31. ledna 2024

Vláda se zabývala dostavbou jaderné elektrárny Dukovany a navýšila objem peněz na platy nepedagogických pracovníků

(www.vlada.cz) Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 31. ledna 2024 za účasti prezidenta republiky Petra Pavla schválila dodatek k první prováděcí smlouvě týkající se tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech. Rozhodla také přidat do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na letošek další čtyři miliardy korun, které budou určeny na financování platů nepedagogických pracovníků ve školství.

Vláda rozhodla, že vyzve účastníky výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany k předložení závazných nabídek na výstavbu až čtyř jaderných bloků současně. Dosavadní tendr počítal s dostavbou jednoho bloku a s opcí na další tři.

„Jednou z klíčových oblastí, kterou se snaží moje vláda řešit, je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky nejen pro nejbližší dny, ale i pro další generace. České domácnosti, čeští občané i české firmy musí mít jistotu, že i v budoucnu bude dostatek energie a že to bude energie za přijatelné ceny. To je základ naší prosperity a dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky, jak jsem o ní mluvil třeba ve své vizi Restartu Česka v září minulého roku,“ připomněl premiér Petr Fiala.

„Dnes jsme na vládě schválili dodatek k první prováděcí smlouvě týkající se tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech. Během tendru se totiž na nezávazných nabídkách ukázalo, že výstavba více bloků, tedy až čtyř bloků v jednom balíku, byť by probíhala postupně, je ekonomicky výrazně výhodnější, než stavba jen jednoho bloku, je významně výhodnější i než jsme očekávali, a to až o 25 procent oproti stavbě pouze jednoho bloku. Díky tomuto dodatku vyzveme aktuální zájemce, aby nám předložili závazné nabídky na výstavbu celkem až čtyř nových jaderných bloků v České republice,“ konstatoval předseda vlády Petra Fialy.

Závazné nabídky podali dva uchazeči, firmy EDF a KHNP. „Cílem výběrového řízení bylo od počátku získat a vybrat co nejlepší nabídku pro Českou republiku, a to jak cenově, tak kvalitou a bezpečností dodávky,“ uvedl premiér Fiala.

Dnešní rozhodnutí vlády tedy dává uchazečům možnost nabídnout závaznou cenu s ohledem na záměr vybudovat i Elektrárnu Dukovany 6 a také Elektrárny Temelín 3 a 4. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě.

Vláda rozhodla také o navýšení rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na letošní rok až o čtyři miliardy korun. Tyto peníze budou určeny na dofinancování nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních, přičemž více než 2,96 miliardy korun půjde na platy příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, zbylá miliarda je určena pro vysoké školy. Navýšení finančních prostředků umožní navýšit počty míst nepedagogických zaměstnanců o 9 526 míst. Vláda tím splnila slib, který nepedagogickým pracovníkům ve školství dala v souvislosti s přijatým konsolidačním balíčkem.

Kabinet schválil také návrh novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, tzv. kárného řádu. Novela má za cíl posílit právo na spravedlivý kárný proces zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku – odvolání. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje také rozšířit okruh kárných soudů a upravit jejich složení, nově zřídit sjednocující kárný senát odvolacích kárných soudů či zavést přezkum výtky kárným soudem. Navržené kroky by měly zvýšit efektivitu kárných řízení a sjednotit judikaturu.

Vláda schválila rovněž navýšení objemu finančních prostředků určených na dotační program Ministerstva vnitra Rozvoj a obnova movitého majetku HZS. Je to program, který zabezpečuje fungování Hasičského záchranného sboru ČR v oblasti materiálně technického vybavení a umožňuje především obnovu zastaralého majetku a doplnění chybějícího vybavení jednotek profesionálních hasičů. Oproti roku 2019, kdy byl spuštěn, dojde k téměř trojnásobnému navýšení peněz, které budou mít hasiči na modernizaci svého zázemí a vybavení k dispozici – z 3,725 miliardy na 10,83 miliardy korun. Důvodem je jednak vysoká inflace v posledních letech, změna potřeb v oblasti techniky, která pomáhá při boji s mimořádnými událostmi, či rozvoj elektromobility. K dispozici jsou i nové finanční zdroje, do programu byly například zařazeny projekty z IROP REACT EU v objemu zhruba dvou miliard korun.