3. prosince 2011

ODS představila svůj program pro sociálně vyloučené lokality

Na ideové konferenci „Právo a spravedlnost. Řešení pro sociálně vyloučené lokality“ v Ústí nad Labem představili občanští demokraté program, který přináší vyvážené řešení na straně prevence a solidarity i na straně práva a dodržování pravidel.

 

„Problematiku sociálně vyloučených lokalit považujeme za závažné téma. Na eskalaci situace v některých těchto lokalitách bylo zaděláváno desítky let a žádná z předchozích vlád tento problém výraznějším způsobem neposunula,“ konstatoval předseda ODS a premiér Petr Nečas.

Nečas upozornil, že na problémech sociálně vyloučených lokalit parazitují političtí extremisté, což ODS považuje za jednoznačně negativní. Občanští demokraté chtějí zabránit tomu, aby konflikty eskalovaly a šířily se do dalších míst. „Proto naplňujeme konkrétní programové teze, které povedou ke zlepšení situace v těchto lokalitách. Přinášíme věrohodné a vyvážené řešení, a to jak na straně prevence a solidarity, tak na straně práva a dodržování pravidel,“ uvedl Nečas.

V oblasti prevence bude ODS podporovat opatření, která posílí integraci žáků z praktických škol do hlavního vzdělávacího proudu. K tomu lze využívat speciálně vyškolené asistenty pedagogů. Důležitou roli bude mít také systém několikastupňového prostupného zaměstnávání a sociálního bydlení. Posíleny budou také pravomoci terénních sociálních pracovníků o možnost odnětí dávek.

„Nyní budeme postupně prosazovat do legislativy v prvé řadě nulovou toleranci ke kriminalitě všech forem. Policie bude důsledně postihovat všechny formy trestné činnosti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých. Opakované přestupky se stanou trestným činem s alternativním či peněžním trestem. Bude zaveden centrální registr přestupků,“ shrnul hlavní opatření občanských demokratů v oblasti posílení bezpečnosti a práva.

Podle předsedy Nečase již byla řada opatření realizována. Zmínil například podmínění výplaty sociálních dávek výkonem veřejné služby a navázání sociálních dávek na řádnou školní docházku dětí. Dále bude zavedena karta sociálních systémů, která umožní nákup pouze vymezeného sortimentu zboží těm, u kterých hrozí zneužívání dávek. V oblasti bezpečnosti realizovala vláda na Šluknovsku několik opatření, která především posílila činnost policie.

Kompletní přehled opatření, které navrhuje ODS pro řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách, naleznete v příloze. V příloze rovněž naleznete projev předsedy ODS a premiéra Petra Nečase.