30. ledna 2013

Podnikatelská sféra uspoří přes 8 miliard

Vláda schválila opatření posilující konkurenceschopnost a rozvoj podnikání z pohledu předpisů na ochranu životního prostředí.

 
„Po diskusi s podnikatelskou sférou a s jejími podněty by mohlo dojít k úpravě celkem 36 různých podnětů, což by mohlo vést k tomu, že podnikatelská sféra při realizaci těchto opatření by mohla uspořit přes osm miliard korun ročně a jednorázové úspory nákladů by byly 1,7 miliardy korun,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Nečas. 
 
Konkrétně jde o 36 podnětů zejména k předpisům v oblasti nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod, které jsou relevantní z pohledu dopadu na podnikatelskou sféru a přitom nepovedou ke zhoršení ochrany životního prostředí či k porušení závazků vyplývajících z legislativy EU.
 
Ve sněmovně je už návrh novely o odpadech, který znamená úspory z hlediska změny ve vedení evidence pouze na elektronickou. „Ročně jsou to úspory zhruba ve výši 200 milionů korun,“ vyčíslil dopad návrhu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.
 
Dojde také k odstranění dvou set činností, které se vztahují na malé podnikatele v oblasti hlášení do registru znečišťování. „V první fázi počet žadatelů klesne o jednu třetinu, což se bude týkat především malých podnikatelů,“ doplnil ministr pozitivní dopad návrhu s tím, že nyní je pět tisíc podnikatelských subjektů, které musí činit hlášení o odpadech do integrovaného registru znečišťování.
 
Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR jsou další etapou prací v rámci tzv. ekoauditu, který shromažďuje podněty z podnikatelské sféry vztahující se k předpisům na ochranu životního prostředí. 
 
Na základě sesbíraných podnětů se prověřuje, zda nejsou jednotlivé požadavky vyplývající z českých předpisů neodůvodněně přísné, zejména ve vztahu k předpisům EU. Účelem je zlepšování podnikatelského prostředí a snižování administrativní zátěže.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
člen regionální rady
poslanec PČR