28. ledna 2013

Usnesení Výkonné rady ODS

Usnesení Výkonné rady ODS

 
  • Výkonná rada kriticky zhodnotila výsledky politiky ODS od kongresu ODS v roce 2012 a uložila grémiu připravit krátkodobý program na léta 2013 a 2014, včetně řešení problému obecních samospráv.
  • Výkonná rada děkuje Přemyslu Sobotkovi za práci, kterou odvedl ve volební kampani k přímé volbě hlavy státu a všem jeho voličům za to, že jej podpořili. 
  • Výkonná rada konstatuje, že ODS je na vládní i parlamentní úrovni připravena s novým prezidentem Milošem Zemanem udržovat korektní vztahy a spolupracovat s ním zejména v zahraničně politické a bezpečnostní oblasti.  
  • Výkonná rada odmítá názor Miloše Zemana o nutnosti předčasných voleb. ODS prosazuje volby až v řádném termínu. Výkonná rada konstatuje, že ODS považuje za svou prioritu a povinnost prosadit do revize koaliční smlouvy konkrétní kroky, které podpoří růst ekonomiky a český export a posílí konkurenceschopnost. Do konce volebního období nepřipustíme žádné zvyšování daní, naopak budeme snižovat státní byrokracii a rušit zbytečnou úřední agendu. 
  • Výkonná rada zásadně nesouhlasí s návrhem ministerstva financí, aby v budoucnu platil daň z převodu nemovitosti kupující, a nikoli jako doposud prodávající. Tato změna by zhoršila přístup k novému bydlení a přinutila by občany vyvádět své úspory do investic v zahraničí. 
  • Výkonná rada se seznámila s analýzou funkčnosti a financování manažerské sítě a přistupuje ke změně organizační struktury, která bude akceptovat požadavek vyrovnaného rozpočtu a odborně personálních potřeb regionálních ODS.