Projev premiéra Petra Fialy na 36. sněmu Hospodářské komory ČR

13. června 2024
Projev premiéra Petra Fialy na 36. sněmu Hospodářské komory ČR

(www.vlada.cz) Premiér Petr Fiala vystoupil ve čtvrtek 13. června 2024 na 36. sněmu Hospodářské komory v Praze se svým projevem.

Vážený pane prezidente Hospodářské komory, vážený pane předsedo Senátu, vážení členové vlády, vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

děkuji vám za pozvání na váš další sněm. Sněmy Hospodářské komory navštěvuji už léta a vždy tu velmi pozorně poslouchám názory firem na českém trhu.

Komoru jsem vždy považoval za spolehlivého, neocenitelného partnera v hospodářské a sociální politice, který vládě pravidelně předává dobře vyargumentované podněty i zpětnou vazbu.

Ale také nám třeba pomáháte navazovat zahraniční obchodní styky, hlavně na podnikatelských misích, kterých jsme v posledních letech společně zorganizovali rekordní počet.

Hospodářské komora je často také iniciátorem řady změn, nebo úprav zákonů. Ostatně další novinku zde dnes představil pan prezident Zajíček v podobě antibyrokratického zákona, o kterém společně budeme určitě jednat v následujících týdnech, protože přílišná byrokracie je to, co trápí jak firmy, tak stát a co se naše vláda snaží dlouhodobě řešit. Za tuto spolupráci vám děkuji a jsem rád, že je takto intenzivnější hlavně v poslední době. Vytvořili jsme i institucionální platformy, kde můžeme spolupráci rozvíjet ku prospěchu občanů ČR, jako je například Vládní výbor pro strategické investice.

V roli předsedy vlády jsem tu potřetí. Myslím, že moje návštěvy zde dobře dokumentují vývoj v České republice.

Když se podíváte na to, co jsem tu říkal v minulých letech, jasně tam rozpoznáte hloubku vážných krizí, kterými země prošla – ale také to, že se navzdory tomu snažíme plnit své sliby tak rychle, jak to jen jde.

Na vašem 34. sněmu před dvěma lety jsem vás ujistil, že se naše vláda bude zasazovat o to, co po nás čeští podnikatelé požadovali:

 • že budeme rozpočtově odpovědní, že se opřeme do boje s byrokracií, že prosadíme změny v inovačním ekosystému.
 • A také jsme tu společně hodnotili mimořádnou pomoc podnikatelům v důsledku války, energetické a bezpečnostní krize.
 • Zaručil jsem se tehdy, že českou ekonomiku nenecháme bez energií, že se vyrovnáme s přijetím uprchlíků a začleníme je na náš pracovní trh, že v této nebývale složité situaci pomůžeme českým exportérům.
 • Nebyla tu tehdy příliš radostná nálada, vcelku logicky převládaly obavy.

Loni, na vašem 35. sněmu, už bylo jasné, že Česká republika krize dokáže zvládnout.

 • A tak jsem se ve svém projevu mohl soustředit na téma konsolidace veřejných financí a na systémové uchopení strategických projektů.
 • Proto jsem tu také představil nový Vládní výbor pro strategické investice.

A letos, na vašem 36. sněmu, si můžeme říct, že všechny tyto kroky přinesly výsledky. Sliby, které jsem tady dvěma lety a před rokem dal, naplňujeme a hlavně že firmy náročné období zvládly a že se do naší země opět vrací optimismus. 

V době, kdy jsem naše opatření představoval – jak ta mimořádná, tak ta plánovaná, reformní – věřil jim jen málokdo.

Já jsem ale byl spolu se svými kolegy z vlády vždycky přesvědčen, že pokud vsadíme na správné principy a pokud jsme trpěliví, výsledky se dostaví. A dnes už víme, že to tak skutečně bylo, je vidíme to na konkrétních číslech  a na tom, jak se chová naše ekonomika. 

Já jsem včera na konferenci Česko na křižovatce uváděl množství čísel, ze kterých se všichni můžeme radovat. Dovolte, abych několik z nich zmínil i tady.

 • Na prvním místě se můžeme radovat z toho, že se nám podařilo zvrátit trend neúměrného zadlužování veřejných financí. Deficit od nástupu naší vlády klesl z 5,8 % na 2,3 % HDP, to je dnes téměř 170 miliard korun.
 • Odráží se to i v tom, že světové agentury Česko opět vnímají jako stabilní ekonomiku. A také v tom, že jsme se přiblížili rozhodnutí, za jakých podmínek můžeme přijmout euro.
 • To jsou výborné zprávy. Během pandemie covidu se výdaje a příjmy státního rozpočtu začaly rozcházet takovým tempem, že řada expertů nevěřila, že se to v dohledné době může zastavit. My jsme ten trend obrátili a postupně směřujeme k vyrovnaným rozpočtům.
 • Do české ekonomiky se i díky našim opatřením - někdy nepopulárním a odvážným - vrací víra v budoucnost. Průměrné mzdy za první čtvrtletí nominálně vzrostly o 7 %, což spolu s výrazným poklesem inflace znamená reálný nárůst příjmů o téměř 5 %. To jsou čísla, která dokonce překonávají očekávání.
 • Zmíněná inflace se od začátku roku drží pod 3 %, i když ještě před rokem to bylo až 16 %.
 • Toto všechno má vliv na to, že spotřebitelé více utrácejí, že se opět staví více bytů, že se uzavírají nové kontrakty například v dubnu se meziročně zvýšila hodnota nových průmyslových zakázek o 3,6 % a téměř ve všech odvětvích konečně vzrostl export.
 • Opatrně roste i ekonomika jako celek – predikce sice zatím dosahují jen na 1,4 % HDP pro letošní mezi 2 a 3 % HDP pro příští rok, ale vzhledem k vývoji v sousedním Německu tato čísla považuji za úspěch.

Myslím, že je to velmi výrazná změna v porovnání s tím, jaká atmosféra ve společnosti a v ekonomice vládla loni či dokonce před dvěma lety.

Máme tu konkrétní čísla, jansý fakta, která ukazují, že jsme překonali krize, jdeme správným směrem, české ekonomice daří se lépe, máme k čemu směřovat a na co se těšit.

I proto v posledním roce nastal vhodný čas na to, aby vláda pokročila s další vlnou systémových opatření, která máme ve svém programovém prohlášení a které jsme slíbili českým podnikatelům i zaměstnancům.

Jedním z nejpalčivějších problémů České republiky po donedávna rostoucím zadlužení a inflaci, je určitě neflexibilní, téměř zamrzlý pracovní trh, který je hladový po kvalifikované pracovní síle.

 • Na náš pracovní trh se úspěšně zařadilo 120 tisíc občanů Ukrajiny, a přesto má Česko dlouhodobě minimální nezaměstnanost. V květnu to bylo 3,6 % a stejně tak minimální ohrožení chudobou v porovnání s evropskými státy.
 • Naším problémem tedy určitě není to, že by byli čeští zaměstnanci nedostatečně chráněni. Naším problémem je naopak nízká flexibilita, která mimo jiné – jak ukazuje řada mezinárodních zdrojů – brzdí růst mezd.
 • Proto jsme nedávno představili flexibilní novelu zákoníku práce, která tyto problémy řeší.
 • Přináší svobodnější rozvržení práce na základě dohody se zaměstnavatelem, jednodušší práci při mateřské dovolené, delší zkušební dobu, jednodušší výpočty výplat. A také konec přežitků, jako je pevné plánování dovolených a zbytečné razítko od lékaře.
 • Do budoucna diskutujeme i o dalších krocích, jak zlepšit náš pracovní trh, včetně možnosti výpovědi „bez udání důvodu“, které by bylo kompenzované vysokým odstupným – na tom však zatím ve vládě nepanuje shoda.

Na zdraví pracovního trhu a obecně české ekonomiky bude mít vliv i řada dalších kroků. Opět pár příkladů:

 • Navýšili jsme kvóty pro zahraniční pracovníky z 50 na 70 tisíc ročně. A na seznam zemí, jejichž občané u nás můžou pracovat bez víza, jsme přidali devět států – třeba řadu anglicky mluvících zemí, dále Japonsko, jižní Koreu či Izrael.
 • Kvalifikovanou pracovní sílu do budoucna zajistí reformy vzdělávacího systému, jako jsou nové rámcové vzdělávací programy, nové typy škol například lycea a polytechniky nebo efektivnější spolupráce škol a byznysu, která nyní dostává jasnější obrysy i za výrazného podílu Hospodářské komory.
 • Významnou míru jistoty zaměstnavatelům i zaměstnancům přináší důchodová reforma – a navíc násobně snižuje zadlužení důchodového systému v následujících desetiletích. Za 25 let to bude 1 % HDP namísto původně projektovaných 5 %.
 • Pro rozvoj ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou je nenahraditelný kvalitní aplikovaný výzkum. Proto jsme v lednu představili reformu transferu znalostí, která přináší 30 legislativních změn v zájmu propojení české vědy a firem, včetně nových možností investic do spin-off firem a startupů.
 • České ekonomice pomůže i postupné odbourávání formalit pro podnikatele, živnostníky i zaměstnance. My o tom pouze nemluvíme. Ve třech antibyrokratických balíčcích je sedm desítek opatření. Všechna znamenají škrtnutí zbytečné zátěže, zbytečných administrativních kroků. Dva antibyrokratické balíčky už se realizují, třetí jsme schválili.
 • Pozitivní vliv bude mít digitalizace. Nejen na úrovni občan–stát, kde je už teď vidět řada konkrétních zlepšení, třeba v podobě nového Portálu občana…
 • Pokračujeme i v rozsáhlejších projektech digitalizace, jež probíhají třeba na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které představuje zcela novou klientskou zónu. Obdobné novinky chystá Finanční správa či Ministerstvo pro místní rozvoj. Skvělým příkladem digitalizace je to, co se děje v oblasti dopravy a občané to pociťují každý den, mnozí z vás mají občanský průkaz ve svém mobilu, nemusíte mít u sebe řidičský průkaz, techničák.
 • Nejdůležitější investiční projekty v dopravní infrastruktuře či třeba v energetice dnes konečně řešíme systémově a to díky zejména dobrému fungování Vládního výboru pro strategické investice.
 • I proto jsou v těchto sektorech vidět výrazné pokroky: tendr na dostavbu Dukovan se blíží závěru. Energie z fotovoltaiky je 15krát víc než před třemi lety. V nejbližší době významně urychlíme výstavbu nezbytných paroplynových elektráren. Potřebnou novelu brzy předloží Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • V dopravě se konečně rozhýbaly zamrzlé stavby. Nikdy v moderní historii Česka se nestavělo a neotvíralo tolik nových dopravních projektů jako teď. Pan ministr Martin Kupka odvádí neuvěřtelnou práci. Například klíčové úseky dálnice D35 v délce 64 km se do konce roku stanou největším dálničním staveništěm ve střední Evropě.

Příkladů je ještě hodně, ale nemá smysl příliš překračovat vyměřený čas.

Věřím, že toto všechno jsou výsledky, za které můžeme být hrdí. Ovšem, uvědomujeme si, že zdaleka nemáme hotovo. Reformy nemohou přestat. Česká republika stále není tak produktivní a v takové kondici, aby mohla konkurovat těm nejlepším, ale to je cíl, který já mám a má ho celá vláda.

Musíme si však uvědomit, co primárně odlišuje ty nejlepší od těch průměrných: Je to sebeúcta, sebedůvěra, společenská shoda a zejména schopnost domluvit se na prioritách. Právě tady máme limity, které nás brzdí nejvíc. Poslední rok to ukázal víc než dostatečně.

Jsem rád, že v poslední době shodu mezi vládou a podnikateli nacházíme a jedině, pokud v tom budeme pokračovat dál, tak můžeme patřit mezi ty úspěšné. Naše vláda se nevzdává a bude dál usilovat o to, abychom se posouvali dál. Dobře vidíte, že každý rok je znát. Každý rok se něco podstatného zlepší. A takto budeme, chceme a musíme pokračovat. Děkuji vám.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS