29. listopadu 2023

Vláda podpořila čtyři investiční projekty s vysokou přidanou hodnotou, schválila také navýšení poplatků za těžbu nerostů

(www.vlada.cz) ​​​​​​​České exportéry, ale i malé a střední podniky a především projekty klíčové pro ekonomický rozvoj Česka bude moci podporovat kapitálově posílená Národní rozvojová banka s novými kompetencemi. Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 29. listopadu 2023 schválila její posílení o Českou exportní banku, která se nově stane její stoprocentní dceřinou společností. Kabinet projednal také osm žádostí firem o poskytnutí investiční pobídky a čtyřem žádostem u technologicky vyspělých projektů vyhověl a rozhodl také o navýšení poplatků státu za těžbu některých nerostů.

Vláda Petra Fialy projednala několik legislativních změn a dalších opatření, které mají do budoucna pomoci státu šetřit na výdajích a podpořit tuzemskou ekonomiku. „Udělali jsme dnes některé kroky, které mají pomoc zajistit, abychom tu měli fungující ekonomiku, dobře placená místa, kroky které zajistí restart Česka a dlouhodobý růst české ekonomiky,“ shrnul průběh jednání kabinetu premiér Petr Fiala.

Vláda schválila záměr Ministerstva financí zahájit proces spojení dvou státem vlastněných bankovních institucí. Po jeho dokončení se stávající samostatně fungující Česká exportní banka stane stoprocentní dceřinou společností Národní rozvojové banky.

„Je to první krok na cestě k tomu, abychom měli instituci, která bude schopna financovat strategické investice. Je to krok, který má podporu odborné veřejnosti. Bankovní unie, Česká národní banka, ale i celá podnikatelská veřejnost v tomto kroku vidí důležitou věc. V jiných zemích podobné instituce fungují a my je musíme mít také,“ konstatoval předsedy vlády Petr Fiala.

„Minulá vláda o tom sice hodně mluvila, ale ve výsledku neudělala nic, jen to, že Národní rozvojová banka získala nové jméno. My děláme konkrétní kroky, které tento cíl naplní. Národní rozvojová banka se stane významnějším prvkem hospodářské politiky a podpory malých a středních podniků, ale bude moci hrát i roli v oblasti výstavby infrastruktury, zelené tranzici a digitalizaci, tak jak to obdobné instituce plní ve vyspělých ekonomikách,“ uvedl premiér Fiala. „Následovat musí nový zákon o Národní rozvojové bance, který také upraví její fungování, a právě díky tomu budeme moci financovat klíčové projekty pro rozvoj země, pomáhat malým a středním podnikům růst a vyvážet produkty do zahraničí,“ doplnil předseda vlády Fiala.

Podrobnosti o integraci obou bankovních domů obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vládou odsouhlasená novela zákona o soudech a soudcích počítá se zrušením laických přísedících v soudních řízeních v pracovněprávních sporech v občanském soudním řízení a v trestním řízení před okresním soudem a ve vybraných trestních řízeních před krajským soudem v prvním stupni. Ministerstvo spravedlnosti tím chce jednak vyřešit problémy, které jsou s působením laických přísedících u soudních sporů spojeny, a jednak tím česká justice ušetří meziročně zhruba 8 milionů korun.

Úspory má přinést také schválená změna pravidel pro organizaci služebního úřadu. Nové nařízení vlády zvyšuje stanovený standardní minimální počet míst v organizačních útvarech služebních úřadů a ruší některé dosavadní výjimky z těchto pravidel. Tím dojde ke zjednodušení struktury státní správy, ke zvýšení efektivnosti jejího řízení a také k úsporám především na nejvíce placených místech představených a vedoucích pracovníků, jejichž počet se tímto krokem zredukuje.

Vláda se zabývala také otázkou, jak přitáhnout do české ekonomiky další zajímavé investiční projekty. Na programu měla projednání celkem osm žádostí investorů o udělení investiční pobídky na nové projekty rozšiřování stávající výroby či zavádění nových technologií včetně příchodu zcela nových firem do ČR. U čtyř z nich uznala projekty za natolik přínosné pro českou ekonomiku, že s udělením investiční pobídky souhlasila.

Jedná se o německou společnost Fielmann Aktiengesellschaft, předního evropského výrobce v oblasti optického průmyslu, který chce expandovat do ČR a v Chomutově postavit novou továrnu pro 652 zaměstnanců na zakázkovou výrobu čoček a korekčních brýlí, o společnost PCE Paragon Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, která je součástí nadnárodního koncernu Foxconn a v Pardubicích chce zřídit novou společnost Foxteq CZ se zhruba 400 zaměstnanci zaměřenou výrobu elektromechanických sestav pro montáž do elektromobilů, indickou společnost LUMAX INDUSTRIES LIMITED, jež je špičkovým výrobcem automobilového osvětlení a v Ostravě plánuje vybudovat technicky vybavené technologické centrum pro vývoj osvětlovací a jiné techniky pro motorová vozidla, a o společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, součástí nadnárodní skupiny onsemi, která chce investovat bezmála 2,5 miliardy korun do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm a zaměstnat dalších 150 kvalifikovaných lidí.

„Všechny tyto investiční pobídky splňují kritéria, která jsme si pro investiční pobídky stanovili. Znamená to, že podporujeme projekty s vysokou přidanou hodnotou, nedáváme žádné peníze do montoven a podobných podniků,“ připomněl premiér Fiala.

Od příštího roku se také zvýší poplatky těžebních firem za dobývání některých surovin. Počítá s tím nové nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů. U povrchově dobývaného uhlí se úhrada zvýší o tři procenta, u ropy, zemního plynu, stavebních surovin, vysokoprocentního vápence a ostatních vápenců a cementářských surovin o dvě procenta, u drahých kamenů, sklářského a slévárenského písku a několika dalších komodit o jedno procento. Při zachování stávajícího objemu těžby by měl státní rozpočet získat navíc zhruba 64 milionů korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.