26. února 2013

ČSSD vytáhla ve školství jen soubor pseudolíbivých frází

Stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek dnes vytáhl jen soubor pseudolíbivých frází, jejichž realizace by ve svém důsledku vedla jen ke zhoršení kvality českého školství.

Fakt, že ČSSD tyto kroky prezentuje jako svůj program pro školství, jen dokazuje to, že jí zcela chybí schopnost vymyslet kvalitní hluboká systémová řešení.

V českých zemích se chodí do školy od šesti let už od roku 1869. Víc než stopadesát let historie poměrně jasně ukázalo, že šest let je rozumná hranice, kdy už je možné poznat, nakolik je dítě do školy připravené. Navíc dokonce už tehdejší zákon, stejně jako ten dnešní, počítal s tím, že některé děti budou moci do školy nastoupit později, aby školu zvládly. 
 
Stejně tak je nic neříkajícím krokem povinná výuka až od devíti hodin. Školy už dnes mají svobodu volby a právě s ohledem na dojíždějící žáky mohou začátek výuky posunout na devátou hodinu tak, aby všechny děti dorazily do školy připravené a dostatečně odpočaté. 
 
Cílem ODS je zajistit dostupné a kvalitní vzdělávání. Přechod mezi školkou a prvním stupněm základní školy by měl být co nejhladší, dítě by ho ani nemělo zaregistrovat. ODS zvažuje do budoucna vytvořit vzdělávací program, který by integroval poslední ročníky mateřské školy s prvním ročníkem školy základní v jeden celek. Znamenalo by to plynulejší a bezbolestný přechod do povinné školní docházky. Návrhy ČSSD by namísto toho tento přechod udělaly mnohem složitějším oproti dnešku.
PhDr. Walter Bartoš, Ph.D.

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady
neuvolněný radní