5. října 2023

Europoslanecký klub ODS: Nová směrnice ohrožuje čistírny odpadních vod

(www.ods.cz) Evropský parlament schválil revizi směrnice o městských odpadních vodách. Původní směrnice vznikla v roce 1991 a jejím cílem je chránit životní prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod z městských zdrojů a specifických průmyslových odvětví.

Členské státy jsou povinny zajistit, aby odpadní vody byly odváděny a čištěny v souladu s minimálními normami EU. Členské státy musí rovněž vymezit „citlivé oblasti“ podle kritérií obsažených ve směrnici, pro které platí přísnější normy a lhůty. Revize usiluje o další zlepšení kvality vody prostřednictvím řešení zbývajícího znečištění městských odpadních vod, zlepšení přístupu ke kanalizaci a snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Podle europoslanců za ODS však schválená verze obsahuje několik sporných bodů.

„Pro nás jako Českou republiku se jedná hlavně o extrémně přísné podmínky terciérního čištění dusíku a fosforu pro citlivé oblasti, kam naše země spadá bohužel úplně celá,“ uvádí europoslanec Alexandr Vondra.

„Tato pravidla ohrožují další existenci čistíren odpadních vod a to i v menších aglomeracích. Naše návrhy zohledňovaly jejich možnosti a realitu všeobecně. Ta bohužel při současném složení Evropského parlamentu hraje v legislativních návrzích stále menší roli. Nejdůležitější je, aby byl návrh takzvaně ambiciózní,“ míní Vondra.

„Je velká škoda, že poměrně těsně neprošel náš pozměňovací návrh, který původní text zmírňoval. Piráti hlasovali rovnou proti našemu pozměňováku, což ilustruje jejich dlouhodobý postoj k českým zájmům, zatímco ANO nedokázalo ve své liberální frakci získat pro český návrh žádnou podporu,“ dodává europoslankyně Veronika Vrecionová.

Alexandr Vondra

místopředseda strany
europoslanec

Veronika Vrecionová

poslankyně EP
členka Programového týmu ODS zemědělství