19. října 2012

Oslabí Česko neúčast v bankovní unii?

Český premiér odjel na summit EU s odhodláním zablokovat přijetí bankovní unie, pokud by její parametry měly ohrozit český bankovní systém, potažmo celou českou ekonomiku. To je jistě v tuto chvíli z pohledu ČR správné řešení.

Obhájit je ale může být pro českou diplomacii velmi obtížné, pokud se zastáncům bankovní unie podaří prokázat, že její ustavení je jedinou cestou, jak zachránit euro a eurozónu, a zároveň, že zánik eura by opravdu byl ekonomickou katastrofou celosvětového rozsahu. I v tomto případě by ČR neměla do bankovní unie vstupovat, ale na druhou stranu by neměla bránit EU nebo menší skupině zemí, aby ztráty evropských bank a dluhy zemí v dluhové krizi zaplatily, a euro tím zachránily. 
 
V politickém a ekonomickém zájmu ČR nepochybně je, aby EU prosperovala, ať již budeme, nebo nebudeme součástí bankovní unie. 
 
Proto je podle mého názoru druhým úkolem české diplomacie poukázat na to, že tato unie možná dočasně vyřeší důsledky dluhové krize, rozhodně ale neřeší její příčiny. 
 
Ustavení bankovní unie nesmí zakrýt pravé příčiny krize a oslabit snahu o jejich řešení. K příčinám patří především nedostatečná hospodářská konkurenceschopnost Evropy, příliš nákladný evropský sociální model, neefektivní vynakládání prostředků z evropských fondů, nadbytečná regulace trhů a nevýhody plynoucí z jednotné měny. 
 
K odstranění těchto příčin ale Evropa potřebuje čas, který získá jen za předpokladu, že se podaří stabilizovat situaci ve státech jižního křídla. Aktuální postup Španělska, které otálí s žádostí o pomoc od ECB, která by vedla k nákupu jeho obligací na sekundárním trhu, lze ale interpretovat tak, že Španělsko nechce přijmout dohled ECB, potažmo EU (potažmo Německa) nad svými strukturálními reformami, který je s touto pomocí spojen. 
 
Pokud chce ČR zůstat mimo bankovní unii, ostatní státy by to měly respektovat, protože jsme příliš malí, abychom ovlivnili celkovou situaci, a protože nemáme euro. Naše nepřistoupení k bankovní unii neohrozí řešení dopadů krize, ale naše přistoupení může vážně ohrozit stabilitu bankovního systému v ČR. 
 
Na druhou stranu je třeba si rozmyslet, zda ze středně– a dlouhodobého pohledu nás nebude neúčast v bankovní unii nějak hendikepovat. 
 
Nestane se ČR vůči finančnímu světu nedůvěryhodnou, když naše banky nebudou pod centrálním dohledem? Nedojde k odlivu kapitálu z bank a neoslabí to hospodářství? Diskusi o dlouhodobých dopadech existence ČR mimo bankovní unii zatím postrádám. 
Ing. Jan Bauer

předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení
zastupitel
1. místopředseda poslaneckého klubu PČR

Štítky:
evropská unie