6. února 2013

Uvádění léků na trh potřebuje zrychlit

Milan Cabrnoch se v Evropském parlamentu zasazuje o modernizaci trhu léčiv

 
Štrasburk - Je až neuvěřitelné, že směrnice, kterou se v současné době trh s léčivy řídí, pochází z roku 1989. Tato směrnice nebyla od vstupu v platnost doposud pozměněna a odráží podmínky na trhu léčivých přípravků, které existovaly před více než dvaceti lety.
 
Milan Cabrnoch to považuje za chybu. "Tyto podmínky se zásadně změnily, jak příchodem generických léčivých přípravků, které představují méně nákladné alternativy, tak vývojem stále modernějších (a také dražších) léčivých přípravků," říká. 
 
Vývoj na trhu je velmi dynamický a současná zastaralá směrnice jej brzdí. Legislativní proces spojený s uvedením nových léků na trh je často zdlouhavý, což vede k odsouvání dostupnosti léků pro občany. Praxe na českém trhu, kde problematika spadá do kompetence Státního úřadu pro kontrolu léčiv, v tomto není výjimkou. 
 
Novela, jejímž stínovým zpravodajem je právě Milan Cabrnoch, tak zkracuje lhůty pro rozhodnutí o cenách léků i o úhradě léků ze zdravotního pojištění. Nezasahuje však do rozhodnutí o ceně nebo úhradě v jednotlivých členských státech. 
 
"Pacienti mají dostat nové léky včas. Úřady musí fungovat rychle a efektivně ve prospěch občanů, nikoli pro pohodlí úředníků," komentuje současné zbytečně dlouhé lhůty Milan Cabrnoch a věří, že se mu o tom podaří přesvědčit i jeho kolegy. 
 
Evropský parlament během dnešního hlasování lhůty navrhované komisí prodloužil a vrátil komisi návrh k přepracování.
MUDr. Milan Cabrnoch

poslanec EP
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady