3. ledna 2024

Vláda podpořila návrh na zavedení korespondenční volby pro krajany žijící v zahraničí

(www.vlada.cz) Vláda Petra Fialy se ve středu 3. ledna 2024 sešla k prvnímu zasedání v novém roce. Rozhodla na něm o dalším prodloužení dočasné ochrany hranic se Slovenskem do 2. února a podpořila poslanecký návrh na zavedení korespondenční volby pro krajany žijící v zahraničí.

Vláda dala souhlasné stanovisko k návrhu novely zákona o správě voleb, pod kterou se podepsalo všech pět předsedů stran vládní koalice v čele s premiérem Petrem Fialou. Cílem návrhu je umožnit oprávněným voličům s bydlištěm v zahraničí hlasovat ve volbách, u nichž je to možné, korespondenční formou.

„Je to možnost, aby lidé, kteří žijí, pracují v zahraničí, mohli naplnit jedno ze svých základních občanských práv a mohli volit. Předpoklad podle této novely je, že by korespondenční volba pro naše občany žijící v zahraničí platila poprvé ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2025,“ konstatoval premiér Petr Fiala. „Plníme tím také naše programové prohlášení. Že by lidé, kteří jsou občany České republiky a žijí v zahraničí, měli mít možnost volit tímto způsobem, jsme dlouhodobě chtěli a považujeme to za správné,“ podotkl Fiala.

Korespondenční volbu pro krajany má zavedenu většina zemí v Evropské unii, například i sousední státy Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. „Pokud jde o české občany, tak by se dotkla asi 300 000 našich lidí, kteří jsou v zahraničí. Ano, občané České republiky mají možnost volit na zastupitelských úřadech, ale často to znamená cestovat stovky i tisíce kilometrů, aby mohli navštívit nejbližší zastupitelský úřad. Korespondenční volba by tuto překážku odstranila,“ připomněl předseda vlády Petr Fiala.

Vláda rozhodla také o dalším prodloužení dočasné ochrany hranice se Slovenskou republikou, kterou zavedla kvůli zvýšené migraci a aktivitám převaděčských skupin loni začátkem října, a to do 2. února včetně. Obdobné opatření zavedly všechny sousední státy. Polsko a Německo nyní rozhodlo o dalším prodloužení kontrol, proto vláda přijala reciproční opatření, aby zamezila riziku, že nelegální migranti budou Českou republiku využívat jako volný koridor k cestě do západní Evropy. Opatření zůstane rozsahem stejné jako dosud, namátkové kontroly jsou vedeny tak, aby co nejméně omezily přeshraniční provoz.

Kabinet se zabýval také dvěma dalšími poslaneckými návrhy legislativních změn. Podpořil návrh na posunutí termínu, do kterého je stávající nebo bývalý účastník systému obchodování s emisními povolenkami povinen vyřadit z obchodování takové množství povolenek, které odpovídá vykázanému a ověřenému množství emisí v předchozím roce, z 30. dubna na 30. září. Opatření zohledňuje nová pravidla daná novelou příslušné evropské směrnice. Souhlasné stanovisko získal i poslanecký návrh vicepremiéra Mariana Jurečky na novelu zákona o sociálních službách, která má mimo jiné zajistit, aby se v oblasti poskytování sociálních služeb tyto služby prioritně poskytovaly v přirozeném sociálním prostředí klienta.

Vláda řešila rovněž dva návrhy na vstup do řízení před Ústavním soudem. Jak do kauzy týkající se zrušení části občanského soudního řádu, tak do řízení, v němž chtějí opoziční poslanci revidovat rozhodnutí vlády zpřísnit zákonná pravidla pro předčasný odchod do penze a pro valorizaci důchodů, se vláda rozhodla vstoupit a požadovat zamítnutí návrhů.