Ministr Drábek má pozastavit vydávání sKaret, usnesl se na návrh poslankyně Lenky Kohoutové 
výbor pro sociální politiku
24. října 2012

Ministr Drábek má pozastavit vydávání sKaret, usnesl se na návrh poslankyně Lenky Kohoutové výbor pro sociální politiku

Pozastavení vydávání sKarty příjemcům sociálních dávek doporučil včera ve večerních hodinách ministrovi Drábkovi sněmovní výbor pro sociální politiku. S návrhem, aby ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nejdříve vyvrátilo vzniklé pochybnosti ohledně dobrovolnosti při způsobu výběru nepojistných sociálních dávek, přišla poslankyně ODS Lenka Kohoutová, která na problémy spojené s novým systémem vyplácení dávek upozorňuje dlouhodobě.

Během jednání výboru poukázala zejména na hrubý nesoulad podmínek v aktuálně zveřejněné smlouvě mezi Českou spořitelnou a MPSV s přísliby ministra Drábka. Smluvní podmínky, na jejichž základě mají sKarty fungovat, musí podle jejího názoru nejdříve projít důkladným auditem, stejně jako jiné projekty, které byly v režii bývalého náměstka Vladimíra Šišky. 
 
„Podmínky, které s Českou spořitelnou vyjednali zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, hrubě porušují přijaté koaliční dohody a ujištění pana ministra, které jsme s ním a TOP 09 v minulosti uzavřeli. Ve světle nových informací se minulé přísliby a ujištění pana ministra Drábka jeví jako lživá,“ shrnuje situaci Lenka Kohoutová. Podle ní se například již definitivně nepočítá se zachováním hotovostních výplat dávek formou složenek, které bylo přitom jednou ze zásadních podmínek ODS při schvalování konceptu sKaret. Ze zveřejněné smlouvy totiž vyplývá, že hotovostní výplaty dávek mohou být zachovány pouze s povolením úřadu práce. Tím je hrubě potlačena zákonná svoboda ve způsobu výběru jednotlivých dávek. 
 
Lenka Kohoutová dále upozorňuje, že ministerstvo se ve smluvních podmínkách mimo jiné zavazuje vynaložit maximální úsilí směřující k tomu, aby byly prostřednictvím sKarty vypláceny také důchody. „Bezhotovostní výplaty důchodů přitom již jednou z iniciativy ODS vládní koalice odmítla a ministr Drábek se opakovaně dušoval, že nic takového nemůže nastat,“ říká Kohoutová a zároveň zdůrazňuje: „ODS vždy podporovala rozšiřování bezhotovostních výplat dávek v sociální oblasti. Zavádění tohoto způsobu výplat ale musí probíhat postupně a citlivě a musí brát ohled na jednotlivé skupiny příjemců. Opakovaně jsme zástupce ministerstva žádali o vyjasnění podmínek, za nichž bude sKarta používána, a nyní se s konečnou platností ukazuje, že naše obavy byly oprávněné. Je nepřípustné, aby ministerští úředníci ohýbali zákon a dříve učiněné politické dohody a nutili lidem kartu, kterou nechtějí používat. V zákoně je jasně zmíněna dobrovolnost výběru způsobu výplaty dávek a zákon je nutné ctít,“ uzavírá Kohoutová. 
 
Do doby, než budou podmínky využívání sKarty upřesněny, by proto ministerstvo mělo jejich vydávání zastavit.