8. února 2013

Evropský parlament se postavil proti ohrožování lidských práv a svobod žen

Štrasburk - Dne 6. února byl na plenárním zasedání ve Štrasburku jasnou většinou přijat návrh usnesení k 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen o odstraňování a prevenci všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách.

Poslankyně Evropského parlamentu zabývající se mimo jiné touto problematikou - Andrea Češková - upřesňuje: “Návrh usnesení je určitým vodítkem i výzvou pro nadcházející zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se bude konat od 4. - 15. března 2013 v New Yorku. Cílem tohoto zasedání je definovat globální strategie v boji proti násilí páchaného na ženách a dívkách.“ Evropská unie hraje při tomto zasedání velmi klíčovou  roli a bude podporovat a podněcovat veškeré důležité kroky OSN, aby toto zasedání přineslo očekávaný výsledek.
 
Jen v minulém roce otřásly společností tři otřesné případy, které vedly ke smrti mladých žen.
 
V Pákistánu byla patnáctiletá dívka střelena do hlavy ve školním autobuse jenom proto, že se chtěla vzdělávat.
 
V Irsku zemřela mladá žena na následky těhotenství jen proto, že jí lékaři odmítli potrat.
 
V Indii pak byla mladá dívka brutálně znásilněna v autobuse šesti muži tak, že na následky zranění zemřela.
 
Bohužel tyto případy nejsou ojedinělé, většina takovýchto násilných činů bývá neodkryta a v nejhorším případě dokonce i nepotrestána. “I v Evropě se setkáváme s řadou násilných činů páchaných na ženách a dívkách, jde o hrubé porušení lidských práv a svobod. Je neakceptovatelné, aby se ženy a dívky stávaly oběťmi násilí, jenom proto, že jsou ženy. Toto je hrubé porušení našich demokratických hodnot,“ konstatuje Češková. 
 
Smutným faktem je, že dokonce každá pátá žena v Evropě již zažila fyzické násilí a každá desátá utrpěla sexuální zneužití. Velkým problémem je domácí násilí, kde jsou pachateli rodinní příslušníci, takové případy se jen málokdy dostanou ven. Andrea Češková k tomu říká: „Jednoznačně zastávám názor, že ženy a dívky všude na světě musí mít právo rozhodovat se o svém těle, právo na tělesnou integritu, právo na své reprodukční a sexuální zdraví, které zahrnuje nejen právo na antikoncepci, zdravotní péči, ale i právo na bezpečný potrat.“ Vedle toho je nutné ochraňovat právo žen na vzdělání a právo účastnit se občanského i politického života. Češková tak závěrem spokojeně dodává: “Jsem velmi ráda, že Evropský parlament velkou většinou hlasů všechna tato práva podpořil.“
 
 
 
JUDr. Andrea Češková

místopředsedkyně místního sdružení
poslankyně EP