30. ledna 2013

Společné prohlášení vlády České republiky a Svazu měst a obcí České republiky

Vláda České republiky a Svaz měst a obcí České republiky se ve středu 30. ledna 2013 sešly v Praze na každoročním společném zasedání.

 
 
Premiér Petr Nečas si spolu se zástupci vlády a zástupci vedení Svazu měst a obcí v čele s předsedou Danem Jiránkem potvrdili zájem na prohlubování spolupráce v oblastech majících dopad na místní samosprávy. Současně se shodli na společných prioritách týkajících se reformy veřejné správy, veřejného pořádku a posílení pozice měst a obcí v oblasti evropských fondů. 
 
1)  Koncepce reformy veřejné správy
 
Obě strany považují za podstatné zachování dostupnosti služeb občanům. Během jednání bylo znovu potvrzeno, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu. Reformní kroky je možné realizovat až na základě důkladně zpracované analýzy stavu dosavadního výkonu veřejné správy. Zároveň se představitelé shodli na nutnosti upravit financování přenesené působnosti, a to nejpozději od 1. ledna 2015.
 
Zástupci Svazu poděkovali předsedovi vlády za stažení materiálu Koncepce dokončení reformy veřejné správy z vlády a vítají její dopracování. Zároveň požádali vládu, aby neschvalovala reformu veřejné správy v území bez předchozího dokončení reformy ústřední státní správy.
 
2) Veřejný pořádek
 
V oblasti veřejného pořádku je podle obou stran nezbytné zachovat v území dostupnost všech služeb zajišťujících bezpečnost obyvatel, zejména státní policie, obecní policie a jednotek hasičského záchranného sboru. 
 
Za klíčové označili účastníci nutnost legislativně upravit zejména výkup kovů od fyzických osob, regulaci provozní doby zastaváren a zřízení centrálního registru přestupků.
 
3) Evropské fondy 2014 - 2020
 
V souladu s nezastupitelnou rolí samospráv v rozvoji území představitelé vlády i Svazu plně podporují významné posílení pozice měst a obcí v agendě evropských fondů. Právě města a obce jsou totiž jasnými rozvojovými póly růstu, se kterými se musí počítat při přípravě, koordinaci a realizaci budoucí strukturální politiky. Z tohoto důvodu se vláda zasadí o vznik jasně definovaných priorit zaměřených na potřeby měst a obcí podporovaných z evropských fondů po roce 2013. Vláda bude ve spolupráci se Svazem prosazovat urbánní a územní dimenzi ve všech operačních programech. Za tímto účelem zajistí do konce měsíce února vznik pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi při čerpání evropských fondů, a to za aktivní účasti partnerů.
 
 
Po skončení jednání představitelé potvrdili, že spolupráce bude probíhat i v budoucnosti, protože zájmem všech zúčastněných je kvalitní veřejná správa a spokojenost občanů.