26. února 2024

Veronika Vrecionová: Zpátečka Evropské komise z byrokracie pro zemědělce je jen důkazem počáteční unijní zahleděnosti do zelené ideologie

(www.ods.cz) Po několika vypjatých týdnech, kdy se zemědělství stalo hlavním tématem jak v Evropě, tak v Česku, Evropská komise představila některé návrhy na snížení administrativní zátěže pro zemědělce. Europoslankyně Veronika Vrecionová u této příležitosti aktuální jednání komise kvituje, podobně jako řadu dobrých návrhů snížení byrokracie v zemědělství, které z jednání vyvstaly. Upozorňuje ale na počáteční zahledění do zelené ideologie a absolutní odtržení od reality v zemědělském sektoru.

„Jsem ráda, že Komise konečně začala jednat a přišla s řadou dobrých návrhů na snížení byrokracie v zemědělství. Nicméně, byla to právě Komise, která tuto zátěž vytvořila a teď hasí vlastní požár,” říká Veronika Vrecionová, europoslankyně za ODS.

Evropská komise chce v krátkodobém horizontu například revizi pravidel týkajících se podílu trvalých travních porostů, revizi metodiky pro systém monitorování ploch (AMS), tak aby došlo k výraznému snížení kontrol na místě u farmářů, nebo zjednodušení změn ve strategických plánech SZP. Některá opatření dopadnou přímo na zemědělce, některá rozváží ruce členským států.

Komise navrhuje i střednědobé a dlouhodobé změny, ale to jsou změny, které si vyžádají úpravu evropské legislativy, která má nastat po konzultacích v letošním roce.

„Je až úsměvné, že chce Komise nyní vést strategické dialogy a konzultace o nastavení zemědělské politiky, když posledních pět let pracovala na tom, aby ji co nejvíce zkomplikovala. Ukazuje to pouze to, jak byla Evropská komise zahleděna do své zelené ideologie a je absolutně odtržena od reality v zemědělském sektoru. V posledních týdnech se ukázalo, že zemědělci mají sílu a není radno je opomínat,” říká Veronika Vrecionová a dodává: „Doufám, že s novou Komisí v letošním roce přijde i racionální otevřený přístup k diskuzi a nastavení nové společné zemědělské politiky po roce 2027.”

Veronika Vrecionová

předsedkyně europoslaneckého klubu ODS
členka Programového týmu ODS zemědělství