27. února 2013

Rozhovor na aktuální téma

Hostem diskusního pořadu Rádia Česko byl místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

 

Moderátor:


Po odkladu občanského zákoníku zatím volala opozice. Vláda Petra Nečase na svém dnešním jednání ale datum účinnosti neposunula. Nový občanský zákoník tak má začít platit podle plánu od ledna příštího roku. Kabinet také schválil doprovodné zákony ke kodexu. Hostem Světa o jedné teď je Jiří Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti a místopředseda Poslanecké sněmovny a Občanské demokratické strany. Dobrý den přeji. 

 


Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Přeji krásný den. 

 Moderátor:


Proč podle vás platnost nového občanského zákoníku odkládat? 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já jsem přesvědčený, že po dvanácti letech práce na novém kodexu je třeba udělat všechno proto, aby zde nové kvalitní občanské právo platilo co nejdříve, protože ten nový zákoník přináší celou řadu věcí, které naši občané výrazně potřebují. Je to třeba nová úprava nesvépravnosti, otázka ochrany starých, nemocných lidí, otázka náhrady škody a tak dále. Dneska vzniká v praxi celá řada problémů, kdy český občan se mnohem hůře domáhá práva než třeba Němec, Rakušan anebo Švýcar. A čím dříve tento špatný stav změníme, tím lépe. Já vůbec nechápu, proč bychom měli současnou podobu nekvalitního občanského práva prodlužovat o další roky a tím hlavně poškozovat naše občany. To je třeba říci. 

 Moderátor:


Pane místopředsedo, to je strana jedna. Ale nový občanský zákoník má také řadu kritiků, upozorňujících na chyby a rizika. Nebylo by racionální ona rizika, spojená se vstupem občanského zákoníku v platnost, popsat, začít je řešit a teprve poté by kodex vstoupil v platnost?

 

 

Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Vy jste to správně řekl, pane redaktore. Tady jsou lidé, kteří s občanským zákoníkem nesouhlasí, ale když se jich pak zeptáte, co konkrétního by se mělo změnit a co jim vadí, tak většinou mlčí. Takže já se velmi omlouvám, ale po několika letech, kdy jsem se snažil vést dialog a vedl jsem dialog s odpůrci, tak většina z nich buď zůstala na svém bez toho, že by dala jasné argumenty na stůl, anebo se k občanskému zákoníku později přiklonila. 

 

 

Moderátor:


Já tomu rozumím, ale třeba když vezmu příklad, který uvádí Robert Pelikán, který působí na právnické fakultě v Praze, tak on říká, že jsou tam třeba problémy toho typu, že v nějaké situaci dluh, ten zákoník říká, zanikne celý. Kdežto na jiném místě říká, že v té samé situaci zanikne jen z nějaké části. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Je otázka, jestli pan Pelikán má pravdu, anebo třeba jen ten zákoník špatně chápe. My jsme každou námitku, která padla během několikaletého projednávacího procesu, vždycky velmi seriózně analyzovali a pokud se potvrdila, tak jsme tu věc opravili. Pokud jste viděl projednávání v zákoníku, který má tři tisíce paragrafů, tak nakonec byly tři drobné pozměňovací návrhy při projednávání na půdě parlamentu. Tedy opravdu se několik let nad tím občanským zákoníkem debatovalo. Máte-li tři tisíce paragrafů, na různé věci mají právníci různý názor, tak můžete teoreticky vést debatu donekonečna. Já se domnívám, že dvanáct let bylo dostatečně dlouhou dobu, aby se občanské právo vycizelovalo, teď, aby se uvedlo do praxe a pak se případné další problém, které ukáže až praxe, tak aby se následně odstranily. Já fakt říkám a zdůrazňuji, toto není zákoník šitý horkou jehlou, narychlo, z důvodu nějaké politické objednávky. To je dvanáct let intenzivní práce. Ten zákoník se třikrát předělával. To znamená, opravdu je to všechno vydiskutováno. Teď se to podle mého názoru musí spustit a pak se případné nedostatky, které logicky jsou v každém lidském díle, tak se následně odstraní. Ale uvidíte sám, za rok si vzpomenete, že těch nedostatků se v praxi ukáže mnohem méně, než jak dneska tady straší někteří právníci, kteří mají různé osobní a jiné důvody, proč proti občanskému zákoníku vystupují. 

 


Moderátor:


Bývalý ministr spravedlnosti, v současnosti místopředseda ODS a Poslanecké sněmovny Jiří Pospíšil, děkujeme a na slyšenou. 

 Jiří POSPÍŠIL, místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ODS:


Já vám také děkuji a přeji krásný den. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
poslanec PČR