5. října 2012

Útok na jádro

Podle informací, které se objevují v médiích (třeba zde), probíhá zřejmě palebná příprava před dalším útokem na jadernou energetiku v Evropě. Jinak se podle mě zveřejněné informace o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren v EU číst nedají.

 Nemám teď na mysli ani tak výsledky v podobě nalezených chyb, jako spíše souběžně zveřejňované úvahy o nutnosti dalších testů, kontrol a zpřísnění dohledu.  Poté, co Německo populisticky couvlo od jádra a zelená lobby v tomto směru výrazně posílala, se něco takového dalo očekávat. Úniky části zprávy o zátěžových testech do médií před jejím projednáním a dramatizace i zveličování problémů, to je přímo klasický způsob, jak dostat kompetentní osoby pod tlak. V takovém prostředí se budou restrikce a požadavky na zostřený dohled z Bruselské úrovně určitým skupinám prosazovat jistě snadněji. Je dobře, že se ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba proti nepodloženým informacím o rizikovosti tuzemských jaderných zařízení razantně ohradil. Pokud tato zařízení pracují v zákonných limitech daných českou legislativou, která je v souladu s evropskými normami, není důvod nechat si od zahraničních expertů cokoli nařizovat. Dá se očekávat, že především u části německé a rakouské veřejnosti vyvolají informace o údajné rizikovosti českých jaderných elektráren další vlnu hysterie. Zchladit by ji mohl nejen rozhodný odmítavý postoj k výsledkům testů, ale třeba i žádost o to, aby Brusel další bezpečnostní opatření, která jdou nad rámec běžných standardů, zaplatil.

Ing. Petr Fiala

předseda oblastního sdružení
krajský zastupitel

Štítky:
tisková zpráva