemeno na takového člověka, který pak musí prokázat, že tento majetek nabyl legálně. To je úplně jiná právní situace. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili v tomto v názoru na tento návrh prezidenta republiky se evidentně velká koaliční a velká opoziční strana neshodnou. Další věc, neonacistické bojůvky v ulicích českých měst jako jedna z priorit pozornosti českého prezidenta. Pane senátore Drymle, je toto téma pro českou společnost akutní a naléhavé? 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Já bych se ještě rád vrátil drobnou poznámkou k tomu předchozímu bodu. Bylo by zajímavé, jak by současný předseda ČSSD vysvětloval svůj byt a jak k němu přišel za těch několik milionů, ale to jenom tak poznámka na okraj. 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Myslím si, že to jednoznačně vysvětlil. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Předseda ČSSD tu není. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


K větší či menší spokojenosti. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Bavme se o tom, co tady na stole je, a to je téma neonacismu. 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


To jsou právě ty daňová přiznání, aby to vysvětlil a dokázal to skutečně čísly. Ale já jsem se vrátil z jižní Afriky, tam skutečně dělají finanční úřady a je to otázka do diskuse. Ale je chyba, že Česká republika 20 let téměř neprosadila nějakou verzi tohoto zákona. Neonacistické bojůvky. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Je to akutní téma pro českou společnost? 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Je to otázka, která se týká radikalizace celé společnosti. Toho, čeho se všichni bojíme. Toho, že se nedokážou politické a demokratické síly domluvit. To je ta otázka i té opoziční smlouvy na tom, a že se tady dává prostor těmto lidem. A dříve, nebo později, uvědomte si, téměř 600 tisíc nezaměstnaných oficiálně, jsou tady velké sociální rozdíly, otvírají se ty nůžky, spousta lidí nemá, dneska padá do té dluhové pasti, exekutoři, a toho využívají... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Drymle... 

 


Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


...toho využívají tyto skupiny pro prosazování svých cílů. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Promiňte, o radikalizaci české společnosti, nepřispívaly k ní i některé výroky Miloše Zemana ve volební kampani? To brnkání na nacionalistickou strunu. 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Já se domnívám, že to je otázka, která pálí všechny občany v České republice. Jaká nacionalistická struna? Oddělujme vlastenectví, oddělujme výsledky druhé světové války a závěry vítězných mocností, to nebyl Beneš, to byla Postupimská dohoda, od toho, co se děje, od toho, že se někdy, ne účinně, postupuje proti těm úkazům radikalismu. A to jsou ty chyby. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Reakce paní poslankyně Langšádlové. 

 


Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


Já bych chtěla velmi důrazně odlišit to, jestli ve společnosti je napětí, jestli společnost má nějaké problémy, bezpochyby má. Ale pojem nacismus, neonacismus má úplně jiný obsah a já jsem bytostně přesvědčená, že to není jev, s kterým bychom v široké míře bojovali, zaplaťpánbůh, v této společnosti, a vkládat toto jako jeden z hlavních problémů dnešní společnosti, mně přišlo naprosto nepřiměřené už i proto, že tím že to vyslovil pan prezident v inauguračním projevu, tak vlastně podobným projevům dává velký prostor a velký význam, a to si myslím, že je velmi nebezpečné. Mě to velmi překvapilo. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A konečně tedy boj s podstatnou částí médií. Podstatná část médií jako ostrov negativní deviace v české společnosti, podstatná část médií postavená na roveň neonacistům a kmotrovským mafiím. A nutno říci, čeho si všimla i zahraniční média, tato zmínka byla jedinou částí inauguračního projevu Miloše Zemana, kterou politici ve Vladislavském sále přerušili potleskem, souhlasným potleskem. Taky jste to ocenili, taky jste zatleskali? 

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:


Ne, já ne. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ne. 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Ani já jsem netleskal. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Kdo tedy tleskal? 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Já se klidně přiznám k tomu, že já jsem tleskal. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A proč? 

 


Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


A tleskal jsem proto, že určitá část médií, a je to i důsledek toho, jak se vedla prezidentská kampaň, skutečně podle mého názoru překročila určitou hranu objektivity. A je to chyba hlavně v médiích. A já bych byl rád, aby došlo k určité nápravě toho všeho, protože a bylo to jasně i řečeno a myslím si, že byly na to i určité rozhovory během dneška, prostě ti novináři jsou určitým způsobem nuceni k tomu, aby se prodávaly noviny, aby byla zvýšená sledovanost vzhledem k reklamám, a to vede k tomu, že se některé věci neověřují, některé věci jsou na hraně dokonce i lživosti. Já to znám z vlastní zkušenosti, stejně tak jako Miloš Zeman. A dneska nemáte jedinou obranu proti křivému nařčení. Bohužel ten zákon, který platí, tak zaprvé se neuplatňuje, a zadruhé se každý z politiků bojí, že média půjdou proti němu a de facto ho zničí v této zemi. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Tomuto tématu se budeme věnovat ještě s přizvanými komentátory za chvíli. Velice stručně. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:


Já bych řekl pouze tolik, že samozřejmě média jistě mají své problémy. Já myslím, že na srovnatelné úrovni jako celá politická scéna nebo naše společnost, jsou lepší i horší. Ale tak jak jsem říkal, že třeba ta moderační role, že to bylo dobře zvolené téma, tak si myslím, že tohle je zrovna věc, kterou mohou Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu vynechat. Tentokrát se od toho svého známého postoje oprostit a přece jenom více státničtěji tu část... 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:


Asi má víc zkušeností s médii nežli vy. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Paní poslankyně, pánové, já vám všem děkuji za vaše názory. Přeji vám hezký večer, na shledanou. 

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09:

 

Hezký večer, na shledanou. 

 Vladimír DRYML, předseda senátorského klubu SPOZ+KSČM+Severočech /SPOZ/:

 
Na shledanou. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor a místopředseda ČSSD:

 

Na shledanou. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města