30. ledna 2013

Stínová asociace si vezme na mušku oranžovorudé kraje

ODS dnes ustavila svou Stínovou asociaci krajů České republiky, která bude slaďovat opoziční politiku krajských zastupitelských klubů a artikulovat stanoviska ke klíčovým regionálním problémům. Volba jejích představitelů proběhne v únoru na dalším setkání regionálních politiků s vedením občanských demokratů.

„Stínová asociace bude platformou, na které si budou naši krajští politici vyměňovat zkušenosti a ladit společnou krajskou politiku ODS. Asociace bude také protiváhou zpolitizované asociace hejtmanů, kterou už pět let ovládá ČSSD,“ konstatoval předseda ODS a premiér Petr Nečas. „Je to krok k prohloubení spolupráce mezi vedením ODS a našimi regionálními politiky. Chceme dát příležitost jejich nápadům a také možnost ovlivnit vládní politiku vůči krajům.“

„Stínová asociace krajů bude sdružovat předsedy krajských zastupitelských klubů, šéfy regionálních ODS a další regionální politiky. Bude svorníkem při formulování společné opoziční politiky, kterou ODS prosazuje prostřednictvím svých klubů krajských zastupitelů,“ vysvětluje místopředseda Tomáš Chalupa.

Podle 1. místopředsedy ODS Martina Kuby je důležité, aby se stínová asociace zaměřila právě na formulování jednotné krajské politiky ODS, zejména v dopravě, zdravotnictví nebo školství. „Je ale také důležité, abychom v ODS pracovali s návrhy našich krajských zastupitelů a regionálních politiků i na vládní úrovni,“ dodává Martin Kuba.