Ozvěny dne
27. února 2013

Jiří Pospíšil: Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Politická a lidská ubohost, která nemá v posledních 20 letech obdoby, tak okomentoval návrh 28 senátorů žalovat současného prezidenta pro velezradu, premiér a předseda ODS Petr Nečas. A sám Václav Klaus vzkázal ze Slovenska, kde je na poslední státní návštěvě, že se jedná o politické hrátky. 

 


Václav KLAUS, prezident České republiky (záznam): 


Je to smutné, že někteří lidé z naší politické opozice skutečně používají výhrůžku Ústavního soudu k tomu, aby si, aby řešili svůj nesouhlas politického typu, což je ovšem něco úplně, úplně jiného. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Některým senátorům vadí zejména způsob provedení a rozsah novoroční amnestie, ale třeba i to, že český prezident stále nepodepsal doplněk k Lisabonské smlouvě o vzniku záchranného fondu eurozóny. Ještě dnes odpoledne projednal příslušný návrh organizační výbor Senátu a doporučil horní komoře žalobu na Václava Klause podat. Na lince je senátor zvolený za ČSSD František Bublan. Dobrý večer. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Dobrý večer. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


A místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Jiří Pospíšil. Dobrý večer. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Dobrý večer. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane Bublane, ani senátorský klub za ČSSD není jednotný v názoru na žalobu pro velezradu, vy jste pro, proč podle vás má řešit to, co Václav Klaus udělal, Ústavní soud? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


My vycházíme z toho, že Václav Klaus se dopustil jednání, které směřuje proti demokratickému řádu naší republiky. Nejde jenom o tu amnestii, samozřejmě ta byla takovým signálem k tomu, aby se tento, tato obžaloba sepsala, nicméně jde také o ty ostatní kroky, které v minulosti dělala, já mám dojem, že to poškozuje naši republiku, ale poškozuje to také i politickou kulturu u nás. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Vy jste, pane Bublane, tedy nemyslím jenom vás, ale i senátoři, kteří podpořili ten návrh žaloby pro velezradu, vyšli z iniciativy podnikatele Karla Janečka, proč to nevzešlo přímo od vás? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


U nás se o tom také mluvilo, nicméně pan Janeček byl trošku jako mediálně silnější, on postavil tuto svojí iniciativu pouze na té amnestii, to jsme uznali, že by to bylo málo a bylo by to takové populistické. Takže jsme se zamysleli nad celým působením Václava Klause na místě prezidenta. A já osobně si myslím, že třeba nesouhlas v té mezinárodní smlouvě s Paktem stability nebo další ratifikace nebo pozdní ratifikace dodatkového protokolu k evropské sociální charitě, že to je daleko silnější a to svědčí o tom, že Václav Klaus se choval trošku jako monarcha a nerespektoval rozhodnutí parlamentu, nerespektoval rozhodnutí třeba Nejvyššího správního soudu v případě soudce /nesrozumitelné/ a podobně, takže toto si myslím, že by stálo za to. Nejde o to Václava Klause nějak odsoudit nebo ho nějak potrestat, ale jde o to, aby Ústavní řekl, nebo vymezil nebo poukázal na to, která ta jednání byla ještě v souladu, nebo která už nebyla v souladu s ústavou, která byla za tou hranicí. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane Pospíšile, ztotožňujete se s názorem premiéra a také předsedy ODS Petra Nečase, podle kterého je to doslova ostuda, že někteří senátoři podporují žalobu pro velezradu pro Václava Klause? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já osobně nemám rád silná slova, ale obsahově souhlasím s tím, co říká pan předseda vlády. Podívejte se, už sama definice velezrady, jak je definována a uváděna jak v ústavě, respektive v zákonu o Ústavním soudu, ale také v učebnicích ústavního práva, má být něčím mimořádným, má to být mimořádný protiprávní krok prezidenta proti svrchovanosti nezávislosti země. Je to například situace, pokud by Václav Klaus domlouval s nějakou cizí zemí, že dojde k anexi České republiky. A pokud je to jednání proti demokratickému právnímu řádu, pak se má na mysli například to, že by prezident svévolně rozpustil parlament. Připravoval by vojenský puč, svrhl by vládu, to znamená, popíral by demokracii v zemi. Za takovýchto situací má být využit mimořádný prostředek. Zdůrazňuji, to je velezrada. A má být prezident takto pohnán odpovědnosti a má být zbaven funkce. Ale byť já také nesouhlasím s amnestií a odmítám ji, tak ta amnestie byla učiněna v rámci ústavního práva prezidenta a toto podle mého názoru zkrátka byl nešťastný krok, nikoliv však protiústavní krok a nenaplňuje to podle mého názoru známky amnestie. Takže prosím, každý už cítíme, že pokud jde o velezradu, tak to není nějaká běžná věc, že se neshodneme na tom, zda má či nemá být podepsána nějaká mezinárodní smlouva, ale musí to být fatální ohrožení té země ze strany hlavy státu. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane Pospíšile, nestálo by ale za to, o čem tady mluvil pan poslanec, pan senátor Bublan, pardon, že by se měla vyjasnit role prezidenta a jeho vztah k ústavě, nejen vzhledem k amnestii, ale také vzhledem k tomu, co tady pan Bublan zmínil, a to je nejmenování některých soudců nebo to, že Václav Klaus stále nepodepsal ten Pakt stability, ten euroval. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:


Já se domnívám, paní redaktorko, že to je trošku politický trik, že tady je snaha se mediálně zviditelnit, ostatně pan Bublan to sám přiznal, když řekl, že přizvali pana Janečka, který je mediálně zdatnější, cituji téměř doslova, než ostatní senátoři. Mě trošku mrzí jako patriota a občana této země, že to je bohužel na úkor České republiky, protože pokud se v zahraničí bude psát, že český prezident je podezřelý z velezrady, tak právě proto, jak slovo velezrada je silné, jak je to významný zásah, tak si cizí státy a občané budou myslet, že zde dochází k něčemu, jako v nějakém africkém státě a teď se nechci konkrétního žádného státu dotknout. Takže nás to samozřejmě poškodí a experimentovat jenom tím, že to jaksi Ústavní soud vymezí, a já jsem přesvědčen, že jak znám tu judikaturu a jak znám názory ústavních právníků, a ty jsou v tomto jednotní, tak to těžko může uspět takovýto návrh u Ústavního soudu. Tak je hezké, že to Ústavní soud vymezí, ale je třeba férově říci, že to poškodí pověst České republiky a to mně osobně vadí nejvíc. A opět opakuji, já s některými věcmi, ve kterých kritizují senátoři pana Klause, s nimi souhlasím, ale není to podle mého názoru velezrada. Je to zkrátka věc, viz amnestii a tak dále, kdy šlo o nešťastné rozhodnutí, nesprávné rozhodnutí, ale není to podle mého názoru rozhodnutí v rozporu s ústavou. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane senátore Bublane, není to tak, že je to skutečně jen pokus se politicky zviditelnit, jakési politické hrátky, jak říkal i Václav Klaus a neobáváte se, že nás to, tedy myslím Česko, může poškodit v očích zahraničí? 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Ne, tak to /nesrozumitelné/ pana Janečka nikam nepřizvali, to byla jeho iniciativa, my jsme zkrátka se toho chopili, protože jsme cítili i od občanů takovou vůli, aby se s tím něco dělalo. A Senát tu možnost má. Takže jsme to využili. A až by nás to nějak poškodilo, toho se moc neobávám, protože Václav Klaus je známý nejenom v Evropě a v celém světě jako určitý evropský potížista, takže to, že se snažíme o nápravu těchto poměrů, to, že se snažíme o to, aby prezident nebyl nějakým monarchou, který si vládne, jak chce, ale který respektuje vůli parlamentu. A když mu parlament předloží k ratifikaci nějakou smlouvu, tak jí neodkladně podepíše, nikoliv by řekl, že to nikdy nepodepíše, že je to zrůdnost a podobně, tak to myslím, že nás poškozuje daleko víc, tato jeho prohlášení, než to, že se snažíme o to, aby tedy tady nějaký právní řád fungoval a aby tady fungovaly demokratické principy, prezident je rovný, mezi rovnými, není nikomu nadřazen, takže on musí respektovat ústavu a musí se podle toho chovat. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Senátor zvolený za ČSSD František Bublan. Místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Jiří Pospíšil byli hosty publicistiky. Díky, na shledanou. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda PS PČR a místopředseda ODS:

 
Pěkný večer. Na shledanou. 

JUDr. Jiří Pospíšil
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR

Více o autorovi