24. února 2013

Partie

Hostem nedělního diskusního pořadu televize Prima family byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Dobrý den. Velký rozruch způsobila omluva Petra Nečase sudetským Němcům. V projevu před bavorským Zemským sněmem premiér vyjádřil politování nad poválečnými křivdami způsobenými vyháněním Němců z Československa. Nečasova slova vzápětí odsoudili váleční veteráni spolu s odbojáři. Nejen o tom ale bude dnešní Partie. Ve studiu vítám 1. místopředsedu ODS Martina Kubu. Dobrý den. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezký den. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A statutárního místopředsedu sociální demokracie Michala Haška. Dobrý den. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Hezký den a děkuji za pozvání. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane Hašku, co vás napadlo, když jste poprvé slyšel o té premiérově omluvě? 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Musím říct, že jsem byl překvapen. Samozřejmě jsem si postupem zjišťoval informace, jak to bylo s projevem pana premiéra Nečase. A musím také jasně říct, že mně tady chybí omluva z druhé strany. To, že Petr Nečas v bavorském Zemském sněmu citoval z přijaté česko-německé deklarace, tam se držel jaksi textu, který byl mezinárodně vyjednán, podepsán a platí jako závazek. Ale na druhou stranu je potřeba přece říct, že to byli také sudetští Němci, respektive zástupci německé menšiny, která tady před 2. světovou válkou aktivně napomáhala k příchodu nacistického režimu. Byli to lidé ze sudetoněmecké menšiny, kteří tady útočili na československé občany, vyháněli je z pohraničí, nechovali se loajálně k československému státu v době nebezpečí v roce 1938. Já chci jenom říct, že ta věc má být vyvážená. Na jedné straně, když tu hovoří premiér o naší omluvě ve vztahu k sudetským Němcům, nebo respektive o odsunutým Němcům, a je jasné, že asi ne 100 procent Němců bylo neloajálních k republice, i mezi nimi byli odbojáři, i mezi nimi byli lidé, kteří bojovali... 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Počkejte, takže čekáte, že se, že se v bavorském sněmu měl někdo zvednout a říct, ne, my se také omlouváme. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Tak si myslím, že je prostě na místě, aby premiér Nečas, pokud se vůbec setkává a jedná se zástupci Sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak by měl chtít se omluvit vůči Československé republice a vůči těm občanům, kteří prostě byli poškozeni tím, co se tady dělo na podzim a v létě roku 1938. Co o mě ovšem dopálilo nejvíc, tak musím říct, že já nechápu, jak je možné, že českého premiéra doprovází zástupci Sudetoněmeckého landsmanšagtu při návštěvě koncentračního tábora v Dachau. Já plně rozumím tomu rozhořčení, které mají váleční veteráni. Já plně rozumím tomu rozhořčení, které mají političtí vězni. Uvědomme si, že tady zahynulo 360 tisíc občanů Československé republiky za 2. světové války, protože byli popraveni v nacistických žalářích a koncentračních táborech. A já věřím, že pro lidi, kteří prostě mají nějaké historické cítění, tak jim není lhostejné, že českého premiéra doprovází při návštěvě takového tragického místa jako je koncentrační tábor Dachau zástupce Sudetoněmeckého landsmanšaftu. To si myslím, že v pořádku nebylo, a to protokol pana premiéra rozhodně nezvládl. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane ministře, jak tyhle věci vnímáte vy? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já musím říct, že tato otázka je samozřejmě dlouhodobě bolestivou otázkou. Je faktem, že pan premiér asi reagoval na loňské prohlášení německého prezidenta, který se také omluvil za to, jak se nacistické Německo zachovalo k České republice. Já myslím, že pan kolega Hašek poměrně dobře popisuje, že ta situace není černobílá, že jsou tam skutečně jednotlivé křivdy, které se děly na obou stranách. Já myslím, že je velmi důležité v tomto si uvědomovat, že Česká republika nebyla tím, kdo iniciovala v letech 38 ten válečný spor, že potom docházelo ke konkrétním křivdám na jedné či druhé straně, to je jasné a ta omluva v tomto kontextu asi byla takto vnímána. Přesto jsem přesvědčen, že také z druhé strany, z toho Sudetoněmeckého landsmanšaftu musí zaznívat stejná slova, ta věc musí být vyvážená, protože události v letech 38 nebo následně 45 s sebou nesly konkrétní křivdy na třeba slušných lidech, tak to je faktem a myslím si, že pro dnes česko-německé vztahy bude velmi dobré, pokud se politici budou schopni přes ně přenášet. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Nicméně, pane ministře, třeba váleční veteráni nevytkli premiéru Nečasovi, že by to bylo snad nevyvážené, řekli, že ty výroky byly neuvěřitelné a skandální, co říkáte tomu? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já samozřejmě respektuji ten pohled, který na to každý můžeme mít. Já znovu opakuji, pro mě tato událost nebo tyto události a nejsem jejich přímým účastníkem, naše generace je nezažila, s sebou nesou bolesti na obou stranách. Znovu opakuji, že Česká republika nebyla tím, kdo iniciovala ten válečný střet, myslím si, že to, jak se zachovalo nacistické Německo k České republice, že to je třeba vnímat, a v tomto smyslu já stojím a nechci teď posuzovat konkrétní větu pana premiéra, stojím za tím, že by dlouhodobě mělo dojít k narovnávání těch vztahů s uvědoměním si těch jednotlivých křivd, které se staly ať už slušným německým občanům potom na našem území. Ale přitom je třeba zmínit to, že skutečně ten argument, že v letech 38 se někteří z nich velmi významně podíleli na poškozování českého pohraničního obyvatelstva, to jsou prostě bolesti, které budeme muset ještě dlouhou dobu vyhlazovat a každý výrok každého politika by v tomto smyslu měl být vyvážený, pokud stojíme o to narovnání těch vztahů. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A ten premiérův výrok tedy byl nebo nebyl vyvážený? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já považuji pana premiéra za člověka, který tuto věc zvažuje, a myslím, že se na něj dívá velmi dobře. Pokud se snažil tím výrokem něco říct, tak to, že v těchto vztazích je třeba hledat postupně ten historický pohled tak, abychom si uvědomovali, že se staly konkrétní věci na obou stranách. Přesto já trvám na tom, že česká strana by nebyla tím jediným, kdo nese ten model omluvy, protože my jsme především byli tím válečným konfliktem zasaženi. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane Hašku, vy rozumíte tomu rozruchu, který premiérovy výroky vyvolaly? 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Samozřejmě, že rozumím. A já se znovu vrátím k tomu, vžijte se do pocitu těch lidí, a už jich není mnoho, kteří zažili 2. světovou válku, bojovali na východní, západní frontě, byli účastníci odboje, každodenně nasazovali krk za osvobození republiky, a prostě těm lidem se asi velmi složitě poslouchají tato slova z úst premiéra, byť já rozumím tomu, že teď už se máme dívat do budoucna, skutečně mnoho poválečných generací už nezažilo bezprostředně ty věci, ale rozlišme příčinu a následek. To nebyla Československá republika, která vyvolala 2. světovou válku. To nebyli českoslovenští občané, Češi, Slováci a další, kteří tady prostě iniciovali mezi lety 35 a 38 neklid v pohraničí, vyvolávali tady hony na české obyvatele, vyháněli české obyvatelstvo z toho pohraničí a já nechci házet všechny sudetské Němce do jednoho pytle. Já znovu říkám, já si uvědomuji, že i mezi nimi byli slušní občané Československé republiky, odbojáři, dokonce lidé, kteří byli pronásledováni během 2. světové války. Ale byla to většina sudetských Němců? Já se obávám, že nikoliv. Čili z tohoto pohledu prostě prosím vnímejme, že to je velmi citlivá věc, která se bezprostředně dotýká desítek, stovek, tisíc lidí, kteří ještě žijí v České republice, potomků těch, kteří zahynuli nebo byli persekuováni v průběhu 2. světové války a ti lidé se na to dívají velmi, velmi citově. Mějme ohled k těmto lidem. Mějme ohled k těm 360 tisícům obětí fašistického režimu, občanům Československa, kteří bohužel položili život za 2. světové války. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Na druhou stranu, pane Hašku, sám jste připomněl, že premiér Nečas v podstatě jenom zopakoval část česko-německé deklarace, která je stará 16 let, ale Martin Kuba připomněl loňskou omluvu německého prezidenta Gaucke, který vlastně jakoby ocitoval tu první část, kde se Němci omlouvají. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Jde o kontext, a ten kontext je takový, že premiér byl v Bavorsku, nebyl v Berlíně, jednal za účasti představitelů Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Já jsem tady ani slovem nezmínil jaksi záležitost, že by chtěl po představitelích Spolkové republiky Německo teď nějaké nové prohlášení. Vy jste tady už citoval pana prezidenta Gaucka. Ale prostě Sudetoněmecký landsmanšaft by se měl taky podle mého názoru jasně přihlásit k odpovědnosti za věci tak, jak se tady děly mezi lety 1938 až 1945, to nezaznělo. A znovu připomínám ta návštěva koncentračního tábora Dachau s tím, že za českým premiérem jde představitel Sudetoněmeckého landsmanšaftu, nezlobte se, pro mě je to velmi obtížně představitelná věc. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže podle vás si to premiér špatně načasoval a měl nejprve jednat se Sudetoněmeckým landsmanšaftem a vyžádat si od něj nějaké stanovisko nebo vyjádření. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Já jsem přesvědčen, že když se připravovala takováto cesta premiéra a premiér byl připraven tam říct takovéto výroky v nějakém kontextu, tak určitě mělo být jednáno o tom, jaká bude reakce ze strany, nikoliv oficiálně svobodného státu Bavorsko, ale představitelů Sudetoněmeckého landsmanšaftu. To mně tam chybělo. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Berete to jako chybu premiéra? 

 

 

Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já v tomto smyslu nechci posuzovat konkrétní chybu. Ono se opravdu na těch výrocích ukazuje, že je to věc, která je velmi citlivá, týká se konkrétních případů jednotlivých lidí, vždyť přeci oba jsme si vědomi toho, že jak na české straně, tak na německé straně se právě v tom pohraničí v těch konkrétních letech děly věci, které bychom asi nikdo nepochválili. Znovu opakuji, že Česká republika byla opravdu tím, kdo byla postižena těmi kroky nacistického Německa více, já vůbec nepochybuji o tom, že premiér si je tohoto vědom, že by jakkoliv toto zpochybňoval, myslím si, že chtěl navázat na tu omluvu pana prezidenta Gaucka, a myslím si, že právě nás ještě v těchto vztazích čeká to vyvažování. Já plně rozumím tomu, že musí být na druhé straně se Sudetoněmeckého landsmanšaftu jasná odezva. Já bych na ní také trval. Teď neumím říct, jestli tady nebo včera měla zaznít. Já myslím, že je to o nějakých dlouhodobých vztazích, ale plně respektuji to, že to musí být vztah, který je zde z obou stran. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane ministře, pardon, já jenom nerozumím jedné záležitosti, během prezidentské volební kampaně se ukázalo, jak hodně citlivé téma mohou být Benešovy dekrety, obecně dění těsně po 2. světové válce, ledva ten rozruch utichne, tak váš předseda jede do Mnichova a v podstatě to téma znovu otevře, není to prostě politicky neprozíravé? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Je to vyjádření premiéra a předsedy ODS. Já nechci komentovat každý jeho výrok, myslím, že... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já po vás nechci každý výrok, chci ty důležité. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já tomu rozumím. Myslím, že pan premiér chtěl tímto vyjádřit, a předpokládám, že chtěl tímto vyjádřit, že je to otázka, která s sebou nese skutečně konkrétní osobní bolesti. Myslím, že to zjednodušování do toho, kde byla většina či nebyla většina, by možná úplně nevedlo k tomu vyjasnění. Ale plně rozumím tomu požadavku a plně rozumím jinému názoru lidí, kteří to zažili a mají s tím osobní zkušenosti a osobní bolesti, že trvají na tom, aby pokud tento proces probíhá, aby měl velmi stejnou odezvu právě na té straně toho landsmanšaftu. A já s tím plně souhlasím. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Víte, já jsem chtěl ještě dodat jednu věc. Sám jste zmínil tu rozjitřenou prezidentskou kampaň a téma Benešových dekretů, která byla velmi akcentována a vznášely se tam jisté pochybnosti o tom, zda ještě jsou součástí českého právního řádu, či nikoliv, to vyřešil Ústavní soud, ať už byly politické proklamace jakkoliv, prostě není pravda, že Benešovy dekrety už nejsou a neplatí, jsou součástí právního řádu České republiky. V tomto kontextu jakkoliv kritizuji ten, tu cestu pana premiéra, respektive některý kontext účasti těch zástupců Sudetoněmeckého landsmanšaftu třeba v koncentračním táboře. Já musím říct, že je dobře, že zaznělo z úst předsedy vlády České republiky, že prostě nejsou na místě žádné majetkové nároky. V tomto bychom se neměli dělit na aktuální vládu a aktuální opozici, prostě to musí být ucelený názor české politické reprezentace, jakkoliv se tady po volbách budou demokraticky střídat politické reprezentace, musí být dát jasný signál. Žádné majetkové nároky na majetek občanů, kteří žijí teď desítky v českém a moravském pohraničí, prostě nejsou na místě, nebudou akceptovány a není to pro českou politickou reprezentaci žádné téma. To si myslím, že je důležité. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Martin Kuba přikyvuje a my se tím hezky dostáváme k dalšímu tématu dnešní Partie - k církevním restitucím. 

 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Premiér Nečas v pátek podepsal se zástupci 16 církví smlouvy o majetkovém vyrovnání. Vláda rozpočtové odpovědnosti se v nich zavazuje k tomu, že v příštích 30 letech církvím vyplatí postupně 59 miliard korun za majetek zabavený komunisty. Opozice církevní restituce kritizuje a po vládě chtěla, aby s podpisem smluv počkala, než o nich rozhodně Ústavní soud. Pane Kubo, jednu věc jsem nenašel, podle jakého klíče se vlastně rozdělilo těch 59 miliard mezi 16 církví? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Za přípravu toho materiálu bylo zodpovědné ministerstvo kultury. Já musím říct, že je to debata, která je vedená již velmi dlouho. Myslím, že patří plně do procesu státu, kterým je dnes Česká republika, aby došlo k tomuto vyrovnání. Myslím, že je to proces, který opravdu blokoval řadu věcí při rozvoji některých obcí. Když se zeptáte starostů, tak oni s tím velmi často měli velký problém. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Tomu všemu rozumíme, pane ministře. Já pracuji v médiích poměrně dlouho a pamatuji si několik dohod státu s církvemi, které byly blízké podpisu, a vždycky se říkalo, je to historická dohoda, lépe to nebude, a ty dohody se postupně posouvaly. Teď se ptám na to, jak jste dospěli k tomu, že 59 miliard se rozdělí podle nějakého klíče, který je spočítaný přesně na korunu, mezi jednotlivé církve? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Tak ta... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A vy říkáte, že to nevíte, že to dělalo ministerstvo kultury. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já nechci komentovat tu metodiku. Tam opravdu musím říct, že za to bylo zodpovědno ministerstvo kultury a to přednášelo na vládě tento materiál, čili konkrétní metodiku, já za ministerstvo průmyslu a obchodu vám velmi těžko mohu popsat. Já jsem přesvědčen, že ta částka, ke které se došlo, vychází z té metodiky tak, jak byla určena, je pravdou, že i v letech, že, řekněme, ty církevní restituce už řešíme velmi dlouho, a i vláda, ČSSD pod vedením Miloše Zemana v letech 2002, kdy byl ministrem kultury Pavel Dostál, už připravovala majetkové vyrovnání, že v té chvíli dospívala k částce, která by podle dnešních cen byla ještě vyšší než ta současná. Čili předpokládám v tomto smyslu, že je to věc, se kterou se my musíme vyrovnat a jsem přesvědčen, že do toho fungování a oddělení církví od státu toto vyrovnání plně patří. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Tohle jsou věci, které vy přímo nezpochybňujete, jako potřebu vyrovnat se s církvemi, provést odluku státu... 

 


Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Pane Punčocháři, musím ovšem konstatovat, že to, co předvádí vláda v otázce církevních restitucí, je do nebe volající. A neexistuje racionální obhajoba tohoto zákona a postupu, který vláda zvolila. Já budu zcela konkrétní. Za prvé, ty finanční prostředky a jejich rozdělení je výsledek politické dohody, nikoliv nějakého podloženého konkrétního položkového seznamu majetku, který by byl oceněn a za který by teď církve měly dostávat náhrady, pane ministře. Jste si toho dobře vědomi. Vy jste udělali v podstatě to, že jste darovali církvím několik desítek miliard korun. Neexistuje žádný seznam majetku, postupovali jste při tom ocenění také politickou dohodou, nikoliv jako u jiných restituentů, zavedli jste tady vlastně zvláštní kategorii restituce a já jsem velmi zvědav na rozhodování Ústavního soudu v této věci. Za druhé. Ta soukromá dohoda, kterou podepsal premiér, soukromoprávní, abych byl přesný, dohoda, kterou podepsal premiér mezi vládou a církvemi, je trik. Je to trik, kterým se pokoušíte obejít eventuální možnost zrušení tohoto zákona o církevních restitucích u Ústavního soudu. Proč? My jsme pevně přesvědčeni, že orgány veřejné moci, konkrétně vláda České republiky nemá žádné oprávnění uzavírat soukromoprávní dohody s jinými subjekty soukromého práva, například s církvemi. Ta smlouva, totiž tak, jak ji podepsal premiér Nečas, v naprosté tichosti, kdy tam arcibiskupové přijeli doslova a do písmene zadními dveřmi, kdy nebyl připuštěn tisk k podpisu dohody o desítkách miliard korun, která zatíží veřejné rozpočty na příští roky, na několik vládních period, tak prostě my jsme přesvědčení, že takováhle dohoda je pokusem obejít ten zákon, ona nelze vypovědět, rozumíte. Premiér měl čas do října. Proč najednou spěchá? Proč týden po tom, co podáváme ústavní stížnost, narychlo, potajmu se na úřadě vlády podepisují dohody za desítky miliard korun? Já jsem přesvědčen, že je to nestandardní, premiér by se neměl snižovat k tomu, aby řekl, že prostě se to podepíše, měl by mít jasné argumenty, a především, jestli jsme právní stát, a vy se neustále deklarujete, že jste vláda boje s korupcí a tak dále, a tak dále, proč premiér nevyčkal několik týdnů nebo měsíců do nálezu Ústavního soudu, vždyť plénum Ústavního soudu se tou věcí začne zabývat už tento týden. Čili já jsem přesvědčený, že jsou to účelové kroky. Budoucnost ukáže, že ty náhrady byly politickou dohodu, ve kterých byla obejita opozice, drtivá většina společnosti nesouhlasí s tímhle modelem majetkového vypořádání. A vrcholem je skutečně ten páteční podpis těch smluv, prostě nezlobte se, takovýmto způsobem seriózní vláda, seriózní premiér prostě nepostupuje. Já jsem velmi zvědav na výsledek rozhodnutí Ústavního soudu. A jsem velmi zvědav, co budete dělat v případě, že Ústavní soud ten zákon nebo principy, které jste použili v tom vyrovnání s církvemi, prohlásí za protiústavní, tak co potom budete dělat s tím soukromoprávním závazkem, který jste podepsali na desítky miliard korun, zatížili jste státní rozpočet, zatížili jste každého občana České republiky, který to bude muset příští desítky let platit ze svých daní. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pojďme to probrat postupně. Můžeme začít tedy tím, že není úplně jasné, na základě čeho jste k nějakému výpočtu došli? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, já nechci říct, že to není úplně jasné. Já chci říct, že se necítím být já tady ministrem kultury, který by kompetenčně komentoval každý ten postup, já chci... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Dobře, ale jste 1. místopředseda největší vládní strany.

 

 

Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ano. Já chci říct, že přitom ocenění majetku se postupovalo v podstatě tak, že byly zjišťovány průměrné ceny těch druhů nemovitostí, ať už je to třeba zemědělská půda za celou Českou republiku, ty ceny nemovitostí byly zjišťovány na základě odborných publikací výzkumného ústavu a potom byly posuzovány v komisi, kde byli zástupci ministerstva financí, ministerstva kultury a zemědělství... 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane ministře, zeptám se jinak... 

 

 


Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Můžu jednu otázku na pana ministra. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já bych si s dovolením tu otázku taky položil. 

 


Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:

 
Omlouvám se, omlouvám se. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane ministře, ten zákon má dvě části. V jednom se vrací nemovitosti, ve druhém se vyplácí náhrada. U těch nemovitostí je řečeno, u každé jednotlivé konkrétní nemovitosti, ta která církev musí prokázat, že jí v roce 48 patřila a potom se vrátí. A současně je tam taxativně prostě suma napsaná, která se té církvi vyplácí, která má být náhradou za ty nevratitelné nemovitosti, jinými slovy říkáte, u části jsou pochybnosti, jestli se mají vrátit, a zbytek je oceněný nějakými výpočty, které jste teď řekl. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, já neříkám, že u části jsou pochybnosti, já říkám... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Ten zákon to říká, jestliže říká, musíte prokázat, že vám to patří a v jiné části nemusíte prokázat, že vám patřila, patřil majetek, za který dostanete finanční náhradu, tak já v tom cítím rozpor. Vy ne? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já v tom rozpor, nebo teď se přiznám, že nevím konkrétně, o jakém rozporu se bavíme. Já říkám, že byly stanoveny na základě všech těch odborných posudků a zpracovány komisí ministerstva zemědělství, financí a kultury, ta ocenění těch konkrétních majetků. To, že musí církve skutečně prokázat, že jim ten majetek patřil, tak aby mohl být vyrovnán, to já považuji za legitimní požadavek, a jsem také přesvědčen, že... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Ano, současně vyplácíte rovnou taxativně určenou částku za majetek, u kterého církve neprokazují, jestli jim jednotlivě patřil, a to je to, na co se ptám, jak jste dospěli k té cifře, která tam je ve chvíli, kdy u nemovitostí musí ta církev prokázat, že jí to patřilo před tím, než tu nemovitost dostane? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Tak je také faktem říct, že církve mají vázány dnes svoje rozpočty a výplaty svých zaměstnanců na státní rozpočet. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Ale to není úplně odpověď na tu otázku, jestli se má vyplácet peněžní náhrada za majetek, u kterého církve neprokazují, že jim patřil. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Teď se přiznám, že úplně přesně, přesně nevím... 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Pane Punčocháři, můžu? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Přesně se přiznám, že nevím, v čem je, v čem je tento, tento rozdíl a teď neumím na tuto otázku odpovědět. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Ale ono je jasné, že pan ministr na ní nemůže odpovědět, protože neexistuje žádný kompletní soupis majetku, ze kterého by se vyšlo, jak při tom ocenění, tak při tom celkovém výpočtu. A já vám ještě řeknu jednu věc, ty ceny, kdyby to odpovídalo oceňovacím vyhláškám, tak jak se oceňovaly jiné restituce na začátku 90. let, kdy byly úplně jiné. Vy jste, pane ministře, nemyslím vás osobně, ale vláda, ta vládní komise, vy jste vyšli z politické dohody, vy dáváte náhradu přes 40 korun za metr čtvereční pozemku, no, to je sen každého českého sedláka někomu prodat metr čtvereční půdy za 40 korun. Lesní pozemky za 25 korun za metr čtvereční. To je prostě, a teď jsme u toho jádra, pane Punčocháři, jak netransparentně vznikalo to ocenění, a znova opakuji, tady neexistuje kompletní seznam majetku, který by tady byl položen na stůl a my jsme mohli jasně říct, jaký je to počet položek, jaká je ta cena a dospělo se k nějaké částce. To je prostě výsledek politické dohody. A ta vláda to dělá v okamžiku, kdy vydává desítky miliard korun, my tomu říkáme fakticky dar, nezlobte se, to není žádná restituce, to je prostě dar těm církvím, kdy nemáte peníze na důchody, v důchodovém systému chybí 50 miliard korun. Vy nemáte na to, abyste včas odeslali sociální dávky, paní Müllerová se může omlouvat, jak chce, kdo zaručí, že příští měsíc zase matky s dětmi dostanou nebo nedostanou včas od státu peníze. Rozumíte. A v takovéhle době premiér někde potajmu, jak uličník, podepisuje bez účasti médií za zadními dveřmi dohodu na 53 miliard s církvemi. Nezlobte se, pane ministře, ale takhle skutečně kompetentní vláda nepostupuje. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že pan premiér v žádném případě nepodepisuje smlouvu, jako uličník někde potajmu. Pan premiér podepsal smlouvu s církvemi, která vycházela z té dohody, která byla schválena Parlamentem České republiky. Myslím, že je dobré si říct, že Parlament České republiky má dvě komory, dolní a horní sněmovnu, které rozhodují, mají právo vytvářet zákony, myslím si, že není třetí komorou Ústavní soud a není to tak, že bychom měli všechny zákony, které se schvalují v České republice, ještě nechávat schvalovat u třetí komory, což se dnes ČSSD často v té své politice rozhoduje. My jsme přesvědčeni, že to vyrovnání plnilo všechny ústavní podmínky, že takto je správně a v té chvíli považujeme za logické, že pan premiér podepíše tyto smlouvy tak, jak ta dohoda byla udělána. Je také třeba říct, že toto bude proces, který vede k oddělení hospodaření těch církví, to znamená, že už nebudou vypláceny platy duchovních tak, jak byly dodnes ze státního rozpočtu. A já se tedy ptám, pokud ta částka je tak zpochybňována, tak se ptám, proč vláda ČSSD v letech 2002 vycházela z částky ještě vyšší. Já myslím, že je to zajímavé politikum, které se dá hrát, ale jsem přesvědčen, že by ta debata měla být vedena maximálně věcně. 

 


Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Určitě by měla být vedena věcně, a proto znovu opakuji, nevysvětlili jste, proč neexistuje soupis majetku, ani dnes jste to tady nesdělil, pane ministře, neřekl jste, jaké byly ceny, na základě kterých jste oceňovali. Já tvrdím, že to byla politická dohoda, takto to stojí i v některých zápisech z jednání té komise, prostě nepoužili jste běžné oceňovací předpisy, které platí pro 10 milionů občanů České republiky. Vymysleli jste extra ceny za metr čtvereční půdy a lesů, a to je součástí toho zákona. A to jsou věci, které napadáme u Ústavního soudu a nechme to teď na Ústavním soudu, nezpochybňujme, neříkejme, že to je nějaká třetí komora. Ústavní soud podle ústavy má přesnou pravomoc, co může a nemůže posuzovat. My využíváme svého práva, které máme dáno právním řádem České republiky a chceme, aby Ústavní soud posoudil soulad toho vašeho řešení církevních restitucí s ústavou. Proti tomu nemůžete nic namítat a demokraticky teď vyčkejme rozhodnutí toho Ústavního soudu. Já sám jsem zvědav, jaký ten nález bude a jaké odůvodnění Ústavní soud použije. 

Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

 
To, že ho musíme vyčkat. Já s tím souhlasím. Vy jste tam tu stížnost podali, je to logické. Já znovu chci říct, já jsem v té své první, řekněme, odpovědi říkal, že pouze nechci komentovat tu metodiku. Znova opakuji, že se vycházelo z průměrných cen za jednotlivé nemovitosti, že se na tom podílel Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, že tam proběhla nezávislá expertíza společnosti Ernst & Young, podílely se na tom ministerstvo financí, zemědělství a kultury. Já v této fázi pouze říkám, nebyl jsem konkrétně přítomen těch výpočtů a v této chvíli také jako člen vlády, stejně jako já, chci po ministryni kultury, aby se spolehla na to, když já přináším nějakou zprávu za energetiku, tak musím spoléhat na své kolegy z těchto resortů, že ten materiál je připraven tak, jak nám byl předložen a že tam nejsou žádné nejasnosti. Z těch informací, které já mám, jsem přesvědčen, že to nebyla nějaká výjimka, že by se používaly ceny, které jsou mimo, tak jak používá kolega Hašek, ale myslím si, že to přesně odpovídá té metodice tak, jak byla vypočtena. A pokud se bavíme o tom, že vláda ČSSD v letech 2002 přicházela v podstatě ještě s vyšší částkou, tak pak se ptám, jaká metodika by byla využitá jiná. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pojďme se přesunout k tomu, proč jste tedy jako opozice nepodali ten návrh na nějaké předběžné opatření k Ústavnímu soudu dřív, vlastně jste vládě umožnili, aby ty smlouvy stihla podepsat, pokud to máte takové pochybnosti... 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


My jsme vůbec netušili, že pan Nečas předvede takový kvapík, že stráví čtvrtek někde v Bavorsku a hned v pátek honem se půjde podepsat smlouva. Vláda to oznámila ve středu, ten termín. To znamená, naši experti okamžitě začali pracovat na textu předběžného opatření, to bylo podáno jako návrh ve čtvrtek pozdě odpoledne nebo večer, bohužel plénum Ústavního soudu se sejde až tento týden, takže uvidíme, uvidíme i podle toho, jak posoudí vlastní obsah toho předběžného opatření. Ten se nevztahoval jenom k samotnému podpisu smlouvy, ale k účinkům té smlouvy. Čili uvidíme, jestli soud předběžným opatřením nezabrání vlastně plnění té soukromoprávní smlouvy, to je poměrně složitá právní otázka. Co je však nesmírně důležité, a to je potřeba říct, premiér měl čas na podepsání těch dohod do října, je konec února, my nechápeme, proč najednou předseda vlády nasadil tak rychlé tempo a prakticky 7 nebo 8 měsíců před uplynutím toho termínu se ze dne na den oznámí, že ta smlouva musí být podepsána. Je opravdu náhoda, že ... 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže jste si ČSSD říkali, že máte spoustu času a premiér vás předběhl. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Podívejte, my jsme si říkali, že se, nebo mysleli jsme si, že se v této věci premiér bude chovat normálně a že najednou nenasadí kvapík týden po tom, co zjistí, že je podána ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky, čili na nás to dělá dojem, že pan Nečas se bojí, že se bojí toho, že ten zákon nebo jeho části mohou být zrušeny Ústavním soudem. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže vy si vážně myslíte, že ten podpis byl proto, že ČSSD podala ústavní stížnost. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Ano, já jsem přesvědčen, že to má bezprostřední souvislost s podáním k Ústavnímu soudu, je to můj názor, mám na něj plné právo. A myslím si, že prostě vláda tady použila určitého triku v konstrukci toho zákona. A to je ta právě soukromoprávní smlouva, rozumíte, není standardní, aby stát a jeho představitelé podepisovali soukromoprávní smlouvu s jinou právnickou osobou nebo s jinými právnickými osobami, církvemi. My jsme přesvědčeni, že ta konstrukce byla zvolena zcela záměrně a účelově pro případ, že ten zákon spadne, že ho zruší Ústavní soud, tak budete tvrdit, tady je smlouva, ta je nevypověditelná, a každá další vláda, ať nám vleze na záda, ale zaplatit to prostě musí. To si myslíme, že je nekorektní a tenhle postup vůbec neměl být zvolen. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já toto považuji za ryze tedy politickou argumentaci. A já rozumím tomu, že opozice musí hrát tato témata, byť mám pocit, že by měla být hrána korektně. Jsem přesvědčen, že bychom se neměli učit využívat Ústavní soud k tomu, abychom mediálně hráli každé téma ještě mimo parlamentní komory, kterými jsou, znovu opakuji Senát a sněmovna. Myslím si, že v tomto ČSSD poslední dobou se to úplně nedaří. Když jenom zmíním takové ty pokusy vždycky o hlasování o nedůvěře vlády, kdy jdeme do parlamentu a všichni víme, že je nějakých 85, 89 hlasů... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Vy tam ani nechodíte, ono to většinou probíhá před poloprázdnou sněmovnou. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pane redaktore, já si skoro myslím, že ministr české vlády by mohl věnovat svůj čas nějakým účelnějším věcem, než... 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Než hlasování o důvěře vládě. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pokud víme, že na něj na druhé straně je 85 nebo 89 hlasů a je to nějaká mediální přestřelka. Já rozumím té argumentaci, jsem přesvědčen, že má být vedena věcně, v žádném případě nemohu potvrdit a musím naprosto odmítnout, že by pan premiér něco zrychloval. Je to věc, o které se bavíme 20 let, jsme poslední postkomunistickou zemí, která nemá to vyrovnání s církvemi. Já jsem přesvědčen, že to, co bylo ukradeno, musí být vráceno. ale v žádném případě tady není nějaké zrychlování. Ten zákon prošel, prošel Parlamentem České republiky a pan premiér pouze naplňuje to, co tím vláda... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Dobře, pane ministře, má vláda teda nějaký plán B pro případ, že Ústavní soud řekne, že ten zákon byl z jakéhokoliv důvodu neústavní, zruší ho a mezitím budou ty uzavřené smlouvy, které, předpokládám, je možné, vypovědět jenom dohodou obou smluvních stran, takže by s tím musely ty církve souhlasit? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


My jsme v této chvíli přesvědčeni za vládu, že proběhl v souladu s Ústavou České republiky, kdybychom na všechna rozhodnutí museli čekat, až se k nim vyjádří Ústavní soud, tak jak bude s tím opozice pracovat, tak se někdy pracuje velmi složitě. Já jsem přesvědčen, že my jsme udělali všechny kroky tak, aby to bylo v souladu, a chci velmi zpochybnit to, že by pan premiér cokoliv nějak zrychloval. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Víte, pane ministře, nedivte se, že zrovna tento zákona jde k Ústavnímu soudu. Proboha, vždyť je to zákon, který zavazuje občany této země a budoucí vlády k tomu, že budou plnit v desítkách miliard korun dlouhé časové období. To se netýká jednoho volebního období a mandátu vaší vlády, to je prostě závazek za celou Českou republiku do budoucna, který mimochodem zatíží veřejné finance dosti podstatným způsobem, to je poznámka číslo jedna. Jaké jiné zákony, než takovéto by měly projít testem ústavnosti u Ústavního soudu. My jsme upozorňovali na ty naše výhrady při standardních parlamentních procedurách, vy jste jich nedbali, nebyl tady zájem jednat s opozicí, my jsme nebyli přizváni do té komise, která posuzovala ty věci, která je oceňovala, prostě upekli jste si to "pod koaliční pokličkou", tak se nedivte, že máme oprávněné námitky, máme stanoviska renomovaných právníků, kteří říkají, že je to špatně a teď jdeme před Ústavní soud. A ještě druhá poznámka v jedné vaší tezi. Vy jste tady řekl ono známé heslo, co má být ukradeno, má být vráceno. Já s vámi souhlasím. Tak já věřím, že ODS bude spolupracovat na tom, aby se to týkalo i ukradených věcí v posledních 20 letech. Až přijdeme s takovými zákony, jako jsou majetková přiznání, aby bylo zcela jasné, kdo jak transparentně nabyl majetek v České republice, tak podle hesla, co bylo ukradeno, musí být vráceno, tak hlasujte pro to, ať jsou tady transparentní majetková přiznání. A kdo nebude schopen prokázat původ majetku, který nabyl, řekněme, po roce 89, tak se k tomu postavme čelem. Čili věřím, že budete hlasovat podle této teze i u takovýchto věcí. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To byl, pane 1. místopředsedo, statutární místopředsedo, podařený oslí můstek od církevních restitucí, pojďme u nich ještě chvilku zůstat, chcete reagovat na to, co... 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, já znovu chci říct. Bavíme se o tématu, o kterém se bavíme 20 let, řešily to, řešily to všechny postkomunistické vlády. Znovu chci říct, řešila to vláda ČSSD a přicházela s mnohem vyšší částkou. Já teď chápu, že se to hodí jako nějaký argument do politické diskuse. Já se potom ptám, z jakého metodiky vycházelo ministerstvo kultury pod vaším vedením, když se dostalo ještě k vyšší částce, než se dostala dnešní vláda? To vyrovnání, já jsem skutečně přesvědčen, že pomáhá rozvoji obcí, zbavuje závislost církve na státu a také na tom státním rozpočtu. To, co říká pan kolega Hašek, že některá politická rozhodnutí zatěžují velmi zbytečně státní rozpočty, no, to ano, to byla řada rozhodnutí, třeba pod vládou ČSSD, kdy ministr financí dokázal, pan kolega Sobotka, ministr financí za ČSSD, dokázal, řekněme, vyseknout státní dluh ve výši 100 miliard korun při 6procentním růstu HDP. To přeci jsou rozhodnutí, která zatěžují ty občany České republiky dlouhodobě. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Víte, o kolik jste za 6 let jako pravicové vlády zvedli veřejné dluh, pane ministře? O 750 miliard korun. Už jsme přes jeden bilion, to je výsledek vašeho... 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Přemýšlím, pánové, kolik času vám tady na tu diskusi, kterou jsem sám slyšel, už asi patnáctkrát za poslední rok, dám. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já tím jenom chci říct, že je třeba se vždycky dívat na to, v jakých dobách to vzniká, pokud roste ekonomika o 6 procent, což za vás rostla, tak pan Sobotka dostal do rozpočtu navíc 72 miliard korun a ještě přitom dokázal řešit rozpočet se 100milionovým ... 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Když jsme u růstu ekonomiky, pane ministře, zoufale se vám nedaří, zoufale se vám nedaří, vy jste ministr průmyslu a obchodu, vaše politika, která má být propodnikatelská, proinvestiční, vykazuje pravý opak. Jako za dob vašich vlád ta ekonomika jde zu grund, podnikatelé si stěžují, na místo odstraňování byrokratické zátěže vy je přidáváte, viz veřejné zakázky, rozumíte, utlumujete veřejné investice, máme tady nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933. Veřejný dluh, jak jsem řekl, za vašich vlád, šel nahoru o 750 miliard korun. Díky tomu, že neinvestujete třeba ve stavebnictví, je dneska na dlažbě 20 tisíc lidí, to jsou odborné odhady, to je výsledek vašeho pravicového vládnutí. Tak já si myslím, že to je věc, o které si každý udělá obrázek sám. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Koneckonců jsme ji všichni už mnohokrát slyšeli i s vašimi protiargumenty. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že je velmi důležité se bavit o tom, v jakých situacích se vládne. Já myslím, že já i pan kolega Hašek jsme natolik racionální politici, že vnímáme, že naše ekonomika je svázána s ekonomikou Evropy. Já říkám, že se nemají sekat dluhy v momentě, kdy ekonomika roste, to je moje výtka k vládnutí ČSSD, historicky, kdy ten proces probíhal. V momentě, kdy ekonomika padá, je to situace jiná. Ale já budu velmi rád, když budeme vést debatu a opravdu systémovou debatu, aby našeho hospodaření nebylo zatíženo dlouhodobě každý rok vlastně 10procentním dluhem vůči, řekněme, celému státnímu rozpočtu. A tam já říkám argument, ale je třeba si říct, že pokud ta ekonomika roste, tak se ty dluhy dělat nemají. A to bohužel se ČSSD nedařilo. A dnes na to poukazovat v momentě, kdy je celá Evropa v krizi, je poměrně jednoduchý argument. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


My teď exekutivně odpovídáme za kraj, promiňte, jedna věta, pane Punčocháři. A podívejte se na srovnání hospodaření vašich hejtmanů, koneckonců taky jste seděl na jihočeském hejtmanství jako vicehejtman, a našich krajských reprezentací a zjistíte, že vy jste nasekali v době hospodářského růstu dluhy na krajích, které my splácíme a zmenšujeme je v době hospodářské krize. Čili sociální demokracie se minimálně poslední 4 roky už chová jinak, než jak tady popisujete, a myslím si, že určitě by stálo za širší debatu si říct, jaká prorůstová opatření z hlediska ekonomiky, tedy vláda podpoří. Zatím děláte pravý opak, zvedáte daně jako pravicová vláda, snižujete spotřebu obyvatelstva, typicky zvýšení DPH, potraviny, léky, energie a další věci, čili... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane Hašku, je to už o něco, o něco více než jedna věta, znovu se vracíme k té debatě, já když tak diváky odkážu na náš webový archiv Prima play, kde tedy tu debatu v různých personálních obsazeních mohou slyšet opakovaně. Pane Kubo, vy jste otevřel to téma, že je potřeba vnímat kontext, zmínil jste ten ekonomický, se zeptám na ten společenský. Vy děláte celkem zásadní kroky v situaci, kdy má vláda v tuhle chvíli podporu asi 12 procent obyvatelstva, jak se vám v téhle situaci pracuje? 

 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já chci říct, že je naprosto logické, že v momentě, kdy vláda je v polovině svého vládnutí, musí udělat řadu reformních kroků, tak ta popularita může jít směrem dolů. Já chci také říct, že to nemusí být jenom tím, ale je to takový přirozený politický cyklus, všechny vlády v momentě, kdy se pohybují ve složité ekonomické situaci celé Evropy, nerezignují na fiskální politiku, a tím pádem přináší nepopulární opatření, tak jim popularita klesá. Já si myslím, že čeští politici by měli čím dál více věnovat pozornost, jaká jejich rozhodnutí mají dopad do budoucích životů lidí v České republice, než tomu jak si zrovna stojí v žebříčku popularity, to myslím, že se s panem kolegou Haškem shodneme. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Pane 1. místopředsedo ODS, ono už je trochu za polovinou volebního období, máte zhruba rok a čtvrt do nejbližších voleb, ODS, jejímž jste 1. místopředsedou, má podle posledního průzkumu 12 procent preferencí. Vládě věří 12 procent lidí. Jenom, jestli už není čas začít dělat tedy tu líbivou politiku. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem přesvědčen, že ODS není postavena na líbivou politiku a já bych nechtěl být 1. místopředsedou strany, která má dělat líbivou politiku. Já... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Takže budete radši 1. místopředsedou strany, která skončí s 12procentním volebním ziskem tedy. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale to jste mě vůbec nepochopil, pane redaktore. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já se vás snažím pochopit. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já říkám, že musíme dělat politiku, která je zodpovědná, protože ODS se nikdy nehlásila k politice, že bude rozdávat všem. My nejsme stranou, která by měla rozdávat pastelkovné a dělat dluhy do budoucích... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Nevím, jestli vás mám chytit za slovo a říct, jestli chcete být stranou, která bude rozdávat jenom některým, ale to už by bylo asi příliš pod pás tedy. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To mám pocit, že by byla velmi nefér debata. Já znovu opakuji, že chceme být stranou, která dokáže dělat rozhodnutí, která jsou korektní, která jsou zodpovědná k budoucnosti. Ale máte pravdu, a ta výtka směřuje k tomu, že musíme být také stranou, která je kredibilní a dokáže ty věci vysvětlovat té veřejnosti, která nedoplácí třeba na špatná rozhodnutí některých našich kolegů ve vládě, nenese odpovědnost za všechny věci, které ta vláda dělá. To je konkrétní podoba, kterou musí mít politika ODS. Já jako 1. místopředseda tvrdím, že v tom se musí významně změnit, to znamená, musíme mediálně řadu věcí komunikovat jinak a mnohem více zvažovat a diskutovat náš program tak, aby byl vydiskutován s členskou základnou a aby jak starostové, tak členská základna za nimi stála. To je vnitřní věc, kterou si ODS musí projít. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


V čem to tedy TOP 09 dělá lépe, když podle toho posledního výzkumu má 17 procent preferencí a vy 12, přestože má tedy ta ministerstva, která jsou považována za problematičtější. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pane redaktore, tak teď si myslím, že si oba zkusme vzpomenout, jak vypadaly volby, krajské volby v říjnu roku 2012, tam přeci TOP 09 v žádném případě neprošla do některých zastupitelstev, do některých prošla s 5procentním ziskem, to znamená, potácela se na hraně volitelnosti. A oba dva přeci se pohybujeme v politice natolik dlouho... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já se nepohybuji v politice... 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Vy říkáte, že u toho sedíte tak dlouho, že víme, že to je fenomén, který navazuje na prezidentskou kampaň, kdy Karel Schwarzenberg jako kandidát na prezidenta v druhém kole dokázal tou svou osobností se, řekněme, oddělit od preferencí TOP 09 a tím pádem, řekněme, vytáhnout ty preference za sebou, ta strana ještě v říjnu roku 2012 byla skutečně na tom, že v řadě zastupitelstev krajských nesedí. To znamená, neříkejme si, že tu TOP 09 dělá něco převratně jinak. Ty preference jsou dnes takové. Já musím říct, že mě zajímá, co dělá ODS a myslím si, že řadu věcí nedělala historicky dobře a musí je změnit, ale to... 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Například si na rozdíl od TOP 09 nenašla dobrého kandidáta do prezidentských voleb, který by jí vytáhl ty preference tedy? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To není o tom, jestli ho našla nebo nenašla, myslím, že je to také v té chvíli, jestli takovým člověkem zrovna disponuje, já myslím, že je to legitimní debata, že se... 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Chcete tím říct, že ODS je v personální krizi? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já nechci říct, že je to personální krize. Všimněte si, že oba kandidáti, kteří postoupili do toho druhého kola, byli lidé, kteří se v podstatě  dokázali oddělit svými názory a postoji od svých stran, to znamená, chovat se tak, jakoby nebyli součástí té strany, a to je prostě faktem, který ta kampaň ukázala, jak Strana práv občanů Zemanovci, tak TOP 09 měly naprosto jiné preference, než se potom ukázalo u těch dvou kandidátů. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Vy jste chtěl reagovat? 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Já jsem chtěl samozřejmě reagovat, protože si myslím, že ODS bohužel každodenní politikou dneska už diskredituje pravicovou politiku v České republice, a to kyvadlo se evidentně od podzimních krajských voleb posunuje v České republice doleva. Já jsem velmi rád, že máme na Hradě, nebo budeme mít od 8. března také levicového prezidenta s výrazným sociálnědemokratickým smýšlením a pokud si chce ODS promyslet svoje koncepty, jak možná lépe oslovit svoje voliče, budou vám slyšet minimálně 4 roky v opozici, abyste o tom mohli přemýšlet a konsolidovat se, pane ministře. Vždyť to, že děláte reformní kroky, tomu už nemůžete věřit ani vy sami. Na čem zamrzly reformy? Vždyť vy zvyšujete daně, tím porušujete flagrantně svoje základní volební závazky, které jste dali občanům České republiky. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


To je koneckonců starost ODS, jestli dělá nebo nedělá pravicovou politiku. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Určitě, určitě, ale já to chci komentovat, vláda žije ze dne na den, to hlasování o nedůvěře, to přece není žádný národní sport, že bychom se tak jako vyspali a řekli jsme si, tak teď si zahlasujeme o nedůvěře. Vždycky tomu předcházela nějaká vaše vládní krize, koaliční krize, nějaký vážný skandál, který by na západ od našich hranic znamenal, že ta vláda se odporoučí sama. Ne. Vy se prostě těch křesel držíte, budete se jich držet do posledního dne, před příštími volbami, ať už budou řádné nebo mimořádné, a já jsem přesvědčen, že občané České republiky si to dobře vyhodnocují a že potom také zapláčete nad výdělkem, protože ten volební výsledek ODS, jak se zdá, nebude nic moc. Já musím říct, že obecně já bych byl rád, kdyby v České republice existovala silná levicová strana, tou je sociální demokracie, a silná pravicová strana, a voliči by měli jasný výběr, tak jako mají ve Spojených státech, když si vybírají mezi demokraty a republikány... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Počkejte, vy byste na závěr, aby se ODS tedy sebrala, abyste měli s kým bojovat nebo... 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Podívejte, dneska je to složitá věc, s kým máme víc bojovat, máme bojovat s premiérem, který tak úplně té vládě nevelí, nebo s panem Kalouskem, který je takovým faktickým premiérem. To si musí vyřešit kolegové na pravici, to není starostí sociální demokracie. Naší starostí je to... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Já jsem jenom se pokoušel pochopit tu argumentaci. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Ta argumentace je taková, že já jsem přesvědčený, že dneska levice jednoznačně po příštích parlamentních volbách převezme odpovědnost za Českou republiku. My musíme přijít s recepty, jak napravíme výsledky tady toho osmiletého vládnutí a zejména těch posledních dvou let, které jsou tragické v podání občanských demokratů a TOP 09. To je naše starost, nikoliv jejich volební preference. Ale jsem zoufalý z toho, když vidím, jak ta vláda vládne způsobem - díky za každé nové ráno. Kdy čekáme každý týden, jaký nový koaliční skandál začne plnit titulky novin. To přece není normální. To nějakým způsobem nepřispívá k lepší společenské atmosféře a k důvěře lidí v politiku jako takovou. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já tady mohu souhlasit s jednou tezí, já bych byl také, a teď se pokusím na to dívat nestranicky, taky bych byl velmi rád, kdyby se česká politická scéna více stabilizovala do dvou velkých pravicových a levicových subjektů. Já také tvrdím, že ODS by měla být stranou, která je schopna žít s více názorovými frakcemi, to znamená, velkou evropskou pravicovou stranou, která v sobě dokáže, řekněme, pohltit takové ty názorové proudy, jsem přesvědčen, že by nám to významně prospělo. Řada voleb ukazuje, že ty středopravé subjekty kandidují proti sobě často s osobními ambicemi porazit jeden druhého a tím pádem více otevírají cestu těm levicovým stranám. Já bych ještě nepředbíhal, jak to bude za rok a půl u voleb. Já chápu, že se kolegové z ČSSD už těší na vládní pozice. Já myslím, že je třeba vždycky porcovat toho medvěda až po volbách. Já si také myslím, že celá ČSSD nebyla úplně ráda tak, jak já jsem to zaznamenal, že máme na Hradě levicového prezidenta, myslím si, že z ČSSD zněly legitimně dva proudy, některé plně podporovaly pravicového kandidáta Karla Schwarzenberga, takže... 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


S tím, že jeden jsme tady právě slyšeli, tady ten proud sociální demokracie. 

 Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Já říkám zcela jasně za sociální demokracii, že jsme rádi, že na Hradě je levicový prezident, smýšlením a duší sociální demokrat a těším se na spolupráci se sociální demokracií a budoucího prezidenta Miloše Zemana. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


Jaká ta spolupráce po případně vyhraných volbách bude, ukáže čas. Taková byla nedělní Partie s Michalem Haškem. Na shledanou. 

Michal HAŠEK, statutární místopředseda ČSSD:


Děkuji za pozvání a hezký den všem, dobrou chuť k obědu. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:


A Martinem Kubou. Na shledanou. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Děkuji za pozvání a hezkou neděli. 

 

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města