Události, komentáře
28. února 2013

Jiří Pospíšil: Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ve studiu je se mnou místopředseda ODS a Poslanecké sněmovny Jiří Pospíšil. Dobrý večer. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Dobrý večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jak pokračuje spanilá jízda vedení ODS po regionech? Daří se vám přesvědčovat regionální vůdce a starosty, že to s vámi ještě má smysl? Nemyslím s vámi, ale s vedením ODS. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já jsem přesvědčený, že ta situace je mnohem klidnější, než jak to vypadá v médiích. Účastnil jsem se několika debat vedení v regionu, například minulý týden u nás v Plzni, a ta debata byla velmi věcná, i když samozřejmě se tam vyskytly i kritické hlasy. Ale hlasy o tom, že by vedení mělo odejít, že by měl být předčasný kongres a tak dále, čestné slovo, jsem v ODS nezaznamenal. To, že je zde určité napětí a členové se ptají, jak to vypadá a co se bude dít, to je logické, ale to mně nepřipadá jako něco špatného, kvůli čemu by se měl svolávat kongres a relativizovat postavení vedení ODS. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale z vašich regionů to zaznívá, nikoliv od novinářů, zda je spanilá jízda Petra Nečase restartem nebo naopak jeho loučením, jsou to otázky vašich lidí, tak může to být restart? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já doufám, že to je restart, protože si nemyslím, že pro ODS by bylo dobře, kdyby zde byl předčasný kongres a kdyby začala padat vláda před řádnými volbami. Na příští výkonné radě má být schválen materiál, konkrétní body, které bude chtít tato vláda dokončit ještě do konce volebního období a právě takovýto materiál podle mě může být určitým restartem a může vést k tomu, a já doufám, že povede k tomu, abychom obnovili důvěru u našich pravicových voličů. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A neslyšíte v regionech, že jste vyjeli pozdě? Respektive tedy hlavně předseda Petr Nečas, že vyjel do regionů pozdě? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:

 
Samozřejmě jsou i kritické hlasy, lhal bych, kdybych neříkal, že určitá část členské základny má kritický postoj. Ale jak už jsem řekl, ty kritické postoje nejsou v rovině - svolejme kongres a pojďme měnit vedení. Většina lidí si uvědomuje, že nové vedení, které tady je, bylo zvoleno před třemi měsíci a že bylo zvoleno kongresem jako nejvyšším orgánem strany, a to bychom měli respektovat. To znamená, nyní by měla být dána vedení šance a hlavně těm členům vedení, kteří jsou ve vládě, aby se pokusili obměnit styl a obsah vládní politiky, jak se o tom debatovalo na kongresu. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale už minulé zvolení Petra Nečase bylo vlastně takovou šancí pro to nové vedení, staronové vedení ukázat, jestli má nebo nemá šanci nějakým způsobem tedy stranu restartovat. Teď říkáte, že tedy ty tóny z regionů zní stejným obsahem, opět jako šance, jako daná šance, tedy vedení ukázat /nesrozumitelné/? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Ne, já jsem řekl, že ty tóny z regionů jsou různé, jsou tam jaksi lidé smířlivější, kteří doufají, že dojde ke změně, jsou tam lidé... 

 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A ten kritický tón, jaký obsah má, co se tedy po vás chce? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Ano, ten kritický tón, jak zdůrazňuji a říkám, není v rovině - svolejme kongres a měňme vedení. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


V jaké je tedy rovině? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Ten je, rychle něco dělejte s tím, aby se naše preference začaly zlepšovat. To znamená, i ty kritické hlasy jsou spojené s tím, že by mělo dojít k jakémusi restartu a mělo by dojít ke změně obsahu a stylu politiky. A jak už jsem řekl, já si hodně slibuju od toho, že bude v nejbližší době, v řádech několika týdnů představen materiál, který právě uvede ty konkrétní body, které budeme chtít do konce volebního období splnit. Jsou to věci týkající se podnikatelů, podpory růstu, týkající se třeba vysokého školství, zlepšení a liberalizování pracovního práva pro částečné úvazky a tak dále. To je celá oblast věcí, které podle mého názoru mohou voliči ocenit a které jsme schopni i za jeden rok, který zbývá do řádných voleb nebo do kampaně k příštím řádným parlamentním volbám, tak tyto věci podle mého názoru budeme schopni splnit. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


S podobným materiálem přišel předseda Petr Nečas už právě na tom minulém volebním kongresu a příliš velký zájem nevyvolal, myslím tedy ten text. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já jsem přesvědčen, že teď je třeba přijít s materiálem, který bude obsahovat právě konkrétní věci, které budeme schopni splnit. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže ten minulý byl nekonkrétní. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Ne, ten byl více analytický, byl více obecný. Tady je třeba říci, co jsme schopni na resortech, které spravuje ODS, do konce volebního období splnit. A je třeba také říci, že problémy, které jsou vnímány jako problémy vlády a tedy i ODS, například problémy ministerstva práce a sociálních věcí, nezapříčinila ODS, ale že to jsou problémy spojené například s TOP 09. My chceme, aby v našich resortech se ještě udělala opatření, která budou oceněna voliči. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Připouštíte scénář, že Petr Nečas dál povede vládu, ale v nějaké dohledné době už ne stranu? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já jsem, paní redaktorko, řekl v médiích, že ten scénář nechci o něm spekulovat, protože v tuto chvíli zde bylo zvoleno vedení, jak už jsem řekl, Petr Nečas dostal mandát od kongresu... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Nemusíte spekulovat, jen jestli ho připouštíte. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Ne, nebudu, já ho nepřipouštím v tuto chvilku, protože by to nebylo férové. Ve chvíli, kdy zde kongres jasně řekl v tajné volbě, Petr Nečas je předsedou na další dva roky, aby Jiří Pospíšil tři měsíce poté tady říkal, no pojďme s tím něco dělat, jako to by nebylo respektování výsledku kongresu a jako demokrat si něco takového nemohu dovolit. To znamená, teď není prostor pro spekulace o tom, jaké bude vedení za rok nebo za určitou dobu, teď je zde jasné vedení s jasným mandátem a dejme prostor, abychom naplnili slova z kongresu. To znamená, pokusili se získat opět naše voliče změnou našeho stylu. Ostatně to rušení oblastních sdružení, které nemá v historii ODS podobný případ, je důkazem toho, že chceme očistit značku ODS a že chceme být opět důvěryhodní. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale některé regiony po změně volají, vy říkáte, že ne všechny, že ten kritický hlas není určující nebo není tak silný, ale ten hlas zní, nemůžeme dělat, že vůbec to tak není. Vylučujete možnost, že byste se tohoto úkolu zhostil a převzal vedení strany? Já neříkám zítra nebo pozítří nebo za týden. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Paní redaktorko, já o tom v tuto chvíli vůbec neuvažuji. Opravdu snažím se plnit svoji roli místopředsedy ODS, starat se o odborné komise, mám na starosti kontakt s mladými konzervativci jako naší mládežnickou strukturou, snažím se jezdit po středních školách a prezentovat nový občanský zákoník, což já považuju za strašně důležité dílo, které tato vláda naštěstí bude chtít dokončit. To jsou témata, na kterých pracuji a opravdu ... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To zní jako příjemná politická náplň. Víte, vy jste oblíbený politik a navenek byste asi přitáhl voliče, ale samozřejmě kdybyste se měl obrátit dovnitř strany, teď jste místopředsedou samozřejmě, ale pokud by to mělo být ještě z vyššího místa, asi by to tak příjemné nebylo. Dovedl byste si představit, že by mocensky zvládl strukturu prostoupenou mimo jiné i kmotry? Víte, ona je otázka, jestli by se vám vůbec do něčeho takového chtělo? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


No tak vy na to sama odpovídáte. Jako ono být... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže nechtělo. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Ono být místopředsedou strany a věnovat se určitým tématům je něco jiného, než být úplně v čele a zastřešovat celou organizaci. Já o tom v tuto chvíli opravdu neuvažuji, protože by to nebylo férové a nechci tady pouštět se... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A není to dáno i třeba politickou pohodlností částečně? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Ale tak jako to já nevím, jestli jsem pohodlný nebo ne, to nechám na vás a na komentářích, ale otevřeně říkám, že jakékoliv spekulace teď oslabují jednotu vedení ODS a já fakt tím nechci přispět. Není k tomu důvod. Klidně mě nazvěte, že jsem pohodlný, ale hlavním důvodem, proč... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To bych si nedovolila, jen jsem se vás ptala. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Hlavní důvod, proč o tom nechci spekulovat, je to, že ty spekulace samy o sobě oslabují vedení ODS. A já nemám zájem oslabovat vládu a vedení ODS například proto ze sobeckého důvodu, že chci, aby tato vláda dokončila doprovodné zákony k občanskému zákoníku a ten začal od 1. ledna 2014 platit, což, jak víte, bylo moje klíčové dílo na ministerstvu spravedlnosti. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


V ODS vznikají frakce a názorové platformy se vymezují, to je typické pro stranu, která se potýká se nějakou krizí, do jaké míry je tedy vážná? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já se nedomnívám, že strana je v krizi. Strana zaznamenává pokles voličů, je na konci druhého volebního období, ztrácí nebo ztratila část své důvěryhodnosti a já jsem přesvědčený, že to lze odvrátit. A opět opakuji, to, co jste dneska prezentoval, odstraňování regionálních šíbrů, odstraňování regionálních podivných sdružení musí být naším úkolem a musí to souviset s očistou značky ODS. To je podle mého názoru důležité, protože ani není tak důležité, kdo tu stranu povede, pokud to bude strana spojená se šíbry v regionech, s účelově nabranými členy, a pokud takováto strana bude zařezávat a likvidovat své úspěšné komunální politiky. A my jsme dneska ukázali jako jediná politická strana v zemi, že jsme schopni zrušit přes 50 místních sdružení, 3 oblastní sdružení, to jsou okresní jednotky, zlikvidovat takovéto rozsáhlé struktury strany, pokud jsou tam podezřelé nábory, pokud tyto strany účelově likvidují naše úspěšné komunální politiky a senátory a pokud zkrátka nejsou tito lidé v regionu důvěryhodní před našimi voliči. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak já vám děkuji za rozhovor, na shledanou. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:

 

Já vám taky děkuji a přeji hezký večer. 

JUDr. Jiří Pospíšil
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR

Více o autorovi