Doprava je klíčová, musí ji řídit silná strana

20. listopadu 2012
Doprava je klíčová, musí ji řídit silná strana

- Stojí vláda před další krizí kvůli ministru dopravy?

Nemyslím si, že by situace byla až tak vážná. Premiér je odpovědný za složení vlády, nese zásadní odpovědnost za výběr ministrů, takže má nezpochybnitelné právo navrženého kandidáta odmítnout, pokud je přesvědčen, že by to nebyl správný krok. Nyní je na hnutí LIDEM, aby přišlo s novým návrhem. Ministerstvo dopravy je pro ekonomický rozvoj země tak klíčové, zvláště v této době, a proto nesmí být předmětem politických přestřelek a hledání kandidátů jen na politické obsazení funkce. Je to resort, který potřebuje dlouhodobou koncepci.

- Jste přesvědčen, že LIDEM má jméno, které by takové požadavky splňovalo?

To nechci předjímat. Samozřejmě chápu, že možnosti strany s tak krátkou historií a minimální členskou základnou jsou limitované.

- Občanská demokracie tedy bude chtít křeslo ministra dopravy pro sebe?

Pokud hnutí LIDEM nebude schopno postavit odpovídajícího kandidáta na tento post, pak jsem přesvědčen, že ODS má navrhnout na ministra dopravy svého kandidáta. Jde podle mého názoru o resort, který musí být řízen stranou, která je silná a etablovaná v politickém systému. Dokonce si myslím, že s vizí, která je vydiskutovaná napříč politickým spektrem, tedy i s opozicí. Stavební sektor od vlády očekává, že tento důležitý resort bude veden kompetentně. Zástupci stavebního průmyslu mi s ohledem na neustálé změny na dopravě říkají, že x různých ředitelů by za pár let zabilo i fungující firmu. Nepovažuji za šťastné, aby politické hádky a spory o resorty převládly nad koncepčními konsenzuálními řešeními. Manažeři v českých firmách a podnikatelé je musí dělat každý den a logicky vyčítají nám, politikům, když toho nejsme schopni. To je stejné jako energetická koncepce. Tu také nejde měnit každý druhý rok. Příprava klíčových staveb přesahuje volební období ministra, a pokud se s každým ministrem mění priority, je to pro tento segment smrtící.

- Byla by ODS ochotna přenechat LIDEM nějaké své ministerstvo?

To v tuto chvíli nechci rozvíjet, to by muselo být předmětem dalších diskusí.

MUDr. Martin Kuba

předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
zástupce hejtmana