1. února 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byla poslankyně a expertka strany na sociální tematiku Lenka Kohoutová.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


ODS kritizuje ministryni práce a sociálních věcí za TOP 09 Ludmilu Müllerovou. Podle občanských demokratů nesplnila úkol, který jí vláda zadala. Nerozvíjela totiž systém docházky nezaměstnaných, takzvaných DONEZ, který je nutil se zhruba dvakrát týdně hlásit na poště. Ministryně se hájí, že projektu hrozí podobný osud, jako když Ústavní soud zrušil veřejnou službu. 

 



Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:


Každý týden na poštu pro razítko a domluvit termín příští návštěvy. Pokud by se nezaměstnaný v předepsaném časopise nedostavil, mohl by přijít o dávky. Systém mu navíc měl nabízet vhodná místa. Tak měl fungovat takzvaný DONEZ. To se ale nepovedlo. Vláda ministerstvu práce proto dala v prosinci jasný úkol. 

 



redaktor: 


Zvýšit efektivnost již zavedené veřejné služby a systému DONEZ jako povinné součásti povinnosti uchazeče o zaměstnání. 

 



Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:


Veřejnou službu už Ústavní soud zrušil. Podle ministryně hrozí něco podobného i u systému DONEZ, proto rozhodla o jeho postupném zastavení. 

 



Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/ (záznam): 


My jsme samozřejmě čelili velmi zásadní kritice ombudsmana, který byl připraven tento systém poslat k soudu. 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Rozhodnutím resortu vedeného TOP 09 přijdeme nejméně o miliardu korun, proto ODS žádá vysvětlení, čím chce paní ministryně systém nahradit. 

 


Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:


Není to první kritika úřadu. Smlouvu na takzvané sKarty podepsal tehdejší náměstek Šiška bez vědomí vlády. Dalším sporem pak bylo prohlášení tehdy nové ministryně, že sKarty musí být povinné. Petr Nečas se proti tomu ostře ohradil. Teď má problémy s kartou řešit pracovní skupina na Úřadu vlády. Ta má návrh změn v sKartách připravit. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Karty musí být dobrovolné a ta dobrovolnost musí být jasně deklarována teda i zákonem. 

 


Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:


A sKarty bude řešit i Ústavní soud. Sociální demokraté tam posílají návrh na jejich zrušení. 

 



Bohuslav SOBOTKA, předseda ČSSD (záznam): 


To je varovný příklad toho, jak by neměla být zneužita státní správa ve prospěch zájmů soukromého subjektu. 

 



Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:


To ale není jediný problém, který musí ministerstvo práce a sociálních věcí řešit. Nový systém na výplatu dávek není totiž schopen dát přesná data o nezaměstnanosti, respektive o její struktuře. Na internetu tak chybí téměř kompletní statistika za rok 2012. Podrobné statistiky jsou přitom podle ekonomů důležité. Stát tak může aktivně reagovat. 

 



Štěpánka FILIPOVÁ, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (záznam): 


Ministerstvo práce a sociálních věcí usiluje o to, aby tato data byla v co nejbližší době k dispozici. 

 



Daniel MÜNICH, člen Národní ekonomické rady vlády (záznam): 


Většinou ten problém nezaměstnanosti se koncentruje ve specifických skupinách, jako ženy s malými dětmi, postižení, mladí, pokud se tohle neví, tak se používají plošné metody a ono to potom nefunguje. 

 



Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:


Situace na ministerstvu bude i jedním z témat jednání expertní skupiny, která pracuje na přípravě nové koaliční smlouvy. Vladimír Keblúšek, Česká televize. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Poslankyně ODS Lenka Kohoutová. Dobrý večer. 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Dobrý večer. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


A Jiří Vaňásek, ministerský ředitel odboru služeb trhu práce. Dobrý večer. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Dobrý večer. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Paní poslankyně, vy jste přece taky kontrolu docházky nezaměstnaných na poštách kritizovala, tak proč vám teď vadí, že se ruší postupně? 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Nám tak nevadí, že se ruší, jako to, že vůbec nebyla úplně dost dobře zavedena tak, jak měla být, protože to neměl být pouze ten bič, čili pouze ta kontrola těch lidí, ale... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Ale za to nemohla stávající ministryně a vám teď vadí to, že se to postupně ruší, že nesplnila úkol. 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Protože se to nedopracovalo. Ano, protože ministerstvo, to není přímo na paní ministryni, to je tak, že obecně ten úkol nebyl splněn tak, jak měl být, čili že ten člověk, když kamsi došel, tak tam měl také samozřejmě dostat jakousi pracovní nabídku, kterou měl pak, jaksi navštívit měl zaměstnavatele. A to nám samozřejmě vadí, protože na to byly vynaloženy nemalé finanční prostředky a pan ministr několikrát upozorňoval na to, že už to ušetřilo tu 140 milionů, tu 200 milionů, takže my jsme si dopočetli, že do září je pryč miliarda, a to nás samozřejmě zajímá. A zajímá nás to, jakým způsobem teda ministerstvo vysvětlí, jakým způsobem jiným nahradí tento systém. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


K tomu se dostaneme. V Událostech na kritiku ze strany ODS reagovala sama ministryně Ludmila Müllerová. 

 



Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/ (záznam): 


Mě ostrá kritika ze strany ODS upřímně překvapuje, protože tu kritiku jsem zaznamenala pouze od paní poslankyně Kohoutové a já jsem ji neslyšela od nikoho jiného a potažmo v žádném případě ne ani od pana premiéra. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Co vás vede k takové osamocené kritice? V další části výroku dokonce ministryně hovořila o politické šikaně. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Já jsem poslankyně za ODS, jsem členka vedení klubu ODS a mé názory jsou interpretovány za ODS. Takže v žádném případě nejsou osamoceny. Nikde jsem nevystupovala tak, že bych to byla já Lenka Kohoutová si myslím, ale vždycky jsem vystupovala za ODS. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

 

Pane řediteli, podle ODS jste nesplnili úkol vlády, vy jste na ministerstvu nezvládli ten systém zlepšit, a tak jste ho celý zrušili? 

 


Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Ne, my jsme ten systém celý nezrušili. Předně je nutné říct, že ten systém samotný je součástí celého velkého evropského projektu, který je zaměřen na zvýšení efektivity nelegální práce. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Teď ho postupně omezujete a v září celý skončí. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


To bylo tak plánováno v rámci celého toho projektu. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Ale teď ho postupně omezujete, dřív, než jste museli. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


A teď postupně snižujeme, protože jsme ten projekt vyhodnotili, ten systém vyhodnotili a postupně snižujeme počet zařazovaných uchazečů o zaměstnání, protože sice na jedné straně ano, přinesl výsledky, na straně druhé my jsme dlouhodobě čelili kritice veřejného ochránce práv i části veřejnosti a je pravdou, že ten systém měl i určité nedostatky, které samozřejmě se budeme snažit ještě do konce toho projektu, do konce toho systému a celého projektu opravit. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Vy sám říkáte, že ten systém v něčem přínosný byl a že odhalil tedy některé lidi, kteří nelegálně pracovali, tak proč jste ho začali tak brzo omezovat? Jen kvůli těm výhradám ombudsmana? Přece jste ho mohli vylepšit. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Samozřejmě, že i my dál budeme pracovat na tom vylepšení, ale na druhou stranu je potřeba říci, že ... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Takže ho budete vylepšovat a zároveň postupně omezovat? To nedává smysl. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Já zkusím doplnit, pokud dovolíte, paní redaktorko. Tím systémem prošlo více než 90 tisíc uchazečů a samozřejmě je i určitý předpoklad, že s ním prošli ti uchazeči, u kterých mohl být předpoklad výkonu nelegální práce. My nechceme, aby ten systém byl šikanózní tak, jak byl i mnohdy nazýván, a proto jsme se rozhodli, že nejlepší bude, když v září již ten systém, jak bylo plánováno, bude ukončen, jej postupně utlumit, postupně snížit počet zařazovaných uchazečů o zaměstnání, ale zároveň ho vylepšit tak, jak například bylo deklarováno, pokud se týká volných pracovních míst, která nebyla poskytována zcela dostatečně. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Paní poslankyně, slyšela jste, systém se sice bude postupně utlumovat, ale zároveň se bude vylepšovat, tak to by mohlo ODS uspokojit. 

 


Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Mně to nedává logiku stejně jako vám, paní redaktorko. Já prostě chci slyšet to, kde ten projekt bude pokračovat, kdo bude ta jednotlivá pracovní místa pro nezaměstnané shánět, kdo je bude kontrolovat. A v současné chvíli my upozorňujeme na to, že máme poddimenzovaný stav na úřadech práce a jestliže toto by měli v plné míře zajišťovat úředníci úřadů práce, tak já tam vidím minimálně 300 lidí podstav v rámci České republiky. Já chci vědět, kde je seženeme? Já chci vědět, jak je zaplatíme? A chci vědět, kdo bude jaksi pověřen tím, že bude aktivně shánět pracovní místa pro lidi, kteří jsou nezaměstnaní? Kdo bude shánět specifická pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané? Kdo bude pomáhat vytvářet zkrácené pracovní úvazky? To je přece strašně důležité. A než se nechat vmanévrovat do toho, že šikanujeme paní ministryni, tak bych se spíše zamýšlela nad tím, jakým způsobem systémově si s tím paní ministryně poradí, když její předchůdce zavedl systém DONEZ a ten systém prostě nefunguje. Nic víc, nic míň. My prostě chceme vědět řešení. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Padla tady řada otázek, čím tedy DONEZ nahradíte? Pokud tedy říkáte, že systém budete sice utlumovat, ale vylepšovat, tak tu logiku jste se nám pokusil osvětlit, tak můžete říci i to, čím DONEZ nahradíte? 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Určitě ano. Systém DONEZ byl primárně zaměřen na kontrolu nelegální práce, to znamená kontrolu nelegální práce uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci úřadu práce. Sekundárně samozřejmě měl i zvýšit efektivitu zprostředkování zaměstnání. My, pokud se týká nelegální práce, budeme dál intenzivně kontrolovat nelegální práci prostřednictvím inspektorátu práce a tam samozřejmě budou i posíleni v rámci toho projektu i finančně. To znamená, to, co ušetříme na systému DONEZ, chceme samozřejmě dát inspektorátům práce, aby mohly efektivně kontrolovat nelegální práci. Otázka potom, vlastně vytváření těch pracovních pozic a vůbec té aktivní politiky zaměstnanosti, ta vždy primárně byla na úřadu práce a budeme se snažit samozřejmě daleko aktivněji vytvářet pracovní místa například tím, že chceme v rámci veřejně prospěšných prací zpružnit veřejně prospěšné práce, chceme je nabízet například v rámci zkrácených pracovních úvazků. V současné době samozřejmě vyhodnocujeme i více než rok fungování Úřadu práce České republiky a bavíme se i u nás v resortu o otázkách toho, zda je potřeba jej personálně posílit tak, aby na to byly kapacity a mohli jsme takto postupovat. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Kdo bude kontrolovat nezaměstnané a další odpovědi jste se dozvěděla. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


To úplně ne, protože když si dneska představím náplň úředníků úřadů práce, tak je mi líto třeba ředitelů nebo vedoucích těch jednotlivých pracovních nebo kompetentních míst úřadu práce, kdy oni jsou velkými úředníky byrokraty a nemají uvolněné ruce právě na to, aby spolupracovali s jednotlivými zaměstnavateli, a to já považuji jako velký problém. Stejně tak když bychom šli ještě níž a řekli si, že mnoho nezaměstnaných bere také sociální dávky, tak my máme málo lidí, kteří provádí sociální práci. To má spoustu provázaností a sociální složka stejně tak jako nezaměstnanost jsou propojené nádoby a všechno se to shromažďuje na úřadě práce. A já se obávám, že v tomto případě, pokud zatížíme dále bez jakékoliv zásadní změny na úřadech práce, a to nejenom té, že tam posílíme lidi, ale je to o kompetencích a o dalších věcech, tak skutečně úřady práce zkolabují. Stávající zaměstnanci jsou nesmírně unavení, mají toho dost, víc práce a větší zatížení prostě nezvládnou. A ODS požaduje, abychom jim pomohli. Pokud máme rušit DONEZ a převádět ho na úřady práce, abychom byli schopni úřady práce posílit důstojně tak, aby z toho nebyl takový patlanec, jako je například změna, která nastala v loňském roce. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Nezatíží se nadmíru úřady práce a ušetřilo se díky systému DONEZ? Podle těch posledních informací za 5 měsíců to bylo 140 milionů korun, tak otázka zní, jestli to stálo za tu šikanu nezaměstnaných. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Pokud se týká zatížení úřadů práce, jak již jsem říkal, my budeme vyhodnocovat samozřejmě ten rok na úřadu práce, pokud bude potřeba dělat nějaké změny, jistě k nim přistoupíme. Určitě nezatížíme kontrolu nelegální práce, protože ta kompetentně předně spadá pod Státní úřad inspekce práce, respektive oblastní inspektoráty práce. A pokud se týká té aktivní politiky zprostředkování zaměstnání, to znamená podpory nezaměstnaných i třeba dlouhodobě nezaměstnaných, tam samozřejmě to je hlavní role úřadu práce a vždy byla. Pokud se týká těch úspor, tam my samozřejmě i vyhodnocujeme systém DONEZ, pokud se týká té ekonomické stránky... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


A stálo to za to, za tu šikanu nezaměstnaných, jak o ní mluvil ombudsman třeba? 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Já se domnívám, že ano. My jsme tam v podstatě vyhodnotili už v současné době úspory v řádu několika stovek milionů korun, předně je třeba říci, že v souvislosti s tím, že vlastně nebyly splněny podmínky docházky do systému DONEZ, tak bylo zahájeno správní řízení s více než 7 tisíci uchazeči o zaměstnání. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Pan ředitel tady řekl řadu informací, paní poslankyně, jak to, že ODS nic neví? Vždyť copak s ministerstvem nekomunikujete? 

Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


My s ministerstvem komunikujeme, ale ministerstvo nám dává jednovětné odpovědi. Naposledy na výboru pro sociální politiku, které bylo na ministerstvu práce a sociálních věcí ... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Tady odpovídá pan ředitel celkem souvisle a víc než jednou větou. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Pan ředitel je jedna z mála výjimek, který skutečně své práci dopodrobna rozumí, musím říct. Tím bych ho ráda pochválila. Ale pan ředitel je, teď se ho nechci dotknout, ale malou kapkou v moři v tom, co se na ministerstvu děje a jaké úkoly se tam plní. A my potřebujeme od paní ministryně vědět, a to jsme jí i na výboru říkali, že chceme slyšet její názory, její plány a nechceme slyšet odpověď, že nám odpoví náměstci. My chceme vědět, jak šéf resortu vidí jednotlivé problémy, které je nutné řešit do konce volebního období. A jestliže si budeme říkat, že se to, že nejdřív karta a pak to ostatní, my když jsme se paní ministryně zeptali, jak je to s sKartou, tak nám bylo prostě odpovězeno, že se to řeší. Když se zeptáme na cokoliv... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Vede podle ODS TOP 09 resort špatně, paní poslankyně? 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Já se domnívám, že... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Vy jste řekla třeba, že je laxní nebo že se staví k závazkům velmi laxně. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Já se domnívám, že dlouhodobě ho vede velmi nešťastně a že k problémům, které na Ministerstvu práce a sociálních věcí nastaly v minulosti, tak že tyto věci jaksi nechávají být a nesnaží se je řešit, říkají si, že to je zbytečné a že to nějak dopadne. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Nejdřív to byl kritizovaný systém sKaret, o kterém vláda podrobnosti nevěděla, jak říkala, teď se stejný přístup ministerstvu tedy vytýká v tom kontrolním systému DONEZ, proč ministerstvo dělá některé kroky a realizuje některé projekty za zády vlády a koaličních partnerů? Tak zní ty výtky. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Já nevím, jestli to je úplně přímo otázka pro mě, protože já jsem úředník a já samozřejmě nevím, do jaké míry to je prokonzultováno s koaličními partnery. Ale předpokládám, že paní ministryně toto jistě konzultovala nebo i předchozí pan ministr. Já mohu říct, pokud se týká té věcné problematiky, ty věci, které jsem tady sdělil. To znamená, ty projekty samozřejmě se snažíme realizovat s nejlepším vědomím a svědomím a pokud tam samozřejmě odhalíme nějaká nedopatření, tak snažíme se je potom napravit. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Třeba ministerští úředníci i ti vyšší a nejvyšší buší na vrata koaličních partnerů s informacemi a vy je jenom neslyšíte. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


To tak úplně není. Já bych možná chtěla říct, že pan ředitel je skutečně velkým odborníkem a je to skutečně úředník. Já bych si dokázala představit, že tady dneska budu sedět s někým z TOP 09 a budeme se přít o politický názor na vedení nebo na... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


My jsme vedení ministerstva práce a sociálních věcí samozřejmě zvali. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Přesně tak, přesně tak. A pan ředitel to tady schytává v podstatě neoprávněně. Tak to je zapotřebí říct. Ale to, že s námi dlouhodobě ... 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Pan ředitel to neschytává, my jsme se jen ptaly na některé otázky, které samozřejmě z logiky dne vyplynuly a odpovídal na ně. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Já bych jenom znovu zopakoval, že předpokládám, že vedení resortu jedná samozřejmě s koaličními partnery i s vládou, já o tom nemám pochyby. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Já si to tak úplně nemyslím, protože bych si dokázala představit, že paní ministryně bude tak, jako ze začátku komunikoval, ze začátku svého období na ministerstvu práce komunikoval kdysi pan ministr Drábek, takže aspoň na něco takového naváže paní ministryně, což se neděje. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Jak to bude ODS řešit, tedy tu nekomunikaci v těch nejvyšších patrech ministerstva práce a sociálních věcí?

 

 

Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Samozřejmě my budeme chtít, až se sejdou naši lídři, kteří budou vyjednávat v rámci koalice opět koaliční smlouvu, tak aby toto tam jasně bylo položeno a byly jasně domluveny nějaké možnosti, jakým způsobem se budeme domlouvat. Vím, že na ostatních ministerstvech to takhle funguje, tak nevím, proč by to nemělo fungovat u nás. My spíše paní ministryni nabízíme podanou ruku k jednání, protože víme, že tak jako oni mají určité odborníky na určitá témata, tak i z naší strany se dokážou dát lidi dohromady tak, abychom mohli řešit například sociální bydlení, financování sociálních služeb, osoby se zdravotním znevýhodněním a jejich zaměstnávání. To jsou důležité témata, včetně DOMEZ. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Pane řediteli, vím, že to není ve vaší agendě, ale nemáte náhodou nějakou aktuální informaci, jestli se nepozastaví systém sKaret? 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:

 

Pokud se týká systému sKaret, tak sKarty se dále, dále vydávají. Dnes je ... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Nebude ten projekt pozastaven. 

 



Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Já nevidím důvod, proč ten projekt pozastavit. My samozřejmě připravujeme legislativní řešení tak, jak bylo dohodnuto na úrovni paní ministryně, pana premiéra a České spořitelny. 

 



Daniela DRTINOVÁ, moderátorka


Takže projekt dál běží. Tak já vám oběma děkuji za rozhovor, na shledanou. 

 



Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně a expertka strany na sociální tematiku /ODS/:


Příjemný večer, na shledanou. 

 


Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV:


Na shledanou. 

Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR