Koalice SPOLU: Na sněmovní schůzi se budeme zabývat rozvojem finančního trhu s podporou dalšího zajištění na stáří

14. listopadu 2023
Koalice SPOLU: Na sněmovní schůzi se budeme zabývat rozvojem finančního trhu s podporou dalšího zajištění na stáří

(www.ods.cz) Poslanci dnes před zahájením schůze uctili památku zesnulého zakladatele TOP 09 Karla Schwarzenberga minutou ticha. Na programu má dnes Sněmovna například energetický zákon, který umožní fungování komunitní energetiky a rozvoj energetických společenství. V úterý dolní komora projedná ve druhém čtení novelu zákona o státním rozpočtu.

„Jednou z nejdůležitějších událostí tohoto týdne je projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ve druhém čtení. Za koalici připouštíme drobné úpravy státního rozpočtu. Jednou z nich je například přesun v rámci jednotlivých kapitol. Jeden z takových návrhů již přijal rozpočtový výbor. Jsme také připraveni diskutovat s opozicí o smysluplných návrzích. Za takový návrh považujeme ten, který hledá nějaké úspory. Dosavadní návrhy opozice bohužel směrem k úsporám nevedou. Dalším zákonem, který budeme dnes diskutovat, je novela energetického zákona, jejíž obsahem je rozvoj komunitní energetiky a rozvoj energetických společenství,“ říká člen rozpočtového výboru a poslanec za ODS Vojtěch Munzar.

Ve středu se budeme zabývat návrhem zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu s podporou zajištění na stáří ve třetím čtení. Tam vláda navrhuje změnu zhruba deseti zákonů. Naším cílem je zvýšit možnost volby pro občany, jak se soukromě zabezpečit na stáří, jak vytvořit předpoklady pro větší zhodnocení vlastních úspor a také přispět k rozvoji finančního trhu v České republice, který je občany příliš využíván. Větší zapojení soukromých prostředků občanů samozřejmě přispěje k ekonomickému rozvoji našeho národního hospodářství. Kromě parametrických změn stávajících produktů typu důchodové připojištění, přicházíme s dvěma novými produkty. Jedním z nich je dlouhodobý investiční produkt, který umožní investovat do širší škály cenných papírů finančního trhu, které nabízejí vyšší výnosnost a tím větší zhodnocení úspor. Po dohodě v koalici chceme ještě původní návrh vlády parametricky upravit tak, aby se takto využívaly pouze cenné papíry, které jsou obchodovatelné na regulovaném trhu na burzách. Chceme iniciovat vznik takzvaného pojištění dlouhodobé péče, která má především pomoci občanům pojistit se na situaci, kdy se zejména ve stáří mohou dostat do III. a IV. stupně závislosti tak, aby neměli obavu, jak takovou situaci finančně zvládnou. Tyto otázky si klade každý z nás. Důležité je i zapojení soukromých peněz do systému dlouhodobé péče. To pomůže zvýšit kapacity, které je potřeba zajistit se stárnutím populace,“ dodal poslanec Vojtěch Munzar.

„V posledních dnech nás všechny hluboce zasáhla zpráva o odchodu Karla Schwarzenberga. Poslanecká sněmovna se rozhodla uctít jeho památku minutou ticha, která se uskutečnila při zahájení jednání Poslanecké sněmovny. Dále budeme pokračovat ve standardním jednání. V případě, že budeme dnes časově zvládat budeme mít i ambici projednat významný zákon o vodách. Zítra je ve třetích čteních velmi důležitý zákon, který jsme už měli možnost projednat v uplynulých týdnech, ale bohužel na řadu se nedostal, tzn. zákon o léčivech. V 15 hodin jsme zahájili druhé čtení státního rozpočtu a toto jednání by probíhalo až do večerních hodin, až do projednání samotného druhého čtení státního rozpočtu. Ve čtvrtek je svolána mimořádná schůze, která má název jednoduchý – Ceny energií. Samozřejmě to je téma, které se týká nás všech a budeme rádi na toto téma diskutovat a tu danou situaci řešit. Tolik stručně k programu, na kterém je shoda," shrnul program místopředseda TOP 09 Michal Kučera.

„Havárie na řece Bečvě se nesmí opakovat. Novela vodního zákona proto zavádí digitalizaci a monitoring výpustí, řeší i zvýšení sankcí pro znečištění toků. Na jaře proběhlo terénní mapování v rámci pilotního programu na řece Labi – celkem bylo zjištěno 108 výpustí, 30 % z nich nebylo možné identifikovat. To je důkazem, že změny jsou opravdu potřeba,“ říká poslanec a člen výboru pro životní prostředí David Šimek (KDU-ČSL). „Tento týden budeme řešit také energetický zákon, který umožní fungování komunitní energetiky. Její rozvoj přes Ministerstvo životního prostředí podpoříme z Národního plánu obnovy alokací 98 milionů pro ty, kteří chtějí energetickou komunitu založit,“ dodává.

Vojtěch Munzar

místopředseda rozpočtového výboru PS PČR
poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení