28. února 2013

Usnesení Výkonné rady ODS

Výkonná rada ODS podporuje premiéra a předsedu Petra Nečase v jeho záměru, aby vláda v dalších dvou letech neprováděla změny daňových sazeb. Stabilitu podnikatelského prostředí považuje výkonná rada spolu s podporou prorůstových kroků za klíčovou.

Usnesení výkonné rady ODS

 

  • Výkonná rada ODS podporuje premiéra a předsedu Petra Nečase v jeho záměru, aby vláda v dalších dvou letech neprováděla změny daňových sazeb. Stabilitu podnikatelského prostředí považuje výkonná rada spolu s podporou prorůstových kroků za klíčovou.

 

  • Výkonná rada ODS podporuje snahu vlády prosadit finanční ústavu jako účinný nástroj brzdy veřejných dluhů. Zásadně však odmítáme spojovat její přijetí s připojením k evropskému fiskálnímu paktu, který by u nás vstoupil v platnost až po případném přijetí eura. Považujeme tuto podmínku ČSSD za úhybný manévr, jak komplikovat jednání o kompromisní podobě finanční ústavy.

 

  • Výkonná rada ODS považuje za nezbytné, aby se vláda zaměřila na omezení provozní podpory pro obnovitelné zdroje energie tak, aby dál nezatěžovala cenu elektrické energie pro domácnosti a podnikatele. Výkonná rada podporuje zachování odvodu pro velké sluneční elektrárny i po roce 2013. Výkonná rada ODS se znepokojením sleduje vývoj situace kolem nastavení výše provozní podpory pro solární elektrárny a podporuje kroky vlády směřující ke zveřejnění vlastnické struktury společností, které čerpají veřejné peníze na obnovitelné zdroje.

 

  • Výkonná rada ODS považuje za nezbytné, aby ministerstvo práce a sociálních věcí vedené ministryní TOP 09 bezodkladně představilo kroky, které umožní stabilní a rychlé vyplácení dávek. Výkonná rada je znepokojena dalším vývojem kolem IT zakázek ministerstva.

 

  • Výkonná rada ODS žádá ministra životního prostředí, ministra průmyslu a obchodu a ministra zemědělství, aby na příští jednání VR předložili soubor opatření na snížení administrativní zátěže podnikatelů a občanů, které je možné realizovat do konce tohoto volebního období v jejich resortech.

 

  • Výkonná rada ODS odmítá stanovisko čelného představitele ČSSD Jeronýma Tejce k budoucímu obsazení ústavního soudu. Jeho výzva k dosazení levicových ústavních soudců je destruktivním krokem zaměřeným proti Ústavě České republiky a demokratickým principům naší země.