5. března 2013

Impulsy Václava Moravce

Hostem diskusního pořadu rádia Impuls byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Hezký dobrý večer vám všem. Série špatných zpráv z ekonomiky nekončí. Ekonomická aktivita v zemích eurozóny v únoru pokračovala v poklesu. Podle organizace Market je zmiňovaný pokles ještě výraznější než v předchozích měsících. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba chce na české vládě otevřít debatu o možném zrychlení odpisů pro firmy tak, aby podniky byly schopné příští rok víc investovat a snižovat nezaměstnanost. Nejen další kroky, které chce Martin Kuba prosadit, je rozšíření proexportní strategie. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS (záznam): 


Absolutní hodnota toho, co bylo vyvezeno z České republiky, byla tři biliony korun. Jenom pro vaši představu v poměru k HDP je to přes 80 procent, který je dneska 3,8 bilionů. Celkový vývoz tedy vzrostl o 6,4 procenta. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo na adresu proexportní strategie a jejího fungování právě dnes Rádio Impuls slova českého ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. V eurozóně se prohlubují rozdíly mezi prosperujícím Německem na straně jedné a problematickými zeměmi jako jsou Francie, Itálie, Španělsko na straně druhé. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je právě český ministr průmyslu a obchodu, jinak také místopředseda ODS, a to první místopředseda ODS, Martin Kuba. Vítejte po čase v Rádiu Impuls. Přeji hezký dobrý večer, pane ministře. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezký dobrý večer a děkuji za pozvání. 

Václav MORAVEC, moderátor:


Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám našim posluchačům. Vaše otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS zpráv na číslo 774999888, máte-li však ještě jakoukoliv otázku pro ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu, stačí, když ji pošlete k nám sem do Impulsu. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMS 774999888. Možné zrychlení odpisů pro firmy, toto téma chcete otevřít na vládě jako jedno z možných, které by pomohlo snížit nezaměstnanost v zemi, ta dosahuje rekordů 600 tisíc lidí v České republice bez práce. Neměla by, pane ministře, vláda spíš předložit propracovanější koncepci pro boj s rostoucím počtem lidí bez práce, než takto vytahovat jednotlivé dílčí kroky? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem toto zmínil jenom jako jeden z uvažovaných kroků, o kterých se bavíme. Ono je třeba si říci, když se bavíme o tom, co tvoří ekonomiku České republiky a často jsou to takové vědecké diskuse, které možná posluchačům nezní úplně srozumitelně. Je třeba si říct, že to, co rozhoduje o růstu HDP, tvoříme buď tím, co nakupujeme my každý doma nebo firmy tím, co investují nebo tím, co vyvezeme z České republiky a nebo to, co nakupuje vláda. Jsou to takové, řekněme, čtyři škatulky. Samozřejmě vláda může utratit více korun, ale je třeba si uvědomit, že jsme stále v rozpočtech, kde si půjčujeme na provoz státu, takže taková ta jednoduchá role - utraťte více a zvednete tím růst ekonomiky, ono to není úplně řešením. Kde se nám velmi daří, je ten export. My velmi dobře vyvážíme a ty kroky, které jsme v exportu udělali, se ukazují jako velmi dobré. A pak zbývají, řekněme, dvě škatulky, a to je domácí spotřeba, to znamená, co nakupují lidé a každý z nás. A potom co investují firmy, co utrácí firmy. Tam si myslím, že bychom se měli bavit o tom, jaké kroky by vláda mohla přinést a eventuálně nabídnout zvláště pro toto období té déle přetrvávající ekonomicky horší situace. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Kdybych vám namítl, že bavit se o tom je už teď pozdě, protože byste měli přijmout konkrétní kroky a minulý týden jasně ukázal, že a vy jste nebyl na jednání tripartity, protože jste byl na pracovní cestě ve Spojených státech amerických, ale že svým způsobem se tripartita úplně rozpadla a zůstala tam jen ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Že by vláda měla být akčnější a místo řečí už konkrétně přijmout nějaký protikrizový plán? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já nemohu komentovat průběh tripartity, na které jsem nebyl. Já jsem toto diskutoval se svými kolegy v ODS a jsem přesvědčen, že my z ODS bychom měli přinést takový koncept, kde ta prorůstová opatření by nebyla pouze na straně vlády. To znamená těch výdajů, jestli zvedneme výdaje o tři nebo čtyři miliardy do Státního fondu dopravní infrastruktury, eventuálně na výstavbu dopravní infrastruktury. Ale abychom se v této chvíli také s dopadem narůstající nezaměstnanosti a stále přetrvávající špatné ekonomické situace bavili, co v těch sektorech té domácí spotřeby, kde vláda nemá příliš nástrojů, jak tam utrácet vlastní peníze, ale může se tam diskutovat. A jsem přesvědčen, že je to debata, která musí velmi rychle proběhnout na úrovni ekonomických ministrů, jestli některé ty stimuly, které byly využity třeba v roce 2009, jako jsou určité zrychlené odpisy pro firmy, které by jim umožnily efektivněji investovat, pokud jsou na to připraveny a využily by ty investice zrovna v tom období, kdy ta ekonomika a domácí spotřeba to potřebují. Tak jestli s tímto řešením rychle nepřijít. Myslím, že… 

 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Po tom řešení volají, že vstoupím opět do vaší řeči, odbory i zaměstnavatelé. Jasně kritizují vládu, že je příliš pasivní a nejde s prorůstovými opatřeními, i když zaměstnavatelé a odbory se v nich liší, protože odbory říkají, mělo by se víc dát na aktivní politiku zaměstnanosti, ale v některých bodech se shodnou. Je reálné, aby ODS, popřípadě vláda jako celek předložila takový protikrizový plán do konce března na mimořádné jednání tripartity, které se k tomu má konat? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že to reálné je. Já se o to budu snažit na úrovni ODS a diskutovali jsme o tom i s premiérem. Tady je třeba říct, že se asi trochu lišíme v představě odborů, jak zvednout ekonomiku a v představě nás pravicových politiků, kteří máme pocit, že by měla mít ta opatření racionální dopad do veřejných rozpočtů. Je třeba si uvědomit, jak hospodaří česká ekonomika. Já často když se bavím o tom, že se hospodaří vlastně u nás s tříprocentním deficitem HDP, což vy, pane redaktore, často používáte v televizi, často politici, a já pak se na veřejných debatách lidí ptám, jestli mají představu, co to je za částku. A zjišťuji, že 90 procent lidí jí neumí přiřadit žádnou částku. Možná je důležité v této chvíli říct, že my vybereme každý rok na těch daních a na poplatcích zhruba tisíc miliard, které máme na příjmech a k tomu si ještě sto miliard korun půjčujeme na provoz státu. To znamená 10 procent fakticky. Velmi jednoduše je to jako v rodině, kde by manželé brali 50 tisíc, to je 600 tisíc za rok, a každý rok si ještě 60 tisíc půjčili na dovolenou. Tak v té chvíli asi nezvednete ekonomiku té rodiny, že si půjčí ještě více. Tady… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zpět ale tedy k tomu plánu. Říkáte, že do března byste mohli za vládu představit nějaký akční plán, který se pokusí snížit nezaměstnanost v zemi, respektive pomoci ke zmírnění špatné ekonomické situace a špatných zpráv, které… 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem přesvědčen, že je doba na to toto přinést, že je doba se zabývat i domácí spotřebou, která není přímo v rukou vlády a kde vláda může využít určitá stimulační opatření, kde třeba určité daňové úlevy by nakonec, pokud zvýší ekonomiku, přidají pracovní místa, tak vám vlastně sníží výdaje, které stát musí dávat na podporu nezaměstnaných a vlastně vyjdou fiskálně neutrálně. Možná vyberete méně na daních, ale o to více ušetříte na těch dávkách. Myslím, že to je třeba teď posoudit a přijít s konkrétními kroky třeba, které v roce 2009 byly v tomto období použity. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Které kroky tam máte, krom možného zrychlení odpisů firem? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že je třeba se podívat i do spotřeby domácností, jaké položky třeba v tom spotřebním koši by mohly být nějakým způsobem zvýhodněny pro obyčejné uživatele a obyčejné občany. Já teď řeknu úplný jednoduchý příklad. Jestli úvaha toho, když by někdo ve svém domě prováděl nějaké drobné stavební úpravy, na které jsou zase vázána pracovní místa těch řemeslníků v průmyslu, jestli by nebylo možno nabídnout i tady nějakou krátkodobou daňovou úlevu, abychom stimulovali lidi, kteří plánují takové věci je v této chvíli udělat, a tak zajistit ta místa v té ekonomice. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jak daleko jste tyto plány konzultoval s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, protože jak vás tak poslouchám, toho raní mrtvice? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já si myslím, že ta konzultace bude muset potom probíhat na úrovni koalice. Já tady ale nemluvím v této chvíli za celou vládu a také neříkám, že je to plán vlády. Já říkám, jak se o těch věcech bavíme s podnikateli a jak se o nich bavíme uvnitř ODS. Ani neříkám, že toto je nějaké finální řešení. Já jsem ministrem, který rád diskutuje o jednotlivých věcech a o jednotlivých modelech a rád se i nechám přesvědčit. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pokud byste měl, pane ministře, tedy říci realistické věci, myslíte, že prosadíte možné zrychlení odpisů pro firmy a návrat tohoto protikrizového opatření, jak jsme ho zažili v roce 2009? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já za sebe mohu říct, tak jak dnes vnímám tu situaci a diskutuji s firmami, že by to mohl být krok, který by pro rok 2014 třeba mohl být stimulační pro tu ekonomiku. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Další takový krok? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Další jsem v této chvíli jmenoval eventuální diskuse o nějakých daňových úlevách v té domácí spotřebě, spotřebě domácností. Ale musí to být vždycky dopočítáno a to si myslím, že s sebou musí ten náš návrh nést a proto ho tu dnes nechci předkládat, jako nějaký návrh, ale spíše náměty k diskusi, abychom vůbec vnímali, v jakých těch škatulkách se pohybujeme a neměli pocit, že ta ekonomika se zvedne tím, že ministr financí nebo ministr průmyslu mávne kouzelnou hůlkou. Tam ta přísná fiskální kritéria, která my držíme a nechceme utrácet peníze, které za nás bude potom někdo něco v budoucnosti splácet, v tom se s panem ministrem financí, myslím si, shodujeme. A je třeba hledat opatření, která by byla fiskálně neutrální a nezatěžovala. To znamená, nestála víc peněz z veřejných rozpočtů. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Svaz průmyslu a dopravy si zatím v rámci konkrétních kroků vlády pochvaluje dosavadní proexportní strategii. Tady jsou slova prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka, jak je dnes zaznamenalo Rádio Impuls: 

 Jaroslav HANÁK, prezident Svazu průmyslu a dopravy (záznam): 


Export drží tuhle ekonomiku, přes tři biliony je fantastická věc. Meziročně pět procent je ještě lepší zpráva. Takže já jsem optimista. My jsme dokázali trefit správně těch 12 prioritních zemí a navštěvujeme a výsledky pro ekonomiku jsou tam mimořádně zajímavé. Dobře jsme trefili i těch 26 zájmových zemí, i když netvrdím, že zjistíme v průběhu roku, že se můžou rozšířit o další dvě, tři, čtyři země, jak jsme to udělali s Kolumbií třeba. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo právě dnes Rádio Impuls slova prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka. Pokud by si měl český ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, host dnešních Impulsů, tipnout, o kolik bude meziroční nárůst exportu v roce letošním, jestliže tady jsme slyšeli slova pochvaly těch pěti procent? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem rád za tu pochvalu. Jsem rád, že se nám za rok 2012 podařilo to, co jsem chtěl a to je, že se daří exportu absolutní růst. To znamená to číslo, které vyvezeme v absolutní hodnotě, roste a snižuje se procento, které vyvážíme do Evropské unie. To je pro nás velmi důležité. Protože o tom je ta naše ekonomika. Když všichni říkáme, ona nám klesá ekonomika, ona nám klesá proto, že je tak velmi svázána s ekonomikou Evropské unie… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pokud bych vás poopravil, nejen kvůli tomu. I když jak jsem zmiňoval v úvodu, tak ta ekonomická aktivita v zemích eurozóny v únoru pokračovala v poklesu podle indexu Marketu, protože je tady problém jihu - Itálie, Španělsko, Francie. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já s vámi souhlasím, pane redaktore, byť jsem za poslední dobu s našimi podnikateli projel hodně zemí a já musím říct, že pořád jsem přesvědčen, že česká ekonomika na tom není tak hrozně, jako jsou některé ekonomiky v Evropě a jinde ve světě. Pořád mám pocit, že má velmi zdravý základ a pokud zvládneme strukturální reformy některých věcí, jako je školství, pokud nebudeme zatěžovat naše průmyslníky takovými nápady, jako jsou placení elektrické energie z fotovoltaiek a nebudeme pořád dusit ten svůj průmysl, tak má česká ekonomika velmi dobrý a zdravý základ pro to být v budoucnu úspěšná. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Abychom se vrátili k tomu exportu, ten letošní nárůst očekáváte v těch zase pěti procentech? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já bych byl velmi rád, kdyby se nám to podařilo. Co by bylo hodně důležité, aby nám ještě více narostl ten export mimo evropské země. A to hlavně proto, že nám to dá vlastně větší stabilitu té naší ekonomiky. Ten export je dnes jediný, který přispívá do toho nárůstu ekonomiky nějak pozitivně. A musím říct, že pro nás je velmi klíčové dále otvírat ty trhy, kde historicky český export měl velmi dobré jméno, kde jsou s našimi výrobky spokojeni a kde se nám dneska daří, že ten export roste v desítkách procent. Ono je z menších čísel, takže ta procenta jsou vždycky větší, ale je to hrozně klíčový krok pro to, abychom se malinko dokázali odpoutat od celkového vývoje té ekonomiky celé té Evropy. A já doufám, že ten export poroste i v příštím roce a jsem rád, že jsme společně s podnikateli tuto exportní strategii udělali, protože si myslím, že MPO musí být v tomto servisem pro české šikovné firmy, které tady máme. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Nezaměstnanost podle prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela ještě letos poroste a to zhruba o procento nebo dokonce i o dvě. Petr Kužel také před časem v Impulsech jasně řekl, že export je tím tahounem české ekonomiky a ještě dodal: 

 Petr KUŽEL, prezident Hospodářské komory (záznam): 


Jediný export naplňuje kasičku, jinak stavebnictví neustále klesá, spotřeba neustále klesá... 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Automobilový průmysl. 

 Petr KUŽEL, prezident Hospodářské komory (záznam): 


... automobilový průmysl, který byl tahounem ekonomiky, stagnuje a malinko klesá. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo Rádio Impuls slova Petra Kužela, prezidenta Hospodářské komory, která před časem pronášel právě v tomto pořadu. Pokud by měl jeho dnešní host, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, tedy host Rádia Impuls, říci, protože jste pod tlakem nejen Hospodářské komory, ale i Svazu průmyslu a dopravy, že české průmyslové podniky potřebují, aby se co nejdříve nejrychleji začal stavět třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Temelín. Letos v září má být vyhlášen vítěz onoho temelínského tenderu. Jak těžký pro vás je tento tlak, když tady průmysl jasně říká, dostavte Temelín, na straně druhé ČEZ naznačuje, ekonomický model dostavby Temelína je problematický, potřebujeme státní garance? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To je poměrně rozsáhlá otázka. To, co je samozřejmě pohled průmyslu, na jedné straně je to velmi významná zakázka, která přinese práci mnoha firmám a lidem v České republice. To znamená, zakázka rozsahem někde kolem 200 miliard korun pro českou ekonomiku v této chvíli velmi důležitá. Proto já jsem tak apeloval na všechny dodavatele nebo zájemce, aby velmi vnímali, že česká vláda chce co nejvíc zapojených českých firem v tomto. Protože nemůžu se jako ministr průmyslu v České republice dívat na to, jak se u nás utratí v této chvíli 200 miliard korun a budou to dělat firmy ze zahraničí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A vy osobně si myslíte, že se opravdu utratí? Když ČEZ naznačuje, že za těchto okolností postavit jakýkoliv zdroj energie je problematický, a proto chce ty státní garance? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


A teď se dostáváme k tomu. ČEZ v této chvíli říká, že je problematické investovat do jakýchkoliv zdrojů a myslím, že v tomto mají energetičtí analytici pravdu. Protože situace v Evropě je dnes v podstatě naprosto netržní. Je velmi pokřivená všemi těmi podporami obnovitelných zdrojů. Protože dneska spousta firem investuje jenom do nich. Protože má garantované zisky, které jim garantují vlády tím, že nutí občany, aby platili za tuto vysokou elektrickou energii. Já jsem ale přesvědčen, že se musíme bavit o Temelínu z pohledu 60 let. To není investice, která se dá rozhodovat z pohledu ceny dnešní elektrické energie, ale musíme se dívat dál. My po roce 2030 pokud chceme snižovat u nás zdroje na uhlí a mám pocit, že jsme se shodli, že chceme, tak bychom se v roce 2030 mohli dostat do situace, že nám začnou chybět naše zdroje a budeme muset elektrickou energii dovážet. To by mohlo být velmi nepříjemné. A náš průmysl, který je průmysl hodně na té energii založený, musí po roce 2030 mít nějakou základnu energie, která se bude vyrábět. Ukazuje se, že to nejsou fotovoltaiky, že to nejsou větrníky. A v této chvíli pokud se bavíme o energii bez emisí, tak jádro je velmi relevantní. Dnes mi můžete říct ano, ono to v dnešní chvíli z krátkodobého pohledu investic analytiků nevychází. To je možné. Ale ta úvaha ministra průmyslu v té chvíli nemůže být pouze úvaha investora a akcionáře ČEZ, ale musí být také úvaha zajištění základny zdrojů pro dlouhodobý provoz českého průmyslu. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Kdy myslíte, že se musí nejpozději rozhodnout právě v souvislosti s těmi garancemi a kdy chcete mít vy jasno jako ministr průmyslu a obchodu? Jasná odpověď. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem zatím vždycky tvrdil, že garance pro ČEZ v tomto prostě zatím nepřipadají v úvahu. Já jediné, co jsem byl ochoten diskutovat, je Contract for Difference. A pak třeba tady vysvětlit posluchačům, co to je. Je to vlastně dlouhodobá dohoda toho, kdo prodává tu elektrickou energii, tedy řekněme tady ČEZ, za kolik ji bude v tom státě prodávat a má to být ale ne počítáno, jako je to u obnovitelných zdrojů, kde se vezme investice a garantuje se, že se navrátí do deseti let a na to se spočítají ty ceny. Contract for Difference je pouze proti krátkodobým výkyvům cen energie a je nastaven z ideálního mixu. To znamená, vezmete stát, jako byste měl ideální skladbu těch zdrojů a z toho počítáte tu cenu. To znamená, to není garance, že se vám ty peníze vrátí. To je garance právě proti těm výkyvům cen. A když ta cena bude vyšší, než je ta stanovená, tak ten ČEZ bude vracet ty peníze operátorovi a když bude nižší, tak to ten operátor bude vracet zpátky, aby je nemuseli platit lidé. 

 Václav MORAVEC, moderátor:
Což tedy by asi doplatil stát s největší pravděpodobností, tedy stejně daňový poplatník. Ale kdy myslíte, že o této věci se musí rozhodnout? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


My v této chvíli připravujeme legislativu, aby pro to byla připravena. Já musím říct, že teď ještě ani nikdo asi neumíme odhadnout časovost průběhu toho tendru. To znamená, dnes došlo k tomu nebo v těchto dnech došlo k tomu, že ÚHOS potvrdil správný postup při vyřazení jednoho z uchazečů, Arevy. Jaký bude další postup v odvolávání té Arevy a jaký to bude mít časový dopad… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zeptám se jinak, jestliže Daniel Beneš jako generální ředitel a předseda představenstva ČEZ říká, že věří, že bude dodržen ten zářijový termín vyhlášení, tak o těch garancích zjednodušeně řečeno se rozhodne ještě do září? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že je to věc, kdy bychom měli v tomto roce být schopni vydefinovat ty podmínky toho kontraktu. Ale znovu opakuji… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Před vyhlášením vítěze nebo po? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že po. Ale znovu opakuji, vůbec se tady nebavíme o nějaké garantované ceně ve smyslu obnovitelných zdrojů a garanci toho, že někomu garantujeme návratnost. Je to pouze opatření, které má být proti krátkodobým výkyvům té ceny na tom trhu. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Když se bavíme o Bulharsku, před několika okamžiky bulharský regulační úřad rozhodl o snížení ceny elektrické energie pro domácnosti v průměru o sedm procent. Jde o reakci na masové protesty proti vysokým účtům za elektřinu, které vedly v Bulharsku k pádu vlády. Dodejme, že to zlevnění půjde na úkor českých distribučních společností ČEZ a EnergoPro a také rakouské EVN. Počítal jste s tím? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Informace je v této chvíli nová. Já musím říct k Bulharsku, řekněme, jenom pár základních informací. Pro mě bylo velmi znepokojující a myslím, že pro nás všechny, když bulharský premiér začal oznamovat, že by měla být odebrána licence. To mám pocit, že v zemích Evropské unie není možné. Má to své legislativní procesy. A tam byl ten náš apel české vlády, že to nesmí být politický proces. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ano, on to pak bulharský regulační úřad zjemňoval, takže bylo jasné a je nutné odlišit to politické prohlášení dnes už premiéra, jehož vláda je v demisi a samotného regulačního úřadu. Myslíte si, že bude poškozen ČEZ tím rozhodnutím bulharského regulačního úřadu, když oznámil, že se sníží cena elektrické energie pro domácnosti… 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Poslední informace, které mám, jsou, že bulharský regulátor zahájil s ČEZ to jednání tak, jak to avizoval. ČEZ podal své argumenty a údajně snad 16. dubna, jestli se nepletu, má být jednání o tomto procesu. Trefujeme se tam do předvolebního období v Bulharsku. Čili náš apel na Evropskou komisi a na všechny zúčastněné strany je takový, aby ten proces nebyl politický. Aby nedej bože do takového procesu nezasahovaly nějaké politické vlivy. Pak je bezesporu na ČEZ, aby obhájil, že má všechny své postupy správně. A já nejsem ministrem, který je ochraňovatelem těch akcií ČEZ, což je pan ministr financí Kalousek a ty dotazy musí více směřovat na něj. Já musím říct, že je potom na představenstvu ČEZ, aby dokázali svoje postupy obhájit a já to nechci předjímat, ten výsledek. Já jsem pouze jako ministr české vlády považoval za velmi důležité se ohradit proti tomu, že české investice nesmějí být ohrožovány nějakým politickým rozhodnutím. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vnímáte to snížení ceny elektřiny v Bulharsku o sedm procent na základě dnešního rozhodnutí tamního regulačního úřadu svým způsobem za politický krok? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já k tomu nemám informace, takže bych si netroufl to komentovat v tomto smyslu. Já musím říct, že tak, jak jsme dostali informace my na vládě, tak ta investice ČEZ v Bulharsku již byla zisková. To znamená to, co tam ČEZ investoval, již je vyděláno zpátky se ziskem. To znamená, investice se vyplatila. A tuto informaci mám v podstatě teď od vás velmi krátce a vůbec bych si netroufl ji komentovat, jestli má nějaký politický či nemá politický podtext. Pouze chci říct, že Bulharsko jako země Evropské unie musí dodržovat legislativu Evropské unie a odebrání licence či jakékoliv zásahy v tomto smyslu regulace musí být apolitické prostředky. Proto jsou ti regulátoři, proto je náš ERÚ nezávislý a neřídí ho ministr. Ministr nemůže říct, teď snížíme cenu. Od toho je ten trh v té Evropě tak nastaven. 

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


On výkon akcionářských práv ČEZ spadá pod ministra financí Miroslava Kalouska. I když ministr financí Miroslav Kalousek v souvislosti s investicemi ČEZ v Albánii, v Bulharsku, na Balkáně jako takovém říkal v tomto pořadu právě v návaznosti na pozici i Martina Romana, šéfa dozorčí rady ČEZ a bývalého generálního ředitele a předsedy představenstva, že to je věc premiéra za ODS. Protože je to premiér a ODS, která nominuje šéfa dozorčí rady. Jste vy jako první místopředseda ODS spokojen s výkonem předchozího managementu, s výkonem Martina Romana a jeho současným působením v dozorčí radě? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já kdybych si teď dovolil úsměvný komentář, já když jsem se zastal z Bruselu české investice v Bulharsku, tak mi pan ministr Kalousek tenkrát vzkazoval, že já jsem tím ministrem, který nemá k ČEZ cokoliv říkat. Čili teď bych spíše toho využil a řekl, zeptejte se, pane redaktore, kolegy Kalouska, který je tím schraňovatelem. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Toho jsem se ptal a ten mi řekl, že právě pozice šéfa dozorčí rady je v rukou premiéra za ODS. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pokud on o tom takhle jedná s panem premiérem a on tu informaci má, pak je třeba asi se zeptat premiéra. Já musím říct, že se mnou pozici předsedy dozorčí rady nikdy nikdo neřešil, ani pan ministr, ani pan premiér. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Máte tedy názor na to, jak funguje Martin Roman jako předseda dozorčí rady ČEZ? A jestli by neměl někdo z toho vrcholného managementu nést odpovědnost za investici v Albánii? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


My jsme dostali informaci od pana ministra na vládě, že dostaneme podklady ke všem těm investicím, které ČEZ provedl. Pan ministr Kalousek se k tomu na vládě přihlásil. Já předpokládám, že ty materiály budeme mít, protože jsem byl teď týden pryč, takže nejsem si jist, abych mu náhodou tady neříkal, že něco neudělal a možná to již mám ve svém sekretariátu. A myslím si, že o těch investicích je třeba diskutovat a on má určitě mnohem větší přehled jako vykonavatel akcionářských práv, aby na toto odpověděl a aby na to odpověděl i ministrům. A myslím, že ta diskuse bude určitě vedena. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy na vládě také budete projednávat zavedení koncesí na prodej lihovin. Jde o novelu zákona o živnostenském podnikání, která ty koncese zavádí a je z dílny vašeho ministerstva. Projde ten návrh ve vládě? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Byl to úkol, který jsme dostali my na vládě jako reakci na ochranu spotřebitelů v té metanolové aféře. My jsme přišli s určitým návrhem, kde jsme schopni si představit, že by mělo dojít k určité redukci prodeje, aby nebyl tak volný. Protože ono se ukázalo, že právě v té době té etanolové aféry to komplikovalo schopnost dostat se k těm lahvím, které byly pančované a zachytit to v tom řetězci. Je potom pravdou, že tyto situace vyvolávají vždycky mnohem větší tlak, který se potom, když ta situace odezní, zdá jako restriktivní opatření na tom trhu. Najít určitý ten model té restrikce, aby umožňoval ten trh hlídat, ale ještě nebyl omezováním, je zvlášť pro pravicové strany a pravicové politiky, za které se považujeme, složité. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale on se způsobem těch koncesí, jen pro úplnost, nesouhlasí například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka, který říká, že navrhovali do přidělování koncesí zahrnout podmínky, než by prodejce dostal koncesi, musel by projít kontrolou účetní evidence, placení daní, zda eviduje tržby? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


A to je právě ta debata, kam až v tom omezování, kontrolování a procesu všech těch kontrol u toho podnikání jít, protože tady se bavíme o tom, že říká kolega Juračka, ještě přitlačte tady, ještě přitlačte tady a na druhé straně se bavíme, brzdí se nám ekonomika, nezatěžujte podnikatele tolik byrokracií. A teď jsme přesně v tom modelu, kdy vyvážit, jestli už to je to byrokracie zbytečná, která opravdu přinese a nebo byrokracie, která opravdu přinese ochranu spotřebitele v tak krizové chvíli, která se ukázala u té metanolové aféry. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Myslíte, že zítra vláda ten návrh schválí? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já mám ještě dnes sezení se svými náměstky k tomu, chci tam ještě některé věci doladit. Jsem přesvědčen, že pokud se nám podaří vybalancovat ten model, takže by to mohlo být schváleno. Ale považuji to ještě za materiál k diskusi. Mě nejde o to, abychom prosadili něco, co bude tomu trhu škodit. Mně jde o to, abychom přinesli návrh, který bude bránit ten trh v takovém momentu, aby se nestávaly věci, které se staly v období metanolové aféry, ale aby na druhou stranu, když to zjednoduším a použiji to slovo, nebuzeroval zbytečně naše české podnikatele. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, host dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se na další. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Děkuji a hezký večer. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Takové byly dnešní Impulsy s Martinem Kubou, ministrem průmyslu a obchodu. 

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města