28. března 2024

ODS: Odevzdali jsme výroční finanční zprávu. V roce 2023 jsme hospodařili s kladným výsledkem 22,062 mil. korun

(www.ods.cz) Občanská demokratická strana odevzdala výroční finanční zprávu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Celkové výnosy ODS v roce 2023 dosáhly částky 127,186 mil. Kč. Výnosy ze státního rozpočtu činily 90,072 mil. Kč, významnými zdroji byly například přijaté dary ve výši 14,716 mil. Kč nebo členské příspěvky v hodnotě 6,520 mil. Kč.

Celkové náklady ODS dosáhly v roce 2023 částky 105,124 mil. Kč. V roce 2023 dosáhla Občanská demokratická strana kladného hospodářského výsledku, a to po zdanění v celkové výši 22,062 mil. Kč.

Nezávislý auditor konstatoval: „Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.“

Kompletní výroční finanční zprávu naleznete zde.