17. listopadu 2023

17. listopadu 1989 nebyla změna režimu ještě jasná, komunisté byli ochotni zasáhnout

(www.ods.cz) Učebnicová informace by mohla být velmi jednoduchá: 17. listopadu 1989 po manifestaci studentů, která byla brutálně potlačena, došlo ke konci komunistického režimu v Československu. A někdy se i může zdát, že to přece bylo tak jednoduché. Opravdu? Na události roku 1989 vzpomíná poslanec a předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny PČR Pavel Žáček.

Archivy a badatelské úsilí nás totiž přesvědčují o opaku. Komunistická moc se vskutku jen tak lehce vzdát nechtěla, v plné práci byly jednotlivé složky Sboru národní bezpečnosti – včetně tak obávané Státní bezpečnosti, připravena k zásahu byla armáda a také Lidové milice.

A přitom to vypadalo, že v souvislosti s danou demonstrací, dokonce oficiálně povolenou a pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže, žádné problémy nebudou. To dokládá i jistá bohorovnost představitelů státu, jak popisuje host pořadu, historik Pavel Žáček: „Byli v klidu. Někteří byli na Orlíku, generál Lorenc odletěl do Bratislavy, ministr vnitra Kincl odejel k rodině do Ostravy a i ostatní představitelé se odebrali v klidu do svých domovů.“

Propagandistické letáky

Víkend po onom pátku 17. listopadu započal děj, který měl rychlý spád. Zaktivizovali se studenti, kteří postupně obsadili fakulty a vyhlásili stávku. Jako první přestalo hrát brněnské divadlo Husa na provázku, které hostovalo v oněch dnech v Praze se scénickým čtením Rozrazil. Jaká ironie, tématem byla demokracie…

V pondělí 20. listopadu už byly demonstrace ve všech větších městech tehdejší Československé republiky. Ale ani ‚protistrana‘ nezůstávala v klidu. Například v tiskárnách Pohraniční stráže se rozjely rotačky, které tiskly velké množství letáků. Ty měly napomoci otočit veřejné mínění a zastavit tak rozjetý proces postupného pádu komunistů. Demonstrace byly stále silnější a došlo také k vyhlášení generální stávky. A tehdy se objevily letáky s následujícími texty: „Každá stávka znamená hlad… Stačí začít a dopadneme jako v Polsku… Lidé mějte rozum!“ anebo „Všem pracujícím – je to demokratizace, když představitelé Občanského fóra vnucují svůj názor?! – Proč nedali v Praze na Letné slovo pražským komunistům?! – Když budeme stávkovat, jaké budou mít naše děti Vánoce?! – V Polsku začali také stávkami… chraňme svoje fabriky a závody před těmi, kteří nám je chtějí vzít?! – Jsme pro poctivý dialog se všemi, kteří to se socialismem myslí dobře – jsme pro odstranění chyb a nedostatků, jsme za pokračování přestavby. Dělníci-komunisté.“

Kdo byli oni dělníci-komunisté? Kde se ony letáky tiskly? „Netiskli je žádní dělníci, komunisté. Šlo o produkt politického propagandistického aparátu. Byly tištěny v tiskárnách Rudého práva nebo ministerstva obrany a politického aparátu Pohraniční stráže. Distribuovala je politická kontrarozvědka se svými spolupracovníky a tím se dostaly do všech krajů,“ vysvětluje Žáček.

Ničení materiálů StB

Do informačního boje postupně zasahovaly také tehdejší sdělovací prostředky, které postupně přecházely na stranu vznikajících Občanských fór a dlužno dodat, že ani tištěné propagandistické materiály velkou odezvu neměly, jak se můžeme dočíst v materiálu Archivu bezpečnostních složek. Zde je uložen text, svodka pro náčelníka II. správy SNB Karla Vykypěla z 27. listopadu 1989: „Tisková kontrapropaganda proti akcím a stanoviskům OF není mezi stávkujícími kladně hodnocena. Zejména pro její velmi nízkou intelektuální a tiskovou úroveň.“

Vážným rizikem mohla být armáda, vystoupení ministra obrany komunisty Václavíka bylo tím, které naznačovalo, že to tak jednoduché a přímočaré v cestě za demokracií a svobodou být nemusí: „Prohlásil, že československá lidová armáda bude bránit socialismus až do konce a tlačil se svým aparátem na generálního tajemníka ÚV KSČ Jakeše, aby podpořil akci Zásah. Mělo jít o akci armády, která by obsadila vysoké školy a zasáhla tak proti studentům,“ vysvětluje historik.

Připomíná, že „Státní bezpečnost nadále dokumentovala vše, co se začínalo dít v Občanských fórech. A objevují se snahy, posléze pokyn z 1. prosince 1989, ke skartaci materiálů StB. Ale sledování tzv. zájmových osob pokračovalo i v roce 1990.“ Řada otázek, tedy kam všude se estébáci dostali, jaké klíčové materiály byly zničeny a koho se týkaly, zůstává tak nadále nezodpovězená.

Jednoznačné ale je, že 17. listopadu to tzv. jasné nebylo, jak říká Pavel Žáček: „Rozhodně ne, vše se rozhodlo v následujících dnech. A komunistické orgány byly ochotny a schopny zasáhnout ještě například týden poté. A protože si neumíme představit, že moc, která měla za sebou takovou sílu armády, bezpečnostních sil by se jen tak vzdala.“

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek