19. února 2013

Poslanci ODS podpořili zrušení anonymních akcií

Poslanci ODS v úterý v konečném hlasování vyslovili souhlas s vládním návrhem zákona, který ruší tzv. anonymní akcie vydávané na majitele. Ministerstvo spravedlnosti se při jeho přípravě inspirovalo v sousedním Rakousku a majitelům anonymních akcií dává na výběr, jak s akciemi po přijetí zákona naložit.

"Sněmovna již dříve schválila zákon o korporacích, který jednoznačně říká, že od 1. ledna příštího roku anonymní akcie nebudou existovat. Dnes přijatý zákon řeší pouze ono mezidobí. Považuji ho za dobrý, protože umožňuje všem vlastníkům akcií využít tří možných způsobů, jak s nimi naložit, aby byla naplněna litera zákona,“ uvedl ještě před hlasováním ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Zákon zásadním způsobem zvyšuje transparentnost akciových firem a rozkrývá jejich vlastnickou strukturu, současně ale respektuje vlastnické právo vlastníků akcií, a to i těch drobných,“ říká předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda a pokračuje: „Je to zákon, který především pomůže omezit praní špinavých peněz. Na klubu jsme vedli věcnou debatu o tom, jaký má být rozsah společností, kterých se nová právní úprava dotkne. Zda pouze společností, které žádají veřejné peníze, nebo všech firem s anonymní strukturou. Převládnul názor, že je třeba upravit všechny společnosti s anonymními akciemi,“ dodal Benda.

Držitelé anonymních akcií budou moci tyto akcie zapsat v centrálním registru nebo je fyzicky uložit u depozitáře, například v bance, tedy provést tzv. imobilizaci. Kromě toho zákon umožňuje přeměnu listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno.