Události, komentáře

29. ledna 2013
Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Hodlá TOP 09 svým požadavkem na podpis už odmítnutého fiskálního paktu pouze rozdráždit ODS nebo rovnou demontovat celou vládu? A proč České republice nestačí přijmout finanční ústavu, která by držela politikům nůž u krku a nutila je bezhlavě neutrácet? Dozvíte se to v prvním tématu Událostí, komentářů, dobrý večer. Jinak řečeno, TOP 09 hrozí občanským demokratům, že nestvrdí novou koaliční smlouvu, pokud ti nepřestanou blokovat podpis evropského paktu o rozpočtové odpovědnosti. Ten přikazuje všem unijním státům, s jakým maximálním dluhem mohou hospodařit. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A ve studiu jsou místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová, pak také... Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Hezký večer. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobrý večer. První místopředseda Občanské demokratické strany Martin Kuba. 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezký večer. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A proti němu sedí stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek. Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Dobrý večer. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobrý večer i vám. Paní místopředsedkyně, jak jste, myslím tím TOP 09, přišli náhle na to, že chcete mít podepsaný ten fiskální pakt, když ještě před rokem náměstek ministra financí, tedy náměstek Miroslava Kalouska Jan Gregor říkal, že jeho dodržování není dostatečně závazné, vynutitelné a transparentní a chybí mu prvky umožňující konsolidovat veřejné finance? To se přece nezměnilo. Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Především před rokem také říkal náš předseda Karel Schwarzenberg, že nepřijetí tohoto fiskálního paktu ne poškození státních zájmů České republiky, a to trvá. A já jsem přesvědčena, že pokud v té době pan ministerský předseda hovořil o tom, že nepřijímáme fiskální pakt právě proto, že nemáme zajištěnu jeho ratifikaci, protože tehdejší pan prezident Klaus by neratifikoval tento dokument, tak my jsme přesvědčeni, že právě po volbách tato bariéra pominula. A my jsme hovořili o programu nadcházející schůze, hovořili jsme o smlouvě, která má, o zákoně, který má upravovat naši finanční stabilitu a takzvané finanční ústavě, rozpočtové ústavě, a na základě této diskuse, na základě diskuse o tom, jakým způsobem bude pokračovat vyjednávání s našimi koaličními partnery, opravdu jsme chtěli tímto vyjádřit, že naše účast v rámci Evropské unie, naše proevropská orientace je naprosto zásadní pro naši budoucnost, je to v životním zájmu České republiky, a proto jsme tento akcent i směrem k fiskálnímu kompaktu vyjádřili. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane první místopředsedo, je to pro vás překvapující? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že pro nás je překvapující především ta doba a ta razance, s kterou najednou jsme přes média obdrželi pár dní po prezidentských volbách toto sdělení. Je to téma, o kterém se... 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane místopředsedo, čistě technicky, TOP 09 vyvěsili tiskovou zprávu na své webové stránky. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jenom mám pocit, že je to téma, o kterém se diskutuje dlouho. Já mám pocit, že používat obraty, že je to životně důležité pro Českou republiku, my jsme o tom diskutovali v předsálí s panem kolegou a shodli jsme se, že ve fiskálním kompaktu je řada věcí, které se týkají slaďování hospodářských politik, a pak je tam taková ta část o tom, jak mají státy dobře hospodařit a jak mají mít vyrovnané rozpočty. A já chci říct, že ODS měla ve svém programu a dokonce přináší a není to tak, že ministr Kalousek přináší, je to dohodnutý koaliční návrh, který teď jde do sněmovny, který má definovat, jak má Česká republika správně hospodařit. Já myslím, že ... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jenom, pardon, pane místopředsedo, jenom abych tomu správně rozuměl, teď tedy vedle sebe sedíte a přitom TOP 09 dneska jinými slova řekla, pokud nebude podepsán fiskální pakt Českou republikou, TOP 09 nepřipojí podpis pod koaliční dohodu. Mě by zajímalo, jestli vy jste s tím nějak srozuměný a nevadí vám to. 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

 
Já musím říct, že právě při tomto mediálním sdělení to více působí tak, jak já jsem to již dnes komentoval, že si pan kolega Kalousek vyhodnotil, že v této chvíli by bylo dobré využít takový ten potenciál, který ještě je z té volby a účasti Karla Schwarzenberga ve druhém kole a získat na tom co největší potenciál a částečně teď vyhrotit tu pozici v koalici. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo, přistoupíte na to? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale já musím říct, pane redaktore, že ono je na tom, na tom jakoby tom tlaku je potom poměrně vtipné, že když se zeptáte, a co se tedy stane, když ji nepodepíšeme, tak se nestane nic. Je to životně důležité, my to v té koaliční smlouvě chceme, a když to tam nedáte, tak se nic nestane a budeme vládnout dál bez koaliční smlouvy. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, vy tady reprezentujete, paní místopředsedkyně, vydržte, vy tady reprezentujete dvě koaliční strany, tak se ptám vás za ODS, přistoupíte na ten požadavek TOP 09 nebo ne? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


My jsme o tom už jako koaliční strany jednaly. Jednali jsme o tom na vládě a shodli jsme se na tom, ono totiž to, aby ta smlouva začala pro ty státy platit... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane ministře ... 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

 
Ale nechte mě to doříct, pane redaktore, vy po mně chcete vysvětlit a nenecháte mě doříct to, co vám vysvětlit chci. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dokonce bych řekl, že nechci nic vysvětlit, že bych chtěl jenom odpověď, jestli na ten požadavek TOP 09 přistoupíte nebo ne, to není složitá otázka. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


My jsme se shodli na vládě s touto TOP 09 na tom, že chceme znát ratifikační proces přijetí eura v České republice. A shodli jsme se na tom, že by to mělo být referendum a teprve s přijetím eura tato smlouva začíná platit. Takto ta diskuse na vládě byla vedená. V tom smyslu mě zaráží, že my ten požadavek dostáváme přes média, nepřišlo se s ním k jednacímu stolu a nebyl řečen třeba někdy v prosinci, kdy už se o koaliční smlouvě jednalo a je dnes… Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mám tomu rozumět tedy tak, že ODS nepřistoupí na ten požadavek TOP 09? 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pane redaktore, já vám pouze v téhle té chvíli říkám, naše stanovisko je takové, že my chceme a prosazovali jsme to dlouhodobě, aby se o přijetí eura rozhodovalo referendem, takto jsme se na vládě o tom s našimi partnery bavili. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Proč mám pocit, pane místopředsedo, že to děláte složitější, než to je? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


A proč si to myslíte? Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No protože ta otázka zní, TOP 09 říká, náš podpis nebude pod koaliční dohodou, když se s vámi ostatními nedohodneme na fiskálním paktu. A já se ptám vás za ODS, přistoupíte na to, nebo ne? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


My jsme v této chvíli ta jednání ještě nevedli a my říkáme, že tak, jak my jsme k tomu teď přistupovali, tak nemáme pocit, že by Česká republika měla v této chvíli přistupovat k tomu fiskálnímu kompaktu. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jak to chápete, paní místopředsedkyně Langšádlová, chápete to jako ano, nebo ne? 


Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Žel z toho vyjádření pana prvního místopředsedy ODS vyplývá, že spíše ne, ale je to otázka dalšího jednání, protože já jsem přesvědčená, že tomu opravdu nic nebrání, že ta finanční ústava, kterou budeme projednávat, a chtěla bych říct, že nebyla dohodnuta jenom v rámci koalice, že to je opravdu projekt, ke kterému byli přizváni všichni zástupci v Poslanecké sněmovně a byl koordinován i se zástupci sociální demokracie a KSČM, protože chceme, aby byl přijat jako dlouhodobý strategický materiál. A v tuto chvíli, protože tento, tento záměr je o hodně přísnější než ten fiskální kompakt, tak my se domníváme, že nám opravdu nic nebrání v tom, aby byl akceptován a jestli... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Možná by v tom všem nemělo zaniknout to, že na jaře minulého roku Česká republika společně s Velkou Británií, jediné dva státy z evropské sedmadvacítky unijní, řekly, že nebudou ratifikovat, že vůbec nepodstoupí ratifikační proces. Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Že vlastně nepodepíší a potom ani nebudou ratifikovat. 

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Víte, co by mě zajímalo, pane stínový ministře? Vy jste teď jaksi spokojen, když vidíte, že vláda má mezi sebou takové rozepře? 


Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Víte, pane redaktore, já z toho mám smíšené pocity. Na jedné straně věcně jsem rád, že TOP 09 konečně prozřela, že se přihlásila k evropské orientaci, o čemž byla pochybnost, že se přihlásila k fisko kompaktu. Mimochodem fisko kompakt není jenom o těch deficitech a o státním dluhu, ten je primárně o koordinaci hospodářské politiky. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Už to tady padlo. 


Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Už to tady padlo a jsem tomu rád jako věcně. Na druhé straně politicky z toho mám takový divný pocit. Mně ta TOP 09 připadá jako manželka, která je 10 let vdána za silného kuřáka a jedenáctý rok mu začíná vyhrožovat rozvodem, když nepřestane kouřit. Je zcela zřejmé, že muž nepřestane kouřit, že se chce rozvést, čili vyhrožovat ODS podepsáním fisko kompaktu je děláno s vědomím toho, že ODS jako eurofobní strana to nikdy nepodepíše, takže se dá předpokládat, že chtějí asi rozbít tu koalici. No tak dobře, už by bylo načase. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Je ten pohled z opozice, pane místopředsedo Kubo, správný? 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já si myslím, že eurofobní, to je trochu zbytečný pojem. My v této chvíli tvrdíme, že za stabilitu našich veřejných rozpočtů odpovídáme my v České republice. Já musím říct, že já nejsem fanouškem toho, aby nám někdo z Bruselu řídil naše finanční rozpočty, mě to velmi připomíná situaci, kdy jsem byl na různých seminářích o čerpání financí z evropské dotace a přednášeli je Řekové a radili nám Řekové, jak máme efektivně hospodařit s evropskými penězi. To ve mně z pohledu toho, jak Řecko dopadlo, vyvolává vždycky poměrně úsměvný pocit. Česká republika, česká vláda, český parlament je přeci zodpovědný za ta pravidla, aby tu byly vyrovnané rozpočty. My takový projekt podporujeme, je to finanční ústava, my jsme si vědomi, že má být projednán i s opozicí. Ten návrh vzešel z koalice, protože já sám přeci vím, že opozice má trochu jiné požadavky, aby tam byla ta procenta vyšší, my jsme tomu otevřeni, protože chceme, aby to bylo stabilní. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane místopředsedo, pořád ještě mi z toho vychází, že pro Občanskou demokratickou stranu není cesta, jak kývnout na to, že by Česká republika podepsala a ratifikovala fiskální kompakt. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale ta platnost přeci toho fiskálního kompaktu, ta platnost začíná v momentě, kdy my přijmeme euro a staneme se zemí eurozóny, to tak přeci je. A my si musíme říct, jak to euro v České republice chceme přijímat. A my jsme se na vládě, kde seděla TOP 09, shodli na tom, že musíme mít vydiskutováno i s opozicí tuto situaci, jestli proběhne v České republice referendum o přijetí eura, takže teď narychlo podepisovat fiscal compact tak, jak to najednou teď tento týden zjistila TOP 09, že je to životně důležité a musí nám to vzkázat přes ČTK, je pro mě poměrně překvapující situace. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní místopředsedkyně, rozumím tomu správně, když vás dva poslouchám, že to je na rozpad vlády? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Rozhodně to není na rozpad vlády. Především bych chtěla upřesnit, že samozřejmě životně důležité není přijetí této smlouvy, životně důležité pro Českou republiku je, životně důležitá je ta proevropská orientace, jenom pro doplnění. A rozhodně to není nahodile načasované, protože došlo ke změně. Máme, budeme mít nového prezidenta a pro ODS jako jedním z hlavních argumentů, proč nepřijímat tento dokument, bylo, že by neproběhla ratifikace proto, že prezident odmítal podpis této smlouvy. My v tuto chvíli budeme mít nového prezidenta, který deklaroval, že by tuto smlouvu podepsal, a proto se nám zdá, že tento hlavní argument pominul. Ještě... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, paní Langšádlová, když nebude podpis pod koaliční dohodou za TOP 09, pod tou přepracovanou novou, tak co se bude dít? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Bude pokračovat tato vláda. My rozhodně jsme stabilním partnerem v této vládě, vždycky jsme... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, a co to je teda potom za pohrůžku nebo za, řekněme, za, řekněme, když tak něco? Tak co je ta druhá varianta? Nic. Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Pro nás je, nebude podepsaná koaliční smlouva. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vadí to někomu? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Ale to samozřejmě nevadí, protože koaliční smlouva je interním dokumentem mezi koaličními partnery. Tím klíčovým dokumentem ... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Tak jenom, pardon, abych tomu ... Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


... třeba ve vztahu mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou je programové prohlášení vlády. Na základě toho ta vláda dostává důvěru. Koaliční smlouva ... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Toho se to bude týkat? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Ne, tam nebude docházet ke změně. A koaliční smlouva, kde by jednotlivé subjekty nějakým způsobem definovaly svoje priority, to je opravdu pouze interní dokument mezi členy koalice. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jenom abych to rekapituloval, vy říkáte, že chcete, aby ODS a LIDEM kývly na to, aby Česká republika se připojila k fiskálnímu kompaktu, jinak nebude váš podpis pod koaliční dohodou, když to nebude, tak se nic neděje, koaliční vláda jede dál. Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Pokračuje, pokračuje tato vláda, ano. Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Můžu k tomu taky něco říct? 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jan Mládek a jeho komentář. Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Já si myslím, že z tohohle toho je vidět, že pan první místopředseda TOP 09 pan Miroslav Kalousek je zkušený politický predátor a že má pocit, že z koaličního partnera... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A koho se teď snaží ulovit? Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


No hádejte koho? Svého partnera na pravici a vybojovat si to místo hegemona hlavní pravicové strany. Akorát teď ... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A jak to udělá skrz tuto bezzubou, bezzubou... 


Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Počkejte, počkejte, nechte, ne, ne, ne. Já to chápu, když jsem pochopil, že to je zkouška, jak moc ODS stříká krev a když pan první místopředseda zjistí, že stříká hodně, tak budou předčasné volby, a když se ODS vzchopí ještě, tak předčasné volby nebudou. To je přece závěr, přeloženo do normální češtiny, co nám tady oba dva významní představitelé vládní koalice sdělili. 

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Znamená to, pane Mládku, že si myslíte, že Miroslav Kalousek tímto možná reaguje na ... Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


To je takový průzkum bojem, řekněme, pane redaktore. Zkouší, v jakém stavu je ODS. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Že možná reaguje na tu výzvu nebo na ten nadhozený plán Milošem Zemanem ohledně, řekněme, stopce koaliční vládě? Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


No jasně, samozřejmě. On to, on to použil a chce vyzkoušet soudržnost vládní koalice a jak se bude, jak se bude ODS chovat, jak je, v jakém je stavu. To už jsem, to už jsem říkal, ale jinak je úsměvné, já jsem velmi rád, že paní Langšádlová vítá zvolení Miloše Zemana za prezidenta, že je konečně možné ratifikovat fiskální kompakt, jako tomu jsem opravdu rád. Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Já rozhodně nevítám. Z hlediska toho, že to bude prezident, který podobnou smlouvu, která bude utvrzovat proevropskou orientaci, je připraven podepsat, tak pak ano, ale právě proto, že s tímto kandidátem byla také spojována diskuse o budoucí orientaci České republiky, o to více cítíme jako důvod, abychom utvrzovali naše vztahy v rámci Evropské unie. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jde o... Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Výborně, tak aspoň v něčem je shoda. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane Mládku, jde o průzkum boje? Testuje váš první místopředseda soudržnost koalice? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Tak především to není usnesení, které by přijal jenom náš pan první místopředseda, my jsme dlouho diskutovali, jaké usnesení přijmout, v jaké formě, a toto je rozhodnutí předsednictva. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pochopil jsem to úplně na začátku správně, že ODS ani nenapadne přistupovat k fiskálnímu kompaktu? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že jste to pochopil správně, protože my v téhle té chvíli skutečně nemáme vydiskutováno, jestli občané v České republice chtějí to euro přijmout. My jsme se o tom na vládě bavili, shodli jsme se na těch konceptech. Já myslím, že je to skutečně debata, která patří i na půdu koalice a opozice, stejně jako tam patří parametry té finanční ústavy. Já opakovaně tvrdím, že jsme zodpovědní my za naše rozpočty. Já nejsem přesvědčen, že nám mají radit z Bruselu, nevěřím prostě ve slaďování hospodářských politik Evropské unie a myslím si, že tento výstřel, a tady musím s panem kolegou Mládkem souhlasit, je prostě od Miroslava Kalouska určitým průzkumem bojem, jak, a myslím, že to bylo slyšet i v nedělních Otázkách Václava Moravce, když se nám nepodařilo udělat Karla Schwarzenberga prezidentem, tak z něj zkusme udělat premiéra. A možná to je ta věta, která stála před tímto rozhodnutím přijmout takovéto usnesení. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Tak, poslední krátká věta, paní Langšádlová. Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Já si dovolím zareagovat. Kdyby to bylo tak, jak pan první místopředseda říká, proč by se připojovaly k tomuto kompaktu i ty země, které taktéž nemají euro? Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Tu odpověď necháme už na divácích Událostí, komentářů. Všem vám děkuji za návštěvu a hezký večer, na shledanou. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Díky, hezký večer. 


Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09:


Na shledanou. Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:


Na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba

1. místopředseda strany
ministr průmyslu a obchodu
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města