24. dubna 2024

Vláda schválila další krok na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie a souhlasila se jmenováním nového ředitele Vojenského zpravodajství

(www.vlada.cz) ​​​​​​​Příprava výstavby obnovitelných zdrojů energie ve vybraných lokalitách by v Česku neměla trvat déle než rok. K dosažení tohoto cíle má přispět vymezení tzv. akceleračních zón určených pro jejich výstavbu podle pravidel, která schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 24. dubna 2024. Kabinet také schválil novelu zákona o emisních povolenkách, která řeší mimo jiné, kdo bude v Česku správcem výnosu z jejich dražeb, podpořil urychlení dvou klíčových opatření zvyšujících dohled nad legálními držiteli zbraní a odsouhlasil výměnu na postu ředitele Vojenského zpravodajství.

Vláda schválila postup, jakým budou v Česku vymezovány oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, tzv. akcelerační zóny. Bude zpracována a ve zkrácených lhůtách projednána příslušná aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu a urychleny a zjednodušeny povolovací procesy pro tyto projekty.

„Víme, že v České republice potřebujeme budovat větší kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů, potřebujeme více energie z obnovitelných zdrojů, a také víme, že není vždycky snadné zajistit jejich výstavbu. Proto jsme schválili změnu tak, aby výstavba obnovitelných zdrojů byla výrazně snazší,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Vymezení akceleračních zón považuje vláda za strategicky důležitý proces pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku, který vyžaduje úzkou spolupráci orgánů státní správy pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj a s krajskými a obecními samosprávami. Akcelerační zóny budou vymezovány tak, aby nedocházelo ke střetu s jinými významnými veřejnými zájmy, jako je ochrana přírody, ochrana kulturních památek, požadavky leteckého provozu a bezpečnost státu.

„Budou to oblasti, kde půjde získat zrychleně povolení na výstavbu například solárních nebo větrných elektráren. Cílem toho je, aby příprava a povolení pro obnovitelné zdroje v těchto akceleračních zónách byly hotové do dvanácti měsíců,“ uvedl předseda vlády. Obnovitelné zdroje spolu s jadernými elektrárnami do budoucna pro Česko zajistí energetickou bezpečnost a dostatek cenově dostupné energie. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu nebo tisková zpráva Ministerstva životního prostředí.

Vláda schválila také výměnu na pozici ředitele Vojenského zpravodajství. Jana Berouna, jemuž po deseti letech ve funkci ředitele končí v říjnu služební poměr, nahradí se souhlasem vlády Petr Bartovský, který ve Vojenském zpravodajství působí už od roku 2001. „Výměna probíhá plánovaně, na základě toho, že generálporučík Beroun bude ukončovat už druhé funkční období. Chtěl bych zdůraznit, že pan ředitel Beroun odváděl a odvádí pro naši zemi vynikající práci a Vojenské zpravodajství sehrává zvlášť v těchto velmi složitých dobách i z hlediska bezpečnostní a mezinárodní situace důležitou roli pro posilování bezpečnosti České republiky,“ zdůraznil předseda vlády. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Ministři a ministryně také odsouhlasili návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která z velké části převádí do českého práva nové evropské směrnice. Vláda se shodla na tom, že výnos z dražeb emisních povolenek bude do konce roku 2025 příjmem státního rozpočtu a od 1. ledna 2026 přejde až na zákonem stanovené výjimky do rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Prostředky z emisních povolenek budou v souladu s evropskými předpisy využívány na financování opatření vedoucích ke zmírňování změny klimatu a řešení jeho dopadů. Dále čtěte tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí.

Vláda připravila také návrh novely zákona o zbraních a střelivu, jejímž cílem je zavést do praxe co nejdříve dvě opatření zvyšující dohled nad majiteli legálně držených zbraní v Česku. V reakci na tragickou událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vláda zahrnula do nového zákona o zbraních a střelivu povinnost podnikatelů v oboru zbraní a střeliva hlásit neprodleně Policii České republiky podezřelé transakce a rozšířila možnosti Policie ČR zajistit legálně držené zbraně i na případy, kdy na základě získaných informací nabyde podezření, že jejich držitel může představovat vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost. Oba tyto kroky ale mají platit, stejně jako celý nový zákon, až od 1. ledna 2026. Vláda teď navrhla novelizovat zákon současný tak, aby tato preventivní bezpečnostní opatření mohla policie využívat co nejdříve. I proto bude prosazovat, aby Poslanecká sněmovna tuto novelu schválila hned v prvním čtení. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda projednala a schválila rovněž novelu zákona o některých druzích podpory kultury. Novelou chce do českého práva zavést institut statusu umělce, který by měl upravit právní postavení umělců a dalších osob, které vykonávají činnosti s uměleckou činností bezprostředně související. Jedná se o umělce, kteří nejsou v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale účinkují jako osoby samostatně výdělečně činné. Stát dosud nemá možnost, jak tento typ umělců finančně podpořit. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva kultury.

Kabinet také navrhl prezidentu republiky jmenovat u příležitosti státního svátku 8. května několik důstojníků do generálských hodností nebo je v rámci generálských hodností povýšit. „Na povýšení jsem navrhl dva představitele klíčových bezpečnostních institucí. Jednak ředitele Bezpečnostní informační služby brigádního generála Michala Koudelku na povýšení do hodnosti generálmajora i jako ocenění jeho skvělých výsledků a mezinárodní spolupráce. A pak také povýšení do první generálské hodnosti brigádního generála ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plukovníka Víta Hendrycha. Generální inspekce bezpečnostních sborů pod jeho vedením, byť je tam relativně krátkou dobu, funguje výborně, je důvěryhodná a je na místě toto jeho povýšení,“ uvedl premiér Fiala.

Vláda rovněž na návrh místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví odvolala z funkce hlavní hygieničky a vrchní ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Pavlu Svrčinovou, a to na její žádost s účinností od 1. května 2024. Nový hlavní hygienik vzejde z výběrového řízení. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Schválila také Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na roky 2025 až 2027 a k ní přiložený Konvergenční program České republiky (duben 2024). Bližší informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kompletní výsledky jednání vlády