Koalice SPOLU: Rozvodový proces musíme zrychlit, zjednodušit a zefektivnit!

9. července 2024
Koalice SPOLU: Rozvodový proces musíme zrychlit, zjednodušit a zefektivnit!

(www.ods.cz) Poslanci zahájili v úterý 9. července další sněmovní týden, během kterého se scházejí na 108. řádné schůzi Poslanecké sněmovny. Na programu řádné schůze poslanců bude například návrh zákona o podpoře bydlení, jmenování členů vyšetřovací komise k loňské střelbě na FF UK nebo odvolání Lubomíra Veselého z Rady České televize. Během tohoto týdne čekají poslance také dvě mimořádné schůze – ve středu k novelám zákonů o audiovizi a o spotřebních daních a ve čtvrtek k velké mediální novele, která vedle podpory veřejnoprávních médií jasně specifikuje některé její funkce.

„Rozvodovou novelu považuji za první krok k přátelské a efektivní rodinné justici. Pokud už nelze v některých případech rozvodům zabránit, je třeba mít účinné nástroje k podání pomocné ruky těmto rodinám nacházejícím se v krizi. A především zajistit rozvod takovým způsobem, aby rodina fungovala a byla pospolná i nadále. Novela současně ruší mnoho z právních prvků, které se ukazují jako přežité nebo nedůstojné při jednání u soudu. Novelou dnes plníme programové prohlášení vlády a tím i rozvodový proces zrychlujeme, zjednodušujeme a komplexně zefektivňujeme,“ řekla Eva Decroix, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS.

„Zavádíme smluvený rozvod, protože se ukazuje, že tato forma snižuje justiční zátěž, ale vede také k dobrovolnému plnění dohod po rozvodu a nižšímu traumatu – především dětí. Umožňujeme sloučení opatrovnického a rozvodové řízení. Podporujeme rodiče, kteří vychovávají děti sami. Nastavujeme vyšší úročení z výživného, ale i postoupení pohledávky na výživném, které dovolí rodičům, aby výživné zaplatila samoživitelům třetí osoba, která jej následně bude vymáhat po povinném. Současně mám velkou radost, že se nalezla shoda i na znovuzavedení dovolání v rodinných věcech, které sjednotí judikatury v této oblasti, což je dlouhodobý nedostatek rodinné justice,“ dodala Decroix.

„Zítra je na jedenáctou hodinu pevně zařazený bod s názvem návrh na odvolání Lubomíra Veselého z funkce člena Rady ČT. Pan Veselý byl zvolen členem Rady ČT v květnu roku 2020 a v těch posledních čtyřech letech byl autorem celé řady nekorektních, urážlivých a mnohdy i vulgárních výroků, které směřoval zejména vůči ženám působících v kulturním prostředí, ale také vůči novinářkám. Závažným způsobem narušil důstojnost funkce člena Rady ČT a ohrozil dobré jméno samotné České televize. Ve čtvrtek ráno budeme projednávat takzvanou velkou mediální novelu. Média veřejné služby jsou důležitou součástí demokratického a svobodného uspořádání země, proto je naprosto klíčové, abychom zajistili jejich udržitelné financování. Televizní poplatky se nezvyšovaly šestnáct let, ty rozhlasové dokonce devatenáct let. Za tu dobu se hodnota výše poplatku snížila na polovinu. Jsem moc rád, že se nám podařilo dohodnout i to, že poplatky budou indexovány a tím bude zachována udržitelnost,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Eva Decroix

místopředsedkyně strany
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
krajská zastupitelka
předsedkyně regionálního sdružení
členka oblastní rady