4. března 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl 1. místopředseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


První místopředseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Dobrý večer. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Dobrý večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A senátor ČSSD František Bublan. Dobrý večer. 

 

 

František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

 
Dobrý večer. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Bublane, Václav Klaus ve čtvrtek končí. Ústavní soud amnestii fakticky zrušit nemůže. Není to celé přitažené za vlasy? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Já si myslím, že ne, protože nejde o to, jestli končí, nebo nekončí, tady jde o tu věc samotnou. A my jsme dospěli k názoru, že není možné mlčet, nechat to jenom tak být a čekat na to, že pan prezident Klaus odejde a bude zase jiný prezident a všechno pojede zase ve stejných kolejích. Takže po té dnešní dlouhé rozpravě, která skutečně byla velmi dlouhá, jsme dospěli k tomuto hlasování a k tomuto závěru. A já si toho docela vážím, že, že ten, ten výsledek nebyl pouze výsledkem jedné politické strany, ale šlo to napříč politickým spektrem. A každý měl svobodnou vůli se k tomu vyjádřit. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


ODS byla proti. Podle vás není žaloba na prezidenta podaná k Ústavnímu soudu vůbec k ničemu dobrá? Ani třeba do budoucna? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Nejen ODS byla proti. Zase vážím si toho, že... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já myslím ODS jako en bloc. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


En bloc, to je pravda. Ale proti bylo například i 11 sociálních demokratů. A my si myslíme, že především ten nástroj velezrady byl použit nesprávně, účelově, protože my si myslíme, že ty důvody, které měly být tou velezradou, jsou vlastně zástupné, protože například obviňovat Václava Klause, který 9 let nepodepsal sociální chartu, z toho, že to je velezrada, přičemž to nevadilo například při jeho volbě, je opravdu zástupné. A já si myslím, že pokud senátoři chtěli pana prezidenta Václava Klause obvinit z velezrady, že to měli udělat takzvaně na férovku. To znamená v době, kdy se dopustil těch činů, které oni považují za velezradu, tak měli říci - toto jsou ty činy a pojďme se o tom bavit, pojďme to dát k Ústavnímu soudu. A ne v okamžiku, kdy je oslabený, kdy má malou popularitu. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ona amnestie byla tím posledním hřebíčkem. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Jasně, amnestie byla tím posledním hřebíčkem. Ale je to jeden z těch pěti skutků. 

 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A byla nedávno. Ano. 

 


Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Jeden z těch pěti skutků. A předtím ty čtyři už existovaly. Jeden dokonce existoval osm let, a přesto nikdo nic neříkal. A najednou, když pan prezident odchází, je oslabený, tak někdo říká, podívejte se, velezrádce. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No, ale není žaloba tím jediným, co Senát může udělat, pokud se domnívá, že se prezident velezrady dopustil, jaké jiné možnosti má? Tak je využil. 

 


Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Ústavní stížnost. A vůči amnestii a... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ta je ve hře také. 

 


Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


...je ústavní stížnost. Mimochodem velezrada s amnestií a s průběhem amnestie neudělá vůbec nic. A je úplně jedno, jestli bude Václav Klaus jako pan prezident prohlášen za velezrádce, nebo nebude. Je to úplně jedno. S tou amnestií a s jejím průběhem se nic nestane. Tu může změnit ústavní stížnost a tomu rozumím. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Nepřichází žaloba v době, kdy to není příliš fér, z důvodu oslabení, o kterém mluvil pan senátor? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Těch skutků je v té žalobě popsáno celkem pět. A z toho tři si dovolím tvrdit, že jsou tak trošku jako živé nebo jsou z té poslední doby. To je nejmenováním ústavních soudců. To já považuju za velký delikt, protože to skutečně ohrožuje demokratický režim u nás. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ta otázka zněla, jestli to není pozdě, když ve čtvrtek Václav Klaus končí. Není to politický truc nakonec. 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Je pravda, že tím spouštěcím mechanismem byla ta amnestie, to jako nikdo nepopírá. A pozdě, tady jde trošku také o tu budoucnost. Tady jde o to, nám nejde o to potrestat pana Václava Klause za to, že se teda nějak choval nebo že neplnil to, co plnit měl. Ale nám jde také o to, aby Ústavní soud jasně řekl, kde jsou ty ústavní mantinely, co ten prezident si může dovolit a co už nikoliv. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Po telefonu zdravím ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Ladislava Jakla, dobrý večer. 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


Já vás také zdravím. Dobrý večer. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Jakle, prezident není z výkonu své funkce odpovědný. Není pak logické, že Senát jako pojistka ústavnosti zvolí takový postup, který jako jediný má k dispozici, pokud s politickými kroky prezidenta nesouhlasí? 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


Vy jste ale teď přesně slyšela výklad, že to není jediný postup. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No, pokud se senátoři domnívají, že se dopustil velezrady, tak je to jediný možný postup. Ústavní stížnost je věc jiná a ta běží vedle toho. 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


Já jsem hluboce přesvědčen, že senátoři se nedomnívají, že byla spáchána velezrada, protože přesně tak, jak říkal pan Vyskočil, pak by iniciovali takový krok dávno předtím. Já myslím, že chtěli vyvolat toto řízení o velezradě a jenom sbírali jakýkoli materiál. Možná bych se rád pana senátora Bublana zeptal, jestli prozradí autora této žaloby? 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Jakle, zeptám se vás já dál. Není ústavní žaloba Senátu naopak logickou reakcí na politiku prezidenta Klause z doby jeho úřadování, jestli neplatí, kdo s čím zachází, s tím se taky schází. 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


Neřekl bych, že pan prezident republiky zacházel se žalobami jako prostředkem politického boje. Víte, on výkon jakékoli politické funkce se dá provádět různými způsoby. Jeden člověk by udělal tyto kroky, jiný člověk, kdyby byl zvolený místo něj, by udělal jiné kroky. Koneckonců proto také existují svobodné volby. Jinak bychom nemuseli chodit k volbám, kdyby měli všichni předepsáno přesně, co mají dělat. Takže různí politici v různých situacích volí různé kroky a ty je možno kritizovat, politicky s nimi vést nějakou polemiku, je možné na nich něco odsuzovat, je možné předkládat vlastní alternativy. Ale to, co předvádí teď Senát, je vzkaz, že jiné postoje politické, než které tito senátoři uznávají, nebudou kritizovat, ale rovnou u soudu zakazovat. A ještě... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Jakle, ano. 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


Ano. A ještě pro mě daleko důležitější motivace, pro kterou senátoři tuto věc dělají právě teď tři dny před koncem funkčního období Václava Klause, ukazuje ještě na jednu věc, že to totiž ani tak moc nesouvisí s Václavem Klausem, jako spíš s Milošem Zemanem a s budoucími prezidenty. Senátoři nyní voličům říkají, že je oklamali a obelhali, když jim říkali, že prosadí přímou volbu prezidenta tak, aby si občané zvolili prezidenta nezávislého na parlamentu. Nyní, když si občané zvolili přímo prezidenta, tak se senátoři lekli, že ten nový prezident už by na nich nebyl tak závislý. A chtějí použít nástroj, kterým jednou provždy vzkážou novému prezidentovi i všem dalším přímo voleným, že buď bude poslouchat jako hodinky to, co si oni řeknou, ne voliče... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Na to se zeptáme pana Bublana. 

 


Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


...anebo na něj bude vytažena tato metoda a on prostě půjde druhý den z funkce, k čemuž má napomoci i ústavní změna, která má platit právě od pátku. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, dejme, prosím, teď prostor panu Bublanovi, protože pan Bublan to už vlastně předtím, než jsem oslovila vás, naznačil, že to, ten krok Senátu je mířen hodně do budoucna, aby nějakým způsobem vymezil postup a mantinely budoucímu prezidentovi. Takže to možná nesouvisí ani s Václavem Klausem, ale spíš s Milošem Zemanem. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


To já se nedomnívám, že by to bylo pouze takto zaměřeno. Já osobně bych si nevážil prezidenta... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Vždycky je to otázka priorit. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Jistě. Já bych si osobně nevážil prezidenta, který by neměl svůj vlastní názor. Naopak, to je dobře, že prezident je třeba trošku odlišný, má jiné názory. Ale jde o to... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pak je otázka, jestli je nutné ho žalovat z velezrady? 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Tady jde o to, aby se choval ústavně. On pan prezident Klaus měl možnost v případě, že nesouhlasil s nějakou mezinárodní smlouvou, kterou nepodepsal, měl možnost se obrátit na Ústavní soud a zeptat se, zda tato mezinárodní smlouva není v rozporu s naším ústavním pořádkem. Kdyby to učinil a Ústavní soud řekl nějaký verdikt, tak potom bych neměl důvod se zamýšlet nad tím, jestli tady se choval ústavně, nebo se nechoval ústavně. Ale on to neučinil. On řekl rovnou, že je to zrůdnost a že to nikdy nepodepíše. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Vystrčile, ani toto pro vás není argument, že Václav Klaus po celou dobu svého úřadu, že byly okamžiky po celou dobu jeho úřadu, kdy porušoval zákony, kdy porušoval ústavní pořádek, ústavní zvyklosti? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Václav Klaus jako prezident se má chovat tak, aby se choval v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A v tom okamžiku, pokud on měl pochybnosti o tom, že pro český lid je například podepsat nějakou smlouvu špatné, tak to neučinil. O tom, zda to udělat dobře, nebo špatně, o tom rozhodne zřejmě ústavní... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

 

Ale pokud ignoroval doporučení a rozhodnutí parlamentu, na to se vás ptám, jestli podle vás podle vašeho pohledu a názoru senátora Václav Klaus někdy porušoval zákony, doporučení a rozhodnutí parlamentu, kde je vlastně vyjádřeno přání lidu, když to řeknu tímto nadneseným způsobem, jako ve voleném orgánu. 

 


Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Pokud se na to podíváme z této optiky, tak určitě v některých případech pan prezident Václav Klaus čekal s tím podpisem třeba delší dobu, než bych já si představoval, že se stane. Ale to neznamená, že se choval protiústavně, a to neznamená, že se nechoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To tak prostě není. A já hlavně říkám tu věc, kterou teď se opakuji, že pokud někdo měl pocit, že tím páchá velezradu, tak ho měl žalovat, respektive aspoň iniciovat podání té žaloby a nedělat to tři dny před skončením jeho mandátu, kdy to nemá vůbec žádný smysl, protože pokud bude uznán vinným a bude uznán velezrádcem, tak jediné, co se stane, tak přijde o mandát, který stejně už mít nebude, nebude moci znovu kandidovat, což stejně taky už říkal, že nebude. A jediné, o co přijde, a to je zase další útok na nízké pudy a další prostě nízké uvažování, je, že přijde o rentu a případně nějakou možnost dál pracovat politicky. Takže to se mi velmi nelíbí. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak stručně k tomu, jestli je to útok na požitky? 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Ne, útok na požitky to určitě není. Já se nedomnívám, že pan Václav Klaus bude závislý na nějaké rentě. To určitě tak nebude. Ale je to také trošku vzkaz do veřejnosti, že chceme, aby se všichni ústavní činitelé chovali tak, jak se chovat mají, že není možné, aby si někdo postavil hlavu a vzepřel se parlamentu jenom proto, že mají jiný názor. Tady skutečně každý má svou odpovědnost. A já dokonce tvrdím, že kdo je výš nebo nejvýš, tak má tu povinnost ještě větší a musí víc naslouchat tomu, co slyší zespodu. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale je to velezrada, pane Bublane, nebo naplňuje to znaky skutkové podstaty takového zločinu, jako je velezrada? I senátor Dienstbier vlastně s tím pojmem velezrada má trochu problém. Ano, ústava jinou možnost v tuto chvíli neumožňuje. Ale i sám senátor jako jeden z navrhovatelů, senátor Dienstbier s tím pojmem velezrada má problém. Máte vy s tím problém? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


S tím jsme měli problém možná všichni. To dneska zaznělo i v té rozpravě. Kdyby se to jmenovalo ústavní delikt nebo porušení ústavy nebo nějakým způsobem se to vyjádřilo, tak by to bylo daleko snazší. 

 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže i vy s tím vnitřní problém jistý máte, s tím pojmem? 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


S tím termínem, ale nikoli s tou náplní toho termínu. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Jakle, senátoři i ti, kteří nepodepsali návrh žaloby, tak se mnozí shodovali v tom, že prezident Klaus porušoval zákony této země, nerespektoval ústavní zvyklosti a konal podle své vůle, viz třeba jeden z těch bodů nepodepsání doplňku Lisabonské smlouvy, i když jej tedy schválily obě komory parlamentu třípětinovou většinou. 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


Víte, naše ústava je postavena tak, aby chránila občany České republiky před například nezodpovědným zavlékáním českých občanů a České republiky do nevýhodných smluv, a proto ústava stanovuje, že s takovou smlouvou musí vyslovit souhlas více ústavních institucí. Parlament není jediným nositelem vůle veřejnosti. Je to určitě i prezident, o to více nyní přímo volený prezident. A nepochybně by prezident porušil ústavu, kdyby ratifikoval smlouvu, ke které nedostal souhlas. Ale pokud ten souhlas je vysloven, pak to pro prezidenta v žádném případě neznamená povinnost, protože jestliže z té smlouvy vyplývá, že čeští občané budou platit desítky, možná stovky miliard korun na nesmyslné projekty Evropské unie, pak se musí najít někdo, kdo v rámci právě ústavy to zarazí a řekne ne. Ale všechny ty body obžaloby ve skutečnosti jsou zástupné a pan Bublan to dobře ví. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Jakle, takže ale podle toho, co říkáte vy, tak je pravda, z té logiky vyplývá, že prezident jednal ze své vůle a postavil se nad parlament, nad vůli parlamentu tím, že nerespektoval jeho rozhodnutí. 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


V žádném případě se nepostavil nad parlament. Snažil jsem se vám vysvětlit, že k ratifikaci smlouvy je nutný společný souhlas několika institucí a žádný ten souhlas nesmí chybět. Každá ta instituce má svoji mechaniku pro definování svého postoje. Pokud je pravdou to, co se ke mně z dobře informovaných zdrojů doneslo, že autorem té žaloby je pan Uhl mladší, tak je to zároveň ten, který obesílal mnoho právníků v této zemi se žádostí, aby se pokusili najít cokoliv, co by bylo možno ještě ušít na prezidenta Václava Klause a do té žaloby dát. Čili je vidět, že jsou to... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Na toto se zeptáme, pane Jakle, ještě pana Bublana. 

 Ladislav JAKL, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře:


Čili je vidět, že jsou to zástupné momenty. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Bublane, stručně. Ano. Stručně k tomuto, jestli tedy autorem je pan Uhl mladší a jestli vaším motivem bylo získat cokoliv, aby mohlo být tato žaloba podána. 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Já přesně nevím. Já mám pocit, že se na tom, na té ústavní, na tom návrhu podílelo několik právníků. A my jsme tam měli takovou pracovní skupinu, která to konzultovala. Já skutečně nevím, kdo je autorem, přesným autorem tohoto návrhu, ale... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A lovili jste ve vodách, aby mohla být za každou cenu podána žaloba, návrh na ústavní žalobu. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Ale to zcela, to zcela určitě ne, to určitě ne. My jsme to zvažovali a zvažovali jsme to dlouho, proto také s tím přicházíme možná i trošku pozdě, protože se o tom mluvilo dost dlouhou dobu a není to výsledek jednoho člověka nebo nějaké snahy za každou cenu na pana prezidenta Klause něco uvrhnout. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Co říká premiér Petr Nečas na dnešní rozhodnutí Senátu? 

 Petr NEČAS, premiér; předseda strany /ODS/ (záznam): 


Je to výraz docela obyčejné lidské pomstychtivosti, je to věc, která poškozuje naši zemi. Kdyby to byl útok pouze na prezidenta republiky, ale je to útok na celou pověst naší země v zahraničí a je motivován především osobní nesnášenlivostí. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Bublane, co říkáte tomuto postoji premiéra? 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


No, tyto výrazy, že je to nějaká osobní nesnášenlivost, vnímám velmi negativně, protože nic takového tam není, nic takového tam nezaznělo. Dneska to jednání bylo velmi korektní. To může pan kolega Vystrčil potvrdit, že jsme si tam řekli své názory, ale nikdo nikoho nenapadal a nikdo nikoho neosočoval z nějakého, z nějaké špatnosti. A že by nás to mělo nějak poškodit v zahraničí, to se nedomnívám. Naopak si myslím, že je to pro zahraničí dobrý signál, že tady u nás funguje demokracie, že funguje Senát, který se ozval, protože má určitou pochybnost a má tu možnost a to právo tento názor vyjádřit a nejsme tady nějaká monarchie, kde rozhoduje jeden člověk a všichni ostatní poslouchají. Takže určitě zahraničí to nebude vnímat nějak, nějak špatně. A nehledě na to, že pan prezident Klaus je v zahraničí znám svými kontroverzními názory na Evropskou unii. A já myslím, že to nebude, že to nebude slavnější než chilské pero, určitě ne. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Podle vás to poškodí pověst České republiky v zahraničí? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS: 


Já si myslím, že to poškodí pověst České republiky v zahraničí. A myslím si, že si to uvědomovali například i předseda Senátu Milan Štěch a předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, když taky nehlasovali pro podání té žaloby. Takže já si myslím, že tady není o čem diskutovat. Nebyl to dobrý krok, byl to neférový krok. Je škoda, že si nedokážeme ty věci říkat tam, kde se mají říkat, podáváním ústavní stížnosti, případně komentováním jinými osobnostmi politickými. A že to děláme tak, že podáváme ústavní žaloby v okamžiku, kdy se to nehodí. A poškozuje to Českou republiku. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pánové, já vám děkuji. Děkuji vám všem, na shledanou. Ústavní právník Jiří Hřebejk. Vítejte v komentovaných Událostech. 

RNDr. Miloš Vystrčil

1. místopředseda senátního klubu
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel
krajský zastupitel