4. března 2013

Prohlášení poslance Evropského parlamentu Ivo Strejčka

K výsledkům hlasování Senátu PČR o podání ústavní žaloby Senátu Ústavnímu soudu proti prezidentu republiky prof. ing. Václavu Klausovi, CSc. pro velezradu.

Prohlášení poslance Evropského parlamentu Ivo Strejčka ze dne 4. 3. 2013

k výsledkům hlasování Senátu PČR

o podání ústavní žaloby Senátu Ústavnímu soudu proti prezidentu republiky prof. ing. Václavu Klausovi, CSc.

pro velezradu

  1. Se vší vážností a zásadně protestuji proti dnešnímu zvrácenému rozhodnutí 38 senátorů Senátu PČR o tom, že prezident Václav Klaus má být obžalován z velezrady.
  2. Domnívám se, že velezrada musí být vždy chápána jako neodpustitelné chování, které vede k podrobení našeho území cizí velmocí. Pan prezident Václav Klaus si tak nepochybně nikdy nepočínal. Naopak, vždy mu šlo o prosperitu a stabilitu České republiky.
  3. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost musí být navrhovatelům ústavní žaloby jasná, je třeba považovat 4.březen 2013 za zvláštní bod zvratu v budování demokratické České republiky. Většina z přítomných  senátorů si totiž napříště osobila právo určovat kdo a jaké názory smí v této zemi obhajovat, tedy to, co se smí a to, co je již hodno postavení před soud.
  4. Je svým způsobem symbolické, že odchod prezidenta Václava Klause, zaníceného obhájce svobody, je provázen bezprecedentním útokem na jeho vlastní svobodu garantovanou zákonem nejvyšší síly – Ústavou České republiky.
  5. Navíc, z prohlášení předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, který s postupem 38 senátorů souhlasí, je zjevné, že sama sociální demokracie vytvořila danou situaci k vysílání skrytého signálu budoucímu prezidentovi ČR Miloši Zemanovi o tom, jak se má pro budoucnost v úřadě chovat a jak velký prostor samostatného rozhodování mu ČSSD vymezuje.
  6. Je smutné, že taková rozhodnutí ještě více přispívají k rozzlobené náladě ve společnosti a ve svém důsledku ničí zbytky víry veřejnosti v demokratické uspořádání společnosti. Výsledkem nemůže být nic jiného, než revoluční vývoj s nepředvídatelnými důsledky.
  7. Protestuji proti nepřijatelným postojům části senátorů Senátu PČR při hlasování ze dne 4. března 2013, kterými schvalují podání žaloby Senátu Ústavnímu soudu proti prezidentu republiky Václavu Klausovi pro velezradu. Vybízím nás, abychom dnešní den chápali jako zásadní impuls k pokračování obhajoby principů svobody a nezávislosti, které dnes 38 senátorů Senátu PČR pošlapalo.

Štítky:
tisková zpráva