Úspěch, europarlament odblokoval schvalování "českého protokolu"

19. února 2013
Úspěch, europarlament odblokoval schvalování  "českého protokolu"

Brusel - Vyjednávání o přistoupení České republiky k protokolu zpřesňujícím platnost Listiny základních práv Lisabonské smlouvy může pokračovat, rozhodl dnes příslušný výbor Evropského parlamentu. Končí tak rok a půl trvající spory, které projednávání protokolu zastavily. Bez vyjádření europarlamentu totiž nemohl proces ratifikace pokračovat.

 

Protokol Polska a Velké Británie o uplatňování Listiny základních práv EU bývá označován jako "Klausova výjimka", ačkoli se o výjimku nejedná. Listina v ČR platí a platila by i v případě přistoupení k protokolu, který pouze upřesňuje některá nejasná ustanovení Listiny. V praxi by to znamenalo, že by Evropský soudní dvůr v budoucnosti nesměl zasahovat do národní legislativy v oblastech, kde neplatí unijní předpisy. 

"Za velký úspěch považuji to, že se nám podařilo Evropský parlament dotlačit ke kompromisu," řekla po hlasování členky výboru pro ústavní záležitosti Andrea Češková. "Předchozí hlasování skončila vždy patem, protože navrhovaná usnesení byla příliš ideologická a kontroverzní. Zpravodaj Andrew Duff se s vydatnou podporou českých socialistů v podstatě snažil vzkázat České republice, že - obrazně řečeno - bude mlčet a poslouchat. Dnes schválený text sice pořád obsahuje některé nesmysly a nepravdy, ale důležité je závěrečné konstatování, že Evropský parlament byl v této věci řádně konzultován, čímž se otevírají dveře další ratifikaci v Bruselu i ve členských státech."
 
Přistoupení k Protokolu bylo České republice písemně přislíbeno prezidenty a premiéry členských států na summitu v roce 2009. Jeho kritici tvrdí, že by přistoupení oslabilo právní ochranu občanů České republiky a vnášelo do evropského práva zmatek. Tyto argumenty ovšem Andrea Češková odmítá. "Součástí našeho ústavního pořádku je velmi precizně formulovaná Listina práv a svobod, která poskytuje občanům ochranu podle mezinárodních standardů. Evropská listina navíc platí a platit bude. Je ale na rozdíl od naší ústavy plná vágních formulací, které bude teprve v budoucnu zpřesňovat a interpretovat Evropský soudní dvůr. A protože ten má tendenci své pravomoci rozšiřovat, nikdo nemůže odhadnout, kam až bude chtít v budoucnu zasahovat," říká Andrea Češková.
JUDr. Andrea Češková

poslankyně EP
místopředsedkyně místního sdružení