7. března 2024

Petr Bendl: Nezpochybňuji právo na protest, ale traktory v ulicích a předkládání ultimát jen snižují prostor pro komunikaci

(www.ods.cz) Od ranních hodin v centru Prahy probíhá další protestní akce zemědělců, v Česku letos už třetí. Zemědělci protestují i přes slíbenou pomoc od státu, kterou ministr zemědělství představil minulý týden. Podle poslance Petra Bendla za ODS je vláda plně odhodlána podporovat malé a střední zemědělce a aktivně hledá cesty, jak jim pomáhat co nejefektivněji. Právě vládní návrhy ale zemědělci pokládají v kontextu aktuální situace i nadále za nedostatečné.

„Všichni si uvědomujeme těžkou situaci, ve které se celý zemědělský sektor nachází. Chápu frustraci zemědělců a nezpochybňuji ničí právo na protest, ale traktory v ulicích, sypání hnoje, blokování dopravy a předkládání ultimát jen snižují prostor pro komunikaci. Vláda je plně odhodlána podporovat malé a střední zemědělce a aktivně hledáme cesty, jak jim pomáhat co nejefektivněji,“ uvedl poslanec Petr Bendl, místopředseda sněmovního zemědělského výboru.

„Ještě letos dojde například k navýšení prostředků na podporu životní pohody zvířat o 500 milionů Kč. Příští rok posílíme rozpočet Ministerstva zemědělství o 2 miliardy Kč, které budeme směřovat na podporu středních farem do 2500 ha. Zároveň intenzivně pracujeme na odstraňování byrokratických bariér a rušení nadbytečných kontrol,“ řekl Petr Bendl.

„Pomoc zemědělcům, stejně jako jakákoliv jiná pomoc ze strany státu, však musí být dobře zacílená a efektivní. Jsou požadavky, které prostě nedávají smysl. Například nemovitostní daně jsou dnes příjmem měst a obcí, kterým ale vláda umožnila, aby v příštím roce mohly reagovat snížením daně z nemovitostí na půdu tak, aby lokálně byly schopny podpořit zemědělské aktivity. Co se týče dotací – kryje-li dotace ztrátu, daně se neplatí. Je-li dotace ziskem, pak se zisk samozřejmě daní. To v praxi znamená, že aktuální požadavek zemědělců nahrává těm, kteří mají největší zisky. Naším cílem by naopak mělo být podpořit ty, kteří se dostali na pokraj existence. Spousta zemědělců se také odkazuje na jejich polské kolegy, kteří mají slevu na sociálním pojištění. Mám za to, že ale netuší, že to v praxi znamená výrazné snížení jejich budoucích důchodů,“ uzavřel Bendl.

Petr Bendl

poslanec PČR
místopředseda zemědělského výboru PS PČR