Litujeme utrpení a křivd způsobených nuceným vysídlením Němců

21. února 2013
Litujeme utrpení a křivd způsobených nuceným vysídlením Němců

Historicky poprvé dnes vystoupil předseda české vlády Petr Nečas před poslanci Bavorského zemského sněmu. Ve svém projevu vyjádřil politování nad poválečnými křivdami způsobenými vyháněním Němců z Československa.

 
 
„Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny,“ řekl v Bavorsku český premiér.
 
Německy mluvící obyvatelé českých zemí podle předsedy vlády Petra Nečase byli přínosem pro hospodářský a kulturní rozvoj tohoto prostoru v celé jeho historii. „Je ale nadevší pochybnost jasné, že se nemůžeme vrátit do doby před 80 lety. Musíme si přiznat, že můžeme napravit jen velmi málo z toho, co špatného se v dějinách stalo. Hledání společné interpretace dějin poskytne morální satisfakci, předválečné majetkové poměry však není možné obnovit,“ dodal premiér.
 
Předseda vlády také připomněl, že jedním z nejvýznamnějších kroků k vyrovnání se s minulostí a zbavení se politických, ale i lidských emocí, byla Česko-německá deklarace z roku 1997. Dalším významným krokem bylo prohlášení české vlády ze srpna 2005, kterým odsoudila tehdejší paušální nazírání na bývalé německé spoluobčany a omluvila se za příkoří, které československé orgány způsobily německým odpůrcům nacismu, kteří si za své postoje během války naopak měli zasloužit naše uznání.
 
První oficiální návštěva českého premiéra Petra Nečase v sousední spolkové zemi navazuje na návštěvy bavorského ministerského předsedy Horsta Seehofera v Praze v letech 2010 a 2011. Česká republika by do budoucna ráda dále posilovala vzájemné politické kontakty, a to nejen na úrovni premiérů, ale i poslanců parlamentů, a prohlubovala tak vzájemný dialog.
 
Celý projev premiéra a předsedy ODS čtěte ZDE.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
člen regionální rady
poslanec PČR