Ekonomika ČT24
27. února 2013

Martin Kuba: Ekonomika ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl v živém vstupu ze Spojených států amerických ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.

Jan HREŇO, moderátor:


Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba je v těchto dnech na návštěvě Spojených států. Zavítá do Chicaga, Charlotte a Washingtonu. S sebou veze i tuzemské podnikatele v čele s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem. Spojené státy patří v rámci exportní strategie Česka mezi prioritní země. Loni tam tuzemské firmy vyvezly zboží za 3 miliardy a 600 milionů dolarů. No a přímo do Spojených států teď zdravím ministra Martina Kubu. Dobrý den. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Dobrý den. 

 Jan HREŇO, moderátor:


Spojení státy jsou z hlediska celkového obchodního obratu třetím nejvýznamnějším partnerem Česka mimo země Evropské unie. Kde vidíte největší potenciál růstu pro náš export právě ve Spojených státech? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Tato naše mise je zaměřena, řekněme, na takové oblasti, které nesou největší potenciál. Jsou to nové technologie, biotechnologie, nanotechnologie. Máme tady řadu firem z oblasti energetiky, která je také důležitým faktorem. Dnes je důležité bavit se o spolupráci českých a amerických firem na novém výzkumu, na převádění vědy do praxe. Myslím si, že to je věc, ve které Spojené státy jsou stále lídrem. Takové to převádění inovací z té fáze výzkumu do fáze prodeje a kapitalizace. Pro české firmy jsou to velmi dobré zkušenosti. Ale dnes se bavíme i o vzájemných investicích. To znamená, že dnes máme úspěšné firmy, které investují tady ve Spojených státech a vytváří tady nová pracovní místa, mají tady úspěšné podnikání. 

 Jan HREŇO, moderátor:


Které firmy a kolik jich je, které investují právě ve Spojených státech? Protože Spojené státy jsou 9. nejvýznamnějším investorem v Česku. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ano. Spojené státy jsou 9. největším investorem v Česku. České firmy, které už se prosazují na trhu ve Spojených státech, jsou například firmy Linet, zabývající se zdravotnickou technikou, dodávající špičková lůžka do nemocnic ve Spojených státech, nebo společnost Mitas, která vyrábí pneumatiky pro zemědělské výrobky. Dnes s sebou máme skutečně hodně firem, které chtějí diskutovat o možných investicích zde, chtějí právě vyhledávat kontakty s partnery ze Spojených států. A tyto kontakty pak jsou schopny přetvářet ty vzájemné podniky a myslím, že to pro ty společné ekonomiky velmi dobrá cesta. 

 Jan HREŇO, moderátor:


Jedna věc jsou kontakty, druhá kontrakty. Vy máte s sebou podnikatelskou misi. Kolik právě kontraktů a za kolik už se během té cesty podařilo uzavřít? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ona každá mise, pane redaktore, v tomto je trochu odlišná. Některé mise navazují už na schůzky, které byly dělány, to znamená, přichází po těch kontaktech ty kontrakty. A tato mise je více právě o těch kontaktech, to znamená vytváření, řešení a hledání těch společných projektů. Tato mise není dotahováním nějakých konkrétních předchozích schůzek a více je o vytváření kontaktů. Ale jak já jsem mohl mluvit s kolegy ze Spojených států, tak musím říct, že všechny ty schůzky si velmi chválí a právě pro ně je to také cesta, jak přejít k pomoci. Správně zmiňujete, že od kontaktů je třeba se dostat ke kontraktům. Ale tato mise je více o vytváření těch kontaktů. 

 


Jan HREŇO, moderátor:


Vy jste mluvil na začátku o tom, že ideální by bylo spojit vědu a praxi, inovace a tak dále. Nicméně co české firmy v tuto dobu nejčastěji vyvážejí do Spojených států a naopak co nejčastěji proudí ze Spojených států do Česka? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Tak je to ze Spojených států do Česka. Ale je to IT. Jsou to nové technologie České republiky. Do Spojených států vyvážíme v oblasti strojírenství a v těchto sektorech. Já musím říct, že co je pro mě velmi důležité, je právě ten proces, který ve Spojených státech velmi dobře zvládají a je to propojení akademické sféry a výzkumu s firmami. My jsme byli v Chicagu v technickém institutu, kde právě na univerzitě jsou zasídlené přímo malé firmy, které spolupracují se studenty, vtahují je do toho výzkumu, mají tam na to udělaný zvláštní technologický park. Myslím, že to přesně vede k tomu, co se v České republice ne úplně dobře daří, to rychlé uvádění těch dobrých, zdravých nápadů na trh. To je to, co dává těm ekonomikám potom náskok, čemu říkáme inovace a co vlastně umožňuje, že ty ekonomiky dokážou předhánět své soupeře. Myslím si, že v tomhle tom je pro Českou republiku ten systém Spojených států velkou inspirací. 

 Jan HREŇO, moderátor:


Čili doufáte, že se inspirují i tuzemské firmy ve Spojených státech? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

 
Já myslím, že ano. Je to samozřejmě i pro mě inspirace, jaké kroky právě v tomto dělat, jaké kroky v tom může udělat vláda, eventuálně podporovat, směřovat tento proces propojení té akademické sféry s podnikatelskou, zrychlení toho procesu uvádění inovací na trh. Ale myslím si, že je to i pro řadu firem, zabývající se právě třeba nanotechnologiemi, v čemž jsou české firmy velmi dobré, a řekněme, mají vedoucí postavení na tom světovém trhu, což jsou právě ty nové technologie, které mohou dominovat do budoucna, v kterých můžeme velmi dobře na těch trzích obstávat. 

 Jan HREŇO, moderátor:


V plánu vaší cesty je i návštěva stavby jaderné elektrárny v Jižní Karolíně, kterou realizuje Westinghouse. U nás se plánuje dostavba Temelína. Co má tato návštěva přinést a naznačuje třeba něco? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že nenaznačuje vůbec nic. Tam je třeba říci, že časové naplánování této mojí cesty bylo původně na loňský listopad, potom bylo odsunuto. Čili dávat tu cestu do souvislosti s nějakým procesem výběru dodavatele na Temelín, by bylo velmi nešťastné. Na druhou stranu já jsem od začátku nástupu do své funkce deklaroval, že chci české firmy dostat do řetězců, subdodavatelských řetězců firem, které staví jaderné elektrárny, ať už je to Westinghouse, ať už je to Rosatom, nebo Areva. Já jsem taky se všemi jednal. Musím říct, že jsem navštívil i jadernou elektrárnu Olkiluoto ve Finsku, kterou staví Areva. Dnes mám možnost se podívat na jadernou elektrárnu zde ve Spojených státech a diskutujeme i o návštěvě jaderného zařízení v Ruské federaci. Čili je to můj dlouhodobý tlak na to, české energetické firmy, které jsou špičkové, dostat do těchto subdodavatelských řetězců tak, aby mohly spolupracovat s těmito firmami. Já jsem přesvědčen, že pokud máme mít v České republice jadernou energetiku jako jednu z dominantních, tak musíme mít odborníky, kteří v tom pracují, musíme mít firmy, které spolupracují se světovými společnostmi. V tom je hlavní účel té mé návštěvy a účasti energetických firem tady ve Spojených státech na té misi. 

 


Jan HREŇO, moderátor:


Díky za rozhovor a přeju hezký zbytek dne ve Spojených státech. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Děkuji, hezký den.

MUDr. Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi