Zákaz anonymních kampaní a nezávislý monitoring
19. července 2011

Petr Nečas: Zákaz anonymních kampaní a nezávislý monitoring

To jsou dva ze sedmi návrhů, kterými chtějí občanští demokraté zvýšit průhlednost volebních kampaní politických stran a jejich financování. Na tiskové konferenci je dnes představil předseda ODS a premiér Petr Nečas.

"Chceme posílit přístup veřejnosti k informacím o finančních nákladech politických stran na jednotlivé segmenty kampaně i o množství a umístnění reklamních a inzertních nosičů. Navrhujeme nejen zákaz anonymních kampaní, ale také zavedení nezávislého monitoringu volebních kampaní nevládním sektorem," shrnul hlavní návrhy ODS předseda Nečas.

Politické strany by tak dostaly novou povinnost zřetelně a srozumitelně označit svým názvem veškerou politickou reklamu, kterou zadávají. ODS také navrhuje, aby politické strany přispívaly do společného fondu, ze kterého se bude formou grantu financovat monitoring politických kampaní. Ten by měla na starost vybraná nevládní organizace. Kromě anonymních kampaní by nevládní organizace monitorovala také to, zda údaje o volební kampani politické strany odpovídají skutečnosti.

Předseda ODS rovněž komentoval návrhy, které nedávno představila ČSSD. "Za ODS jasně říkám, že jsme k politické debatě o zprůhlednění kampaní připraveni. Pokud se této debaty chtějí účastnit sociální demokraté s čistým štítem, očekávám, že si v první řadě zametou před vlastním prahem a objasní veškeré pochybnosti spjaté s vedením kampaní z dob Jaroslava Tvrdíka," zdůraznil Petr Nečas. "V opačném případě je současný přístup ČSSD jen planým gestem," dodal předseda ODS.

ODS své výdaje na jednotlivé položky loňské sněmovní kampaně transparentně rozklíčovala. Naproti tomu ČSSD doposud tají, za jaké konkrétní položky utratila před loňskými sněmovními volbami 184 milionů korun. Podle odborníků však byla přitom kampaň sociálních demokratů podstatně rozsáhlejší.

K dalším návrhům ODS na zprůhlednění volebních kampaní patří povinnost zveřejňovat krátce po skončení kampaně podrobnou zprávu na webových stránkách. Ta by podrobně popisovala náklady na jednotlivé segmenty kampaně.

Veřejnost si podle občanských demokratů zaslouží také detailní přehled o venkovní reklamě, kterou politická strana používá v kampani. ODS proto navrhuje zavést povinnost politických stran zveřejňovat přehled velkoplošných venkovních reklamních ploch, které v kampani používá, a to již v průběhu kampaně. "Toto opatření jednak usnadní monitoring kampaní nevládním sektorem. Jednak znemožní situace, kdy se politická strana hlásí k podstatně nižšímu počtu těchto reklamních ploch, než si ve skutečnosti nasmlouvala, případně zaplatila," uvedl Nečas.

ODS také navrhuje zvýšit tlak na důslednou kontrolu účtování DPH za politickou reklamu. Tuto kontrolu mají podle platné legislativy provádět finanční úřady. "Chceme, aby se zaměřily především na to, zda se z politické reklamy účtuje DPH z ceny obvyklé, jak požaduje zákon, a nikoli z ceny, která je nápadně nižší než cena obvyklá," vysvětlil Nečas.

Stejně tak podporuje ODS návrh Skupiny států proti korupci (GRECO), aby politické strany transparentně zveřejňovaly své dárce a sponzory. Jejich podrobný přehled povinně obsahuje výroční finanční zpráva, kterou politické strany předkládají do Poslanecké sněmovny. Nemají ale povinnost tuto zprávu zveřejnit. "Proto navrhujeme, aby politické strany svou výroční finanční zprávu povinně zveřejňovaly na svých webových stránkách," shrnul Petr Nečas.

"Žádný návrh nemůže mít reálný efekt, pokud ho nedoplní sankce. Počítáme s tím, že například u anonymních kampaní budou pokutovány jak politické strany, tak vydavatelé a agentury, které anonymní kampaň zveřejní," doplnil Nečas.

Na návrhy, které ČSSD nedávno představila, nepohlíží ODS pouze negativně. Ačkoli většina z těchto návrhů balancuje na hraně populismu, o některých jsou občanští demokraté připraveni vést debatu. "Považujeme ale za těžko akceptovatelný nesystémový návrh na zavedení 80 milionového limitu pro volební kampaň, zastropování daru pro politické strany na 2 miliony a přerozdělování peněz, které tento limit překročí, všem politickým stranám. Limity pro kampaň neřeší jejich obcházení černým financováním přes anonymní kampaně, ani možnost manipulovat s volebními náklady. Nebo se například odkazovat na moderní pohádky o 90% slevách," shrnul stanovisko ODS k návrhům ČSSD Petr Nečas. 

Sedmero návrhů ODS na zprůhlednění volebních kampaní:

1. Zakázat anonymní politické kampaně
2. Zřídit fond pro monitoring kampaní nevládním sektorem
3. Zveřejňovat podrobnou zprávu o volební kampani na internetu
4. Zveřejňovat seznam umístění billboardů kvůli kontrole jejich počtu
5. Důsledně kontrolovat účtování DPH za politickou reklamu
6. Povinně zveřejňovat všechny dárce na internetu
7. Zavést sankce za neplnění povinností pro politické strany a pro vydavatele a agentury za zveřejnění anonymních kampaní

RNDr. Petr Nečas

RNDr. Petr Nečas

předseda strany
předseda vlády

Více o autorovi