31. ledna 2013

Stanovisko ODS k návrhu změny daní od roku 2014

Diskuse o posunu změny v daňovém systému z roku 2015 na rok 2014 v souvislosti se spuštěním Jednotného inkasního místa je možná pouze tehdy, pokud platí ujištění Ministerstva financí, že dojde ke snížení daňové zátěže.

Žádné další zvyšování daní v tomto volebním období nepřipadá v úvahu. Proto budeme požadovat po Ministerstvu financí přesné propočty s dopady na jednotlivé skupiny, ať už plátců daně z příjmu nebo živnostníků, jako podklad pro definitivní rozhodnutí koalice a vlády. 
 
Samozřejmé je v této souvislosti naplnění příslibu zkrácení přechodného období trvání tzv. solidární přirážky daně z příjmu fyzických osob ze tří na jeden rok. 
 
Ministerstvo financí zároveň musí veřejnost ujistit, že je schopno náročnou operaci spuštění Jednotného inkasního místa bezproblémově zvládnout od 1. ledna 2014. Pokud by hrozila jakákoli rizika vážných komplikací přechodu na nový systém pro daňové poplatníky, bylo by lepší ponechat stávající termín jeho spuštění v roce 2015.