23. listopadu 2011

Dobrovolnost a tržní význam jsou dva základní předpoklady úspěchu normalizace

Nejvyšší zástupci nejen evropských (CEN/CENELEC), ale i amerických (ANSI) a celosvětových (ISO) normalizačních organizací se dnes sešli se členy výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu, aby diskutovali nad návrhem nařízení o evropské normalizaci. Ten předložila Evropská komise letos v červnu.

Předloha nařízení vychází z loňské zprávy Evropského parlamentu, kterou připravil český europoslanec Edvard Kožušník ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Ten byl dokonce za ni jako jediný český zástupce v Evropském parlamentu nominován na cenu MEP Awards za rok 2011.
 
K představitelům standardizačních organizací a členům Evropského parlamentu se během odborného slyšení připojili také zástupci organizací zastupujících v procesu normalizace zájmy spotřebitelů, malých a středních podniků, ale také životního prostředí. Během slyšení pak bylo nejčastěji slyšet hlasy volající po lepším zastoupení zúčastněných subjektů na procesu tvorby standardů a to jak z řad malých a středních podniků, tak i spotřebitelů. Toto volání podpořil také Kožušník. Podle něj musí nový normalizační balíček optimalizovat proces normalizace, tak aby byl zachován konzultační proces při participaci všech zúčastněných subjektů. Dále se musí podařit snížit administrativní zátěž při udržení kvality normalizačního procesu, zvýšení rychlosti, lepší transparentnosti a větší pružnosti celého procesu. 
 
„Splnit tento úkol bude velmi obtížné. Nicméně jeho splnění je nezbytně nutné pro udržení postavení a aktivní role systému evropské normalizace v mezinárodním obchodě. Nesmíme také zapomínat na zvýšení atraktivity používání standardů, čehož můžeme dosáhnout tím, že zajistíme lepší přístup ke standardům pro malé a střední podniky, ale také řemeslníky a drobné podnikatele. Podporou inovací a lepšího přenášení zkušeností a poznatků z výzkumu a akademického prostředí do praxe, pak přispějeme k větší atraktivitě standardů i pro velké hráče na trhu,“ uvedl k problematice Kožušník.
 
Kožušník také podpořil Evropskou komisi v tom, že se při formulování nového normalizačního rámce držela dvou základních paradigmat, na nichž je normalizace jako taková postavena. A to na dobrovolnosti standardů a jejich tržním významu. „Bez zachování těchto principů by normalizace nebyla normalizací a ztratila by svůj význam a potenciál, který dnes má,“ zhodnotil celý návrh Kožušník.