Rozhovor pro deník Právo
2. února 2013

Martin Kuba: Rozhovor pro deník Právo

"Nejsem fanouškem prázdných výroků, jsem zastáncem politiky, kdy ODS má razantně hájit svoje témata a být vidět, a snažím se to naplňovat."

Před třemi měsíci se ODS na kongresu zavázala, že svou politiku změní. Co se podle vás jako prvního místopředsedy za tu dobu reálně změnilo? 

Z regionů zní kritika, že se stále nedaří měnit obraz naší politiky. Je třeba si přiznat, že ODS v této chvíli není v ideální kondici. Já o tom na grémiu hovořím velmi otevřeně. Jsem přesvědčen, že politici ODS si musí mnohem více uvědomovat, že je mnohem důležitější, co si o nás povídají lidé v hospodách, maminky na pískovištích a lidé na ulicích, než to, co si o sobě myslíme my sami, a ujišťujeme se, že naše politika je správná. Mám pocit, že někteří kolegové si neuvědomují, že neseme témata, která se naprosto míjejí s obyčejnými starostmi lidí v jejich životech. Pokud se nám toto nepodaří změnit, můžeme uspět jen velmi složitě. Všichni ve vedení strany si to musí uvědomit. Naši členové, kteří mezi těmi lidmi žijí, to cítí. Některým politikům, kteří už dlouho sedí v parlamentu, tenhle svět trochu uniká. 

Co si podle vás lidé o ODS říkají v hospodách a na ulicích? 

To je naprosto jasné. Lidé nejsou někdy s to pochopit, co se ve vládě vlastně děje, protože se to k nim dostává nějak zprostředkovaně. Jednak jim vadí ty neustálé pseudokrize, vadí jim, že neplatí, co politici říkají. Když se podíváte na hnutí LIDEM a Karolínu Peake, která před Vánoci dává ultimáta, že desátého odchází z vlády, a pak se nestane nic. Když posloucháte TOP 09, že najednou musíme podepsat v koaliční smlouvě fiskální pakt, a když ne, tak se nestane nic… Korektně použiju příklad i z ODS, když řekneme, že budeme dělat koalici pouze se stranou, která má parlamentní klub, a nakonec zjistíme, že klub vlastně nepotřebujeme, to jsou pro lidi nesrozumitelné věci. Pak jsou to kroky, které někdy skutečně komplikují lidem život. Pokud mají ze svých daní zaplatit stamilióny na informační systémy na ministerstvu práce, a v roce 2013 skončíme u toho, že každý musí nosit smlouvu v kapse, jinak kontroloři ministerstva nejsou schopni potírat černou práci, tak je to prostě absurdní. ODS se musí zaměřit na konkrétní problémy a nést srozumitelnou politiku, která naše voliče oslovuje a řeší jejich běžné starosti. 

Pořád říkáte, že ODS musí udělat to či ono. Ale nemělo se to udělat už dávno? 

Já můžu mluvit za tu dobu, kdy jsem v grémiu. Snažím se dělat maximum: objíždím všechny regiony, snažím se komunikovat, ve všech svých veřejných vystoupeních se snažím ty priority sdělovat. Ale to je otázka na každého politika, který je ve vedení strany. Záleží na každém členovi grémia, jestli je toho schopen, jestli toho dokáže využít. Jestli se začneme vracet k tomu, že se o věcech nebude rozhodovat v úzkém okruhu tří lidí, ale bude široká diskuse, kde budou slyšet názory jak z místních sdružení, tak z poslaneckého klubu. My jsme například historicky odhlasovali věci, se kterými měla řada členů problémy, ale prošlo to nějakou koaliční dohodou, u které bylo skutečně jen pár lidí. To ve straně vyvolává tenzi. Musíme se vrátit k modelu, kdy je každý člen ODS s tím programem srozuměn. 

Měl jste ambice být "zlým mužem" ODS. Daří se vám to naplňovat? 

Sliboval jsem, že kdykoli bude téma, vůči kterému je potřeba se vymezit, tak to udělám. A řekl bych, že to dělám. V momentě, kdy se na ministerstvu financí objevil návrh, že bude změna při platbě daně z nemovitosti – že když si ušetříte svoje peníze a budete si chtít koupit nemovitost, tak budete muset zaplatit daň –, byl jsem tím, kdo okamžitě vystoupil s tím, že to ODS nesmí připustit. Snažím se, aby politika ODS byla vidět a byla vymezená v ekonomických tématech vůči TOP 09. Nejsem fanouškem prázdných výroků, jsem zastáncem politiky, kdy ODS má razantně hájit svoje témata a být vidět, a snažím se to naplňovat. Jak moc se to daří, to musí posoudit členská základna. 

Můžete vyloučit, že se některým nespokojeným stranickým buňkám podaří vyvolat mimořádný volební kongres? 

V politice nemůžete vyloučit nikdy nic. 

Je to tedy podle vás reálná možnost? 

V ODS je skutečně nespokojenost, která je jasná, je legitimní. Kdyby někdo tvrdil, že ODS je v dobré kondici, tak prostě lže. Pokud se ve velmi krátké době nepodaří vedení, grémiu, panu premiérovi jasně změnit styl komunikace politiky, může se přirozeně stát, že členská základna bude požadovat personální změny. Byl by to naprosto přirozený vývoj. 

V posledních volbách, těch prezidentských, jste coby nejsilnější vládní strana dostali dvě a půl procenta hlasů. Není to alarmující? 

Samozřejmě že je to velmi alarmující. Ta procenta se určitě nedají zjednodušovat na to, že by stejný výsledek dostala ODS ve stranických volbách, ale že je to alarmující a především velmi nepříjemný zážitek pro ODS, je naprosto jasné. 

Jak si vůbec vysvětlujete, že váš kandidát dostal tak málo hlasů? 

Jsem přesvědčen, že to byla spíš volba osobností než stran. Když se podíváte na Karla Schwarzenberga nebo Miloše Zemana, to byly osobnosti, které se dokázaly odpoutat od preferencí svých politických subjektů SPOZ a TOP 09. Toho nebyl Přemysl Sobotka schopen. To byl stranický kandidát. V tomto smyslu se řada hlasů přelila jinam. Teď se můžeme bavit o tom, jestli vůbec měla ODS nasazovat svého kandidáta. Už je po boji a můžeme si říci, že by pro nás bývalo bylo výhodnější, kdybychom ho nedali. Ale příprava probíhala před rokem. V té chvíli by asi působilo zvláštně, kdyby nejsilnější vládní strana, která měla po dvě období svého prezidenta, řekla, že nebude nikoho nominovat. Je to jedna z dalších ran, kterou ODS dostala, nemá smysl k tomu víc říkat. Je jasné, že je to fatální prohra a další signál pro ODS, že se sebou musí něco dělat. 

Že ve volbě zvítězily osobnosti, to je jisté. Nesmíme ale zapomenout na skutečnost, že Přemysla Sobotku porazila i Táňa Fischerová, která nedělala vůbec žádnou kampaň, a že jen těsně předstihl Janu Bobošíkovou. To je přece jen úplně jiná "liga". 

Já říkám, že je to tím, že Přemysl Sobotka nijak nevybočil z té "stranickosti". Právě proto, že to nebyly stranické volby, voličský potenciál byl takhle malý. 

A není to spíš tím, že ODS rezignovala na jakoukoli předvolební kampaň a třeba i silnější podporu ze strany vedení? 

U přípravy kampaně jsem nebyl, můžeme vést debatu o tom, jestli se udělalo hodně, nebo málo. Sobotka měl finanční podporu strany, měl k dispozici stranickou síť. Jak to využil jeho volební tým, to je otázka spíš na něj. 

Co říkáte na to, že vám někteří členové strany dodnes vyčítají, že jste na kongresu nekandidoval na předsedu proti Petru Nečasovi? 

Byl jsem přesvědčen, že jediným rozumným řešením bylo, aby byl předsedou zvolen Petr Nečas. S podmínkou, že bude vnímat, že je třeba změnit politiku ODS. To bylo moje stanovisko a byl jsem připraven na tom spolupracovat. Na to jsem připraven stále. Moje ochota obhajovat věci, které nemohu ovlivnit, také někde končí. V týmu musíme nést týmovou zodpovědnost, ale zároveň musí každý nést svou osobní zodpovědnost. Já jsem nechtěl kandidovat na předsedu ODS, a ani v této chvíli o tom nijak neuvažuji. Jen říkám, že každý z nás, kdo jsme se do vedení přihlásili, je zodpovědný za budoucnost té značky a na každém záleží, co pro to dělá. 

Chápu to správně, že pokud se politika ODS do nějaké doby nezmění, mohl byste Petra Nečase vyzvat? 

Tak to vůbec neznělo. Myslím, že je důležité si velmi otevřeně říkat, co lze a co nelze. Já se hodlám podílet na vedení ODS v týmu, kde se ty věci konzultují, konzultuje se postup. Nejsem ochoten nést náklady toho, kdy ta rozhodnutí probíhají někde mimo, rozhoduje o tom například předseda sám a náklady pak nese celé grémium. 

Funguje teď grémium ODS podle vašich představ? 

Je nutné – já přináším informace z regionů –, abychom na grémiu hovořili opravdu velmi otevřeně a uvědomovali si, jaký je na nás pohled zvenčí. V tomto smyslu bude pro některé členy grémia problematické ten pohled změnit. 

O kom konkrétně mluvíte? 

Já jen říkám, že grémium musí být tělesem, které si bude tyto věci otevřeně připouštět, plánovat strategii komunikace… to v minulých letech nefungovalo tak, jak mělo. 

Vnímáte tedy nějaký posun k lepšímu? 

Je hlavně na veřejnosti a na členech ODS, aby to zhodnotili. Já se snažím na grémiu ty věci otevřeně popisovat, protože jsem na to zvyklý z medicínské praxe: pacientovi nepomůže, když mu budete tvrdit, že je zdravý. Musíte mu říci, co mu je a co se musí udělat, aby se to odstranilo. Já tyhle zkušenosti mám. Vím, že někdy působím jako nositel špatných zpráv, a možná tím nejsem v grémiu úplně oblíben, ale snažím se to dělat otevřeně. 

Grémium ODS se teď bude setkávat s regionálními a komunálními politiky. Co si od toho slibujete? 

Blížíme se k volbám 2014. Starostové si často oprávněně stěžují, že v parlamentu a ve vládě vznikají usnesení, která jim velmi komplikují život na komunální úrovni. Já bych chtěl, aby byl zaveden systém, aby starostové mohli ty materiály připomínkovat, když vznikají. Organizací tohoto procesu byl v grémiu pověřen Tomáš Chalupa. Mám pocit, že ta zběsilá nařízení a zákony vymýšlejí úředníci na ministerstvu vnitra nebo na jiných ministerstvech, kteří nikdy neseděli v zastupitelstvu, nikdy nevedli obec – a často vytvářejí věci, které starostům i lidem v obci komplikují život. Pro mě je tisíckrát důležitější, co si myslí starosta za ODS, než co si myslí nějaký ministerský úředník. Chci, aby v ODS bylo mnohem víc komunikačních platforem, které v minulosti nefungovaly. 

Prezidentem republiky se zanedlouho stane Miloš Zeman. Jak jeho nástup na Pražský hrad ovlivní fungování Nečasovy vlády, potažmo ODS? 

Nijak, bude to spíš mediálně zajímavější, protože je to levicový kandidát, který byl poprvé zvolen přímou volbou s poměrně silným mandátem. Je to zdatný politik, i mediálně, takže to v mediálním prostoru bude více jiskřit, ale vláda je odpovědná parlamentu a tomu se také zodpovídá. Miloš Zeman je na druhou stranu inteligentní a schopný politik na to, aby svou roli v Ústavě vnímal, ale reálmě ji nepřekračoval. Ale myslím, že to bude dělat formou bonmotů a mediálních vzkazů. 

Miloš Zeman avizoval, že bude chodit na zasedání vlády. Jste připraven na to, že vás tam třeba bude peskovat? 

Nevím, jestli "peskovat" je zrovna dobré slovo. Prezident samozřejmě na vládu přijít může, můžeme tam vést zajímavou debatu, která může být obohacena o jeho názory. Já mám své názory na vládní témata, na svůj resort, a nikdy jsem neměl problém si o nich povídat s prezidentem Klausem. Očekávám, že nebudu mít problém ani s prezidentem Zemanem. Ale pak se rozhoduji sám. Debaty v politice pokládám za obohacující, pokud mají nějaký smysl, a ne takové, jaké předvádíme například u vyslovování nedůvěry vládě. 

Můžete čtenářům jako ministr průmyslu a obchodu říci, zda nás kvůli sporu o podpis fiskálního paktu čeká další z mnoha vládních krizí? 

Já to nepovažuji za krizi. Navíc řadu těch minulých považuji spíš za pseudokrize, které vládě enormně škodí. Od TOP 09 jsme dostali mediální prohlášení, že pokud v koaliční smlouvě nebude připojení k fiskálnímu paktu, oni koaliční smlouvu nepodepíšou, což je pro Českou republiku poměrně zásadní rozhodnutí. Zároveň ale říkají, že se nic nestane, když smlouva podepsána nebude. To vyznívá pro občany této republiky dost hloupě a dost nesrozumitelně. Podle mě to je spíše test, kdy si Miroslav Kalousek vyhodnotil, že by bylo dobré využít potenciál Karla Schwarzenberga z prezidentských voleb pro politický úspěch TOP 09. Vnímám to tedy jako vypuštění balónku, který by mohl v koalici vytvářet tenzi. 

TOP 09 by ale mohla tohoto potenciálu nejlépe využít v předčasných volbách. Neobáváte se, že vládu položí? 

Pokud by ho chtěli využít, pak by vládu museli složit. Pak ale musí voličům sdělit, že chtějí položit vládu a že chtějí vyvolat předčasné volby. Strana, která má ve svém názvu "odpovědnost", musí také převzít odpovědnost za všechny procesy s tím spojené. Pokud by se Miroslav Kalousek a vedení TOP 09 skutečně tak rozhodli, je fér to oznámit. 

ODS podpis fiskálního paktu odmítá. Je to tedy nepřekročitelná podmínka? 

Součástí fiskálního paktu je část, která říká členským zemím, že se nemají příliš zadlužovat. A my jsme zemí, kde ODS dlouhodobě prosazuje politiku co nejmenšího zadlužení. Proto dělá tato vláda řadu nepopulárních reforem. Přinesli jsme do koalice i parlamentu, společně s TOP 09, finanční ústavu, která říká: když se veřejný dluh země dostane nad určité procento HDP, musí začít jasné procesy. Čili my to děláme. ODS říká, že o tom, jak hospodaříme, si máme rozhodovat především my sami. Nemá nám to radit nikdo z Bruselu. Když se podívám na ekonomiku některých zemí EU, není úplně zázračná na to, aby zrovna České republice tyto země radily. Pamatuji si na diskuse, kdy k nám jezdili Řekové a radili nám, jak správně čerpat evropské peníze. To tedy já nemůžu akceptovat. Naše finanční ústava má přísnější podmínky, než je fiskální pakt, takže já nevidím důvod, proč se k němu teď nějakým deklaratorním podpisem přihlašovat, když ta smlouva začíná platit pro stát teprve v momentu, kdy přijme euro. Nevím, jestli občané ČR chtějí přijmout euro, a na vládě jsme se shodli, že k tomu má být referendum. Čili ta debata je spíše abstraktní: my něco napíšeme do koaliční smlouvy, jakoby se k něčemu připojíme, ale platnost vzniká teprve přijetím eura. Z tohoto pohledu je pro nás požadavek TOP 09 nesrozumitelný. 

(Autor: Jan Martinek)

MUDr. Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi