14. února 2024

Vládní výbor pro strategické investice řešil potřeby financování klíčové infrastruktury ČR

(www.vlada.cz) Financování je vzhledem k rozsahu plánovaných investic a jejich koncentrace do konce tohoto a začátku příštího desetiletí jeden z nejdůležitějších úkolů současné vlády. Je potřeba se financováním strategických investic zabývat již nyní i přes to, že se mohou realizovat až za budoucích vlád.

Podle premiéra Petra Fialy je zcela jasné, že potřeby investic převyšují možnosti státu. Je proto důležité využívat všechny zdroje, které má ČR k dispozici. Tzn. státní rozpočet, modernizační fond a také evropské fondy.

„V minulosti se zanedbaly investice do klíčových infrastrukturních staveb, ať už je to energetika, doprava a ta rozhodnutí, která často vyžadují politickou odvahu a nejsou jednoduchá, byla odkládána, nebo byla úplně ignorována. Naše vláda touto cestou jít nechce, jsme připraveni ta odvážná rozhodnutí dělat, “ řekl po jednání premiér Fiala.

Vláda Petra Fialy již rekordně investuje do dopravní infrastruktury a příkladem může být i posun v jednání o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Podle premiéra je důležité mít jasnou vizi, co je potřeba udělat a jaké stavby jsou pro ČR klíčové.Výbor jednal také o hrozbách, které momentálně musí ČR řešit, nebo se jimi zabývat z hlediska dlouhodobých investic. Například změny v oblasti energetiky, demografické změny, ale i rostoucí výdaje, které ČR musí předvídat.

Vládní výbor pro strategické investice proto uložil Ministerstvu financí, aby dopracovalo souhrnný výhled příjmů a výdajů a na jeho základě zpracovat analýzu rizik.

Výbor pro strategické investice se v minulosti sešel již 18. 7. 2023, 21. 9. 2023 a 22. 11. 2023.