8. února 2013

Oblastní sdružení ODS Louny volilo vedení na další dva roky

Předsedou oblasti byl zvolen Ing. Marcel Kollmann, 1. místopředsedou Zdeněk Kutner, dalšími místopředsedy Mgr. Richard Hájek a Mgr. Bc. Kateřina Bartošová.

Delegáti sněmu závěrem přijali usnesení:

Výsledky nedávno proběhlé prezidentské volby jasně ukázaly rozpolcenost naší politické scény a mírnou převahu levice. Je to důsledek politiky ODS nedávno minulých let, kde převládla arogance a despekt vedoucích představitelů nejen vůči voličům, ale i ve vztahu ke svým kmenovým členům.

Samozřejmě toto vše ubralo na důvěryhodnosti ODS a díky několika zkompromitovaným tvářím naší strany máme u občanů nálepku zlodějů a tunelářů. A to se týká všech sfér, počínaje regionální až po nejvyšší politickou scénu.

Pokud chceme získat zpět důvěru našich voličů, musíme si jasně stanovit pravidla a mantinely strategie očištění pošramocené pověsti ODS. Dokázat občanům naší republiky, že se chceme vrátit k původnímu a nejdůležitějšímu bodu našeho volebního programu a to je budoucnost nefalšované produktivní demokracie. Je potřeba dát sbohem všem kmotrům, úplatným lobbistům, tunelářům, a to co nejdříve, nebo bude opravdu pozdě!

Žádáme vedení ODS, aby informovalo členskou základnu o konkrétních krocích vedených k očistě strany.

 

V Žatci, 7. 2. 2013

Ing. Marcel Kollmann

předseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení

Štítky:
tisková zpráva