19. února 2013

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podepsal dohodu o jednotném patentovém soudu

V rámci úterního zasedání Rady pro konkurenceschopnost podepsal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba za Českou republiku průlomovou dohodu o jednotném patentovém soudu, která je spolu s vytvořením evropského patentu s jednotným účinkem a nařízením o překladech jednou ze součástí tzv. patentového balíčku.

Balíček je historickým vyvrcholením mnohaleté snahy vytvořit v Evropské unii funkční systém jednotného patentu. „Považuji za velký úspěch, že se konečně podařilo vytvořit systém, který pro evropské a tedy i české podniky vytvoří funkční a cenově dostupný patent platící v téměř celé EU,“ konstatoval Kuba, jenž dohodu podepsal s výhradou ratifikace.
 
Očekává se, že patentový balíček, který bude platit v celé EU s výjimkou Španělska a Itálie, přinese až 80% snížení nákladů na získání patentu v EU, což umožní mnohem více využít výhod, které patentová ochrana na vnitřním trhu inovativním produktům nabízí. „Považuji za zásadní, že nový systém patentové ochrany pomůže zvláště malým a středním podnikům, které si dosud z logických finančních důvodů nemohly dovolit žádat o patent v každém členském státě zvlášť,“ zdůraznil český ministr s tím, že balíček by měl výrazně přispět k posílení konkurenceschopnosti českých firem vyvážející zboží s vysokou přidanou hodnotou a chráněného patenty.
 
ČR vznik jednotného patentu, a tedy i Dohodu o jednotném patentovém soudu, dlouhodobě podporuje. Právě Dohoda má za úkol zlepšit a usnadnit klíčové vymáhání práv z  jednotných evropských patentů a posílit tak jejich právní jistotu. Přijetí Dohody je zásadní právě pro zajištění ochrany, kterou jednotný patent zaručuje. „Česko dlouhodobě považovala vysoké náklady na spory a právní nejistotu za jednu z hlavních brzd pro inovativní podniky a produkty, kterou je třeba odstranit,“ doplnil Kuba. Dohoda přitom umožní obrátit se na jediný patentový soud namísto vedení vícenásobných sporů v jednotlivých členských státech, čímž zásadně sníží náklady a zjednoduší vymáhání práv z patentů. Očekává se, že první evropské patenty s jednotným účinkem budou uděleny již v roce 2014.