Stanovisko ODS k výsledku jednání Evropské rady o unijním rozpočtu
11. února 2013

Stanovisko ODS k výsledku jednání Evropské rady o unijním rozpočtu

ODS důrazně odmítá kritiku sociální demokracie za výsledek vyjednávání o unijním rozpočtu na léta 2014 – 2020 na Evropské radě. Tvrdit, že si Česká republika mohla a měla vyjednat ještě více peněz, může jen někdo, kdo nezná základní principy struktury unijního rozpočtu.

 
U sociální demokracie zároveň vznikají pochybnosti, zda vůbec v souladu s názorem socialistické euroskupiny souhlasí s takto nastaveným unijním rozpočtem, který je skutečně úsporný. Proti původnímu návrhu snižuje objem rozdělovaných peněz členům Evropské unie o 100 miliard euro.
Dvěma hlavními důvody pro přirozený pokles příspěvků na regionální politiku jsou vyšší vyspělost české ekonomiky a jejích regionů vůči průměru Evropské unie a nižší celkový rozpočet na regionální politiku.
 
Je přitom skutečností, že Česká republika dosáhla na summitu navýšení českého podílu o 1 miliardu euro proti původnímu návrhu, od nějž se jednání Evropské rady odvíjelo. Díky tomu se posunula v podílu přepočtenému na obyvatele ze 6. na 4. místo v rámci Unie. Hrozba vetem České republiky tak byla brána velmi vážně, přičemž se jedná o standardní nástroj využívaný evropskými státy při prosazování svých cílů.
 
Ve srovnání s dosavadním obdobím dojde k razantnímu navýšení čisté pozice České republiky, nesrovnatelnému s jinými zeměmi, tedy rozdílu mezi příspěvky placenými do unijního rozpočtu a příjmy z něj. Zatímco dosud tento „čistý příjem“ činil v průměru 1,3 % českého HDP, v budoucím období bude představovat 2 % HDP. 
 
Česká republika ušetří v budoucím programovacím období na příspěvcích do společné pokladny 1,3 miliardy euro, čímž dosáhla výrazného zvýšení čistého příjmu pro Českou republiku.